Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere? Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere? Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere? Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen Oslo 10.desember 2007

2 MWN 2007 Hva skal jeg snakke om? Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva baserer vi våre avgjørelser på? Trenger vi det? Forholdet mellom erfaring og ny kunnskap Ulike problemstillinger krever ulike studiedesign Aktuelle databaser Kritikken til kunnskapsbasert praksis

3 MWN 2007 kunnskapsbasert.no

4 MWN 2007 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

5 MWN 2007 Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147) FoU

6 MWN 2007 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

7 MWN 2007 Hva baserer sykepleiere sin praksis på? 1 informasjon fra den enkelte pasient 2personlige erfaring 3sykepleierskolen 4internundervisning 5prosedyrebøker 6andre sykepleiere 7leger 8ny terapi som blir forordnet 9intuisjon 10det som har virket i alle år 11bøker 12sykepleie fagtidsskrift 13slik som jeg alltid har gjort det 14lege fagtidsskrift 15artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16media Estabrooks CA

8 MWN 2007 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

9 MWN 2007 Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

10 MWN 2007 Forskning skal blant annet bidra til: At vi forstår bedre At vi vet hva som virker

11 MWN 2007 –Evidence is used to support a conclution; it is not the same as the conclution.

12 MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap

13 MWN 2007 Erfaringsbasert kunnskap - praksiskunnskap clinical expertise can be seen as the ability to integrate research evidence and patients circumstances and preferences to help patients arrive at optimal descision Guyatt 2004

14 MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning

15 MWN 2007

16 Definisjoner The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research Sackett 2001 “At each clinical encounter clinicians will combine expert clinical skills with current best evidence, and place these in a context meaningful to the client” Sue Lord 2001 Evidence based nursing is the process by which nurses make clinical decisions using the best available research evidence, their clinical expertise and patient preferences, in the context of available resources DiCenso A. Evidence Based Nursing 1998; 1:38-40.

17 MWN 2007 Å utøve kunnskapsbasert sykepleie er å ta sykepleiefaglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert. En arbeidsbok for sykepleiere.

18 MWN 2007 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

19 MWN 2007 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Mental Health Evidence Based Social Care Evidence Based Library and Information Practice

20 MWN 2007 Trenger vi det?

21 MWN 2007 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak LOV 1999-07-02 nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

22 MWN 2007 forskning erfaring

23 MWN 2007 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer

24 MWN 2007 Nortvedt et al 2001

25 MWN 2007 Oppegående pasienter (gj 15år) 59% svarer at sykdommen har påvirket deres seksualliv 50% er plaget med vannlatingsproblemer Mange er plaget med depresjon Fatigue, smerte

26 MWN 2007 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap –Eksempel operasjonspasienter og ernæring –Betydningen av informasjon

27 MWN 2007 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap

28 MWN 2007 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap som pasienter forventer vi at sykepleiere er oppdatert (eks. helsesøster og jordmor)

29 MWN 2007 Grunner til at amming anbefales ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi

30 MWN 2007 Grunner til at amming anbefales ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360:901-907 Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

31 MWN 2007

32

33 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

34 MWN 2007 En vanskelig oppgave Mer enn 2 millioner medisinske faglige publikasjoner i året Vanskelig for en praktiker å holde seg oppdatert ved å lese primærlitteratur En oppdatering blir avhengig av andres oppsummering

35 MWN 2007 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

36 MWN 2007 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker Implementere Evaluere

37 MWN 2007 Kjernespørsmål Hvor mange har et problem (forekomst)? Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske (etiologi/årsak)? Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet (diagnostikk/måleinstrument)? Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? (effekt av tiltak)? Hvordan går det med den som har problemet (prognose)? Hvordan oppleves det å ha dette problemet (erfaringer)? Jamtvedt et al 2003

38 MWN 2007 Kjernespørsmål Hvor mange pasienter er underernært ved operasjon? Hvorfor er pasienter underernærte? Hvordan kan vi avgjøre om pasientene er underernærte? Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle underernæring? Hvordan går det med den som er underernært? Hvordan oppleves det å være underernært?

39 MWN 2007

40 Aktuelle databaser MEDLINE CINAHL www.evidencebasednursing.com www.joannabriggs.edu.au www.cochrane.no

41 MWN 2007

42

43 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

44 MWN 2007

45 Kritikken Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort Kokebok/styrt praksis –ikke individualisering RCT-studier som gullstandard Er det evidens for at det virker?

46 MWN 2007 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort 1informasjon fra den enkelte pasient 2personlige erfaring 3sykepleierskolen 4internundervisning 5prosedyrebøker 6andre sykepleiere 7leger 8ny terapi som blir forordnet 9intuisjon 10det som har virket i alle år 11bøker 12sykepleie fagtidsskrift 13slik som jeg alltid har gjort det 14lege fagtidsskrift 15artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16media Hva baserer sykepleiere sin praksis på? Estabrooks CA

47 MWN 2007 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort Selv om vi ønsker å tro at vi har en kunnskapsbasert praksis i helse- og sosialtjeneste så har vi et stykke å gå 30 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster et al., 1998, Grol 2001

48 MWN 2007 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort Hindringer Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007

49 MWN 2007 Kokebok/styrt praksis -mangel på individualisering

50 MWN 2007 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt, kunnskapssenteret.no

51 MWN 2007 Grunner til at amming anbefales ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360:901-907 Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

52 MWN 2007 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

53 MWN 2007 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

54 MWN 2007 Ta velinnformerte beslutninger Brukeren/pasienten Fagutøveren Ledelsen Politikeren

55 MWN 2007 RCT-studier som gullstandard

56 MWN 2007 Finnes en metodologisk gullstandard?

57 MWN 2007 Ulike problemstillinger krever ulik studiedesign

58 MWN 2007 KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign Hvordan oppleves det?Opplevelse - erfaringKvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomstTverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologiKohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? DiagnostikkTverrsnittstudie (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose - sykdomsforløp Kohortstudie Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

59 MWN 2007 ForskningsspørsmålEgnet metodologi Hvordan er det å leve med lungekreft?Fenomenologi Hvilke strategier bruker kvinner med lungekreft for å mestre å leve med redusert lungekapasitet? Grounded teori Hvordan er lungekreft forstått og håndtert i ulike sosiale sammenhenger? Etnografi Hvordan er det for kvinner med lungekreft å få diagnosen? Narrativ forskning Hvordan kan en selvhjelpgruppe for lungekreft-pasienter støtte en kvinne som nettopp har fått diagnosen? Case studie

60 MWN 2007

61

62 Virker det?

63 MWN 2007 Virker det? Pasienter/brukere forventer å få oppdatert behandling Uakseptabelt at vi ikke holder oss oppdatert –Stipendiat –hvordan barnevernet fatter sine beslutninger i alvorlige saker. Stort gap mellom det observerte og beslutninger. Mangler god argumentasjon. SLIK KAN BRUKEREN IKKE HA DET. ETIKKEN?

64 MWN 2007

65

66 Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud Oppsummering

67 MWN 2007 Oppsummering 85 milliarder på behandling av syke mennesker. Vi er for lite opptatt av å evaluere det som skjer Du gjør ikke bare en jobb, men du driver kompetanseutvikling av deg selv og nye sykepleiere Vi har et samfunnsansvar i å sørge for å utvikle vårt profesjonsfag

68 MWN 2007 Senternytt www.kunnskapsbasert.no Internasjonal konferanse i Bergen 18.-20. mai Integrating Evidence into Practice Challenges for Lifelong Learning in Nursing Mer informasjon på www.evidence-bergen.no Mastergradsstudie i KBP fra høsten 2008


Laste ned ppt "MWN 2007 Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere? Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google