Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisveiledning Veiledning av studenter. Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 2 Du ønsker å hjelpe andre…Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisveiledning Veiledning av studenter. Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 2 Du ønsker å hjelpe andre…Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisveiledning Veiledning av studenter

2 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 2 Du ønsker å hjelpe andre…Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår dem. Og du kan ikke forstå dem hvis du ikke forstår deg selv. Derfor bør du arbeide med det først. Dan Millman G. M. Skau: Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 2005

3 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 3 Hvem er studenten? Voksne i alder 18 – 50 + Flest kvinner Arbeidslivserfaring ?

4 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 4 Studentens rollekonflikter: Forhold mellom de ideelle og reelle forventninger til yrkesrollen Avdelingens arbeidsrutiner og egne studiebehov Konkurrerende studieoppgaver/arbeidsoppgaver

5 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 5 Utfordring Sykepleierutdanningen og praksisfeltets syn på opplæring Motstridene forventninger til studenten Den ideelle og reelle sykepleierollen

6 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 6 Oppsummering Rollekonflikten er knyttet til spenningsfeltet mellom avdelingens rutiner og arbeidsoppgaver (det virkelige liv) og studentens behov for og forventninger til læring og oppdagelse Høyskolens syn på sykepleierrollen (ideelle) og samfunnets syn (reelle)

7 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 7 Forslag til praksisveiledning Forventningssamtale Veiledning Halvtidsevaluering (3 uker før sluttevaluering) Veiledning Sluttevaluering student lærer sykepleier Kunnskaper og ferdigheter Holdninger Arbeidskrav

8 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 8 Bli kjent tid Rutiner i avdelingen Avdelingens mål, verdier Hvem er pasienten? Ulike diagnoser Utarbeide mål for praksis

9 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 9 Typer av læringsmål Kunnskapsmål, hva studenten skal tilegne seg kunnskaper om og fra, altså studenten skal kunne gjengi kunnskap, kunne overføre kunnskapen til praksis, og kunne bruke kunnskapen i nytenkning Ferdighetsmål, utøve prosedyrer, handlag Holdningsmål, interesse for yrket og faget, etikk, kritisk tenkning

10 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 10 Arbeidsfasen Studenten arbeider etter sine mål(ukeplaner) Skriver logg som kontaktsykepleier gir tilbakemelding på. Teoriundervisning ”Skolelæring” Praktisering Anvendt kunnskap Transfer Refleksjon Trening og øving

11 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 11 Veiledningssamtalen Maktforhold dominans versus likeverd Interesse erkjennelse versus relasjonsavklaring Fokus person versus sak Kongruens/ sammenfald - samsvar Verbal -buskap - innhold Ikke verbal -budskap -innhold

12 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 12 Veiledningssamtalen i avdelingen Hva går arbeidsoppgaven ut på? Hvordan utføres tiltakene og hvorfor er disse tiltak valgt? Hva er studentens faglige begrunnelse? Hvordan vil studenten evaluere sine handlinger?

13 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 13 Veiledningsamtalen forts Hvilke refleksjoner har studenten gjort seg? Hva opplever studenten som lett/vanskelig i arbeidssituasjonen? Hva kunne ha vært gjort annerledes? Var det noe i sitasjonen som studenten ble berørt av? Tilbakemelding/evaluering til studenten fra kontaktsykepleier. NB!

14 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 14 Oppsummering Veiledning skal gjøre studenten bevisst på egen praktiske yrkesteori: Kunnskap Ferdigheter Holdning Yrkesetikk P2 Kunnskap - fra egne erfaringer om andres erfaringer -om teori P1 Handling( det som kan observeres av sykepleier/veileder) P3 Etisk Refleksjon og kritisk tenkning

15 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 15 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

16 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 16 Teoretisk kompetanse Kompetanseteori Personlig kompetanse Yrkesspesifikke ferdigheter

17 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 17 Generell kompetanse Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller i gruppe Utføre handlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

18 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 18 Generell kompetanse forts som: Kan formidle sentralt fagstoff som: teorier problemstillinger komme til løsninger både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer

19 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 19 Generell kompetanse forts Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn innenfor sitt fagområde kunne være med på å utvikle god praksis kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

20 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 20 Hva betyr dette i praksis Høyskolen og praksisfeltet må utarbeide læringsmål dvs det studenten skal kunne, vite, gjøre etter endt opplæring Studenten må utarbeide egne mål for både teoretiske og praktiske studier som er i samsvar med læringsmålene Veiledning i praksis må bli mer bevisstgjørende både fra høyskolen og fra kontaktsykepleiere

21 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 21 Sluttord VI SKAL GI TULIPANEN SÅ GUNSTIG VEKST MILJØ AT DEN VOKSER SEG STOR, VAKKER OG VELUTVIKLET SOM DEN OVERHODE HAR MULIGHET FOR Å BLI - MEN DEN SKAL IKKE TVINGES TIL Å BLI EN ROSE. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Praksisveiledning Veiledning av studenter. Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 2 Du ønsker å hjelpe andre…Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google