Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!? Hvordan personlighet og situasjon påvirker vår håndtering av (arbeids)livet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!? Hvordan personlighet og situasjon påvirker vår håndtering av (arbeids)livet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!? Hvordan personlighet og situasjon påvirker vår håndtering av (arbeids)livet

2 Agenda • Litt om helhetstenkning • Hva er personlighet • Litt om psykisk strev og personlighetsforstyrrelser • Kan jeg påvirke andre menneskers følelser og handlinger • Påvirkningskanaler – Dialog – Relasjon

3 Kunstige todelinger • Individet eller samfunnet • Kropp eller sjel • Tanker eller følelser • Gener eller miljø • Leder eller medarbeider • Personlighet eller situasjon

4 ”Vår opplevelse av verden er konstruert rundt forestillingen om det isolerte selvet, men,- alt er vevd sammen og alt henger sammen med alt. Ingenting står alene. Ingenting er isolert fra det systemet som skaper, omgir, opprettholder og begrenser det!”. Louis Cozolino

5 Individet eller samfunnet Et samfunn er mer enn summen av enkeltindivider. Emile Durkheim

6 Vi er sosiale skapninger… …derfor reagerer vi på sosialpsykologiske mekanismer Er vi uavhengige, selvstendige individer? Kan vi velge våre liv?

7

8

9

10 Orden i kaoset… Behov for å kategorisere, systematisere, skille, ordne for å forstå. • Millioner av impulser når våre sanseorganer/nervesystem. Vi klarer ikke registrere mer enn det vi velger å gi vår oppmerksomhet. • Hva vi gir oppmerksomhet bestemmes av verdier, preferanse, interesse, personlighet, styrke på stimulus osv…

11 Menneskets sanseinntrykk SansSanseinntrykk Registrert i bevissthet Øynene1000000040 Ørene10000030 Huden10000005 Smak10001 Lukt1000001

12 Personlighet eller situasjon Hvorfor er vi som vi er? Hvorfor blir vi som vi blir? Hvorfor gjør vi som vi gjør?

13 Personlighet Personlighet er det sett av psykologiske trekk og mekanismer i individet som er organisert, relativt stabilt, og som influerer hans/hennes interaksjoner med, og tilpasning til omgivelsene (inkludert det intrapsykiske, fysiske og sosiale miljøet).

14 Personlighet… Gener eller miljø? Feil spørsmål! • Det er ikke genene som sementerer menneskes atferd, men de erfaringer et individ har hatt i løpet av livet, - kombinert med den genetiske disposisjon, former våre tanker, våre følelser, vår atferd og har dermed stor innvirkning på våre (arbeids)liv.

15

16 Interaksjon mellom person og situasjon

17 Personlighetsforstyrrelser ”Interaksjonsutløst galskap” • Alle forsøker å finne måter å håndtere livet/sos.relasjoner på som i størst mulig grad reduserer den subjektive opplevelsen av smerte.

18 …eller situasjon Den fundamentale attribusjonsfeil • En tendens til å overvurdere personlighetsfaktorer, og undervurdere ytre faktorer som årsak til andres atferd.

19

20 Og hva så? Kan vi påvirke andre menneskers følelser og atferd? Kan vi påvirke våre egne følelser og atferd?

21 Vi er ikke den vi er, - men den vi blir sammen med den andre…

22 ”Folk bruker måneder og år på å trene på å bli gode i golf o.l., men de gidder ikke bruke 5 minutter på å ta ansvar for egne følelser! Da skylder de på temperamentet sitt, barndommen eller personligheten sin”. Psykolog Dag Atle Andersen

23 Slik når du treningsmålene

24 Effektive påvirkningskanaler • Dialog – Fordi vi er forskjellige • Relasjon – Fordi vi er like

25 Hvorfor fokusere på dialogen? •”Dialouge is the core of culture and the basic unit of work. How people talk to each other absolutely determines how well the organization will work.” •Larry Boosidy. Direktør, Honeywell International

26

27 Relasjon vs posisjon •Posisjon er ingen garanti for innflytelse i vår tid. •Når en relasjon er på plass trengs det lite ledelse

28 Relasjonskompetanse og relasjonsledelse • Relasjonskompetanse – ferdigheter/evner til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere kontakt med andre mennesker. • Relasjonsledelse – å bruke denne kontakten til å oppnå resultater.

29 De fem K’ene for godt lederskap •Kunnskap •Kompetanse •Kjennskap •Klokskap •Kjærlighet

30 ”Det er ingen som spør etter min sjel” ”Jeg ser til høyre side, og ingen kjennes ved meg. Nei, ingen viser omsorg og bryr seg om min sjel”. Kong David ca. 1040 f.Kr

31 Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? T.S Eliot


Laste ned ppt "Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!? Hvordan personlighet og situasjon påvirker vår håndtering av (arbeids)livet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google