Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsebiblioteket - sett fra en allmennpraktiserende leges synsvinkel Kjell-Olav B. Svendsen Spesialist i allmennmedisin, Frogner helsesenter, Oslo Universitetslektor,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsebiblioteket - sett fra en allmennpraktiserende leges synsvinkel Kjell-Olav B. Svendsen Spesialist i allmennmedisin, Frogner helsesenter, Oslo Universitetslektor,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsebiblioteket - sett fra en allmennpraktiserende leges synsvinkel Kjell-Olav B. Svendsen Spesialist i allmennmedisin, Frogner helsesenter, Oslo Universitetslektor, Universitetet i Oslo

2 Dagens tekst •Bakgrunn - min kliniske hverdag •Behovet for å holde seg oppdatert faglig •Noen kliniske eksempler •Hvordan bruker jeg helsebiblioteket? •Hva er bra med helsebiblioteket? •Noen ønsker om framtides helsebibliotek

3 Allmennpraktikeren •Fastlege/allmennlege •Generalist (”holist”) •Primærkliniker •Koordinator •Helseopplyser •Samfunnsmedisiner •Underviser •Forskning/skriving •Spesielle interesseområder

4 Min hverdag som allmennlege Mange oppgaver • Mange oppgaver • Stadig nye oppgaver • Høyt arbeidspress • Begrenset tid Hvordan holde seg faglig oppdatert i en travel hverdag ?

5 Min hverdag som allmennlege •Fastlege/allmennlege med interesseområdene ungdomsmedisin, psykiatri, kreft og sexologi •Pas med alle problemstillinger fra ”banale tilstander” til alvorlige fys/psyk sykdommer •Legevakt og ”kommunale oppgaver” (HFU) •Adm. oppgaver (personal, økonomi, data mm) •Andre oppgaver; undervisning/veiledning studenter og turnuskandidat, RFSU, skriver noe, foredrag, fagutvikling etc

6 Noen problemstillinger siste uker •Daglig møte med pas med svangerskap, infeksjoner, høyt BT, diabetes, kreft, psykiatri •Ung jente/hennes mor spør om jeg anbefaler vaksine mot kjønnsvorter/livmorhalskreft? •Ung mann utredes for blod avf – mistanke kreft •Ung mann tar kontakt for akutt episode sosial angst/fobi •Pas med BT, hodepine, hjertebank, angst - påvist Feokromocytom - detaljerte spørsmål om dette •Drikkevannet i Oslo sykemeldt – hva er Giardia lamblia, konsekvenser for barn, eldre, syke?

7 Konsultasjonen før

8 Konsultasjonen i dag

9 •Kunnskaper (litteratur, kurs, videreutdanning, kollegaer etc) •Hvordan bruke kunnskapene (kommunikasjon, hvordan vi møter pas, holdninger, empati, etikk etc) God kunnskap gir bedre helsetjenester for pas Hva trengs for å møte pasienter

10 Hva avgjør hva vi finner og bruker av kunnskapskilder? Tilgjengelighet Tidsfaktoren Tilfeldigheter? Pålitelighet Relevans Oppdatering Idealer eller realiteter?

11 Informasjonsoverflod – men vi finner ofte ikke det vi har behov for

12

13 Hvordan utnytte tiden best mulig?

14 Hva gjør jeg når jeg ikke er helt oppdatert og: • lurer på siste nytt om retningslinjene om god oppfølging av diabetes? • lurer på hva slags råd du skal gi om Giardia lamblia, drikkevann og diare? • støter på sjeldne diagnoser som Feokromocytom? • skal holde foredrag om kreft hos menn? • spørsmål i ukeblad om livmorhalskreft/vaksine? • skal skrive artikkel om menns seksuelle problem

15 • leter i hyllene på kontoret? • spør en kollega? • oppsøker medisinsk bibliotek? • søker på nettet?

16 Startsiden helsebiblioteket - alt du trenger på en side

17

18 Helsebiblioteket abonnerer på ca 1200 tidskrifter, med fri tilgang på ca 1700 tidsskrifter

19

20

21

22

23

24

25 Eks på pasientinformasjon om Giardia lamblia

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Tilgang ut fra ulike behov •Før/etter pasientmøtet • I pasientmøtet •Utenom pasientmøtet

35 Før/etter pasientmøtet •Problemstillinger –Differensialdiagnoser –Vurdering av prøvesvar –Utarbeide individuell behandlingsplan •Relevante kilder –Oppsummert forskning –Veiledninger, prosedyrer –Skjemaer, skåringsverktøy

36 I pasientmøtet •Problemstillinger- Beslutningshjelp - Pasientinformasjon •Relevante kilder- Oppslagsverk - Pasientmateriell - NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) •Andre behov- Lett tilgang - Kort responstid - Integrert med journal

37 Utenom pasientmøtet •Problemstillinger –Undervisning –Faglig oppdatering –Forskning –Skriving •Relevante kilder –Tidsskrifter –Databaser •Andre behov –Tilgang hjemmefra

38 Noen avsluttende tanker om helsebiblioteket i dag og i framtiden

39 Hvorfor jeg liker helsebiblioteket •Enkelt å bruke – fri tilgang •Nødvendig kunnskap samlet på et sted –fra enkle opplysninger, pasientinformasjon –til faglige råd og retningslinjer – til oppsummert forskning og ny forskning –både korte oversikter og fulltekstartikler •Oversiktlig - systematisert •Tekst både på norsk og engelsk •Oppdatert – kvalitetssikret

40 Ønsker for framtidens helsebiblioteket •Enda enklere å bruke – spesielt i konkrete problemstillinger i mitt kliniske arbeid •Integrert i dagens journalsystemer (WinMed, Profdoc, Infodoc, DIPS m.fl) •Muligheter for mer konkret beslutningsstøtte i mitt arbeide med forebygging, diagnostisering, behandling og organisering •Muligheter for automatiske søk knyttet til kodeverk for symtomer, diagnoser etc

41


Laste ned ppt "Helsebiblioteket - sett fra en allmennpraktiserende leges synsvinkel Kjell-Olav B. Svendsen Spesialist i allmennmedisin, Frogner helsesenter, Oslo Universitetslektor,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google