Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere?
Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen Oslo 10.desember 2007

2 Hva skal jeg snakke om? Hva er kunnskapsbasert praksis?
Hva baserer vi våre avgjørelser på? Trenger vi det? Forholdet mellom erfaring og ny kunnskap Ulike problemstillinger krever ulike studiedesign Aktuelle databaser Kritikken til kunnskapsbasert praksis

3 kunnskapsbasert.no

4 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis
Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

5 Forskning utviklingsarbeid
FoU Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147)

6 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

7 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?
1 informasjon fra den enkelte pasient 2 personlige erfaring 3 sykepleierskolen 4 internundervisning 5 prosedyrebøker 6 andre sykepleiere 7 leger 8 ny terapi som blir forordnet 9 intuisjon 10 det som har virket i alle år 11 bøker 12 sykepleie fagtidsskrift 13 slik som jeg alltid har gjort det 14 lege fagtidsskrift 15 artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16 media Estabrooks CA

8 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

9 Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

10 Forskning skal blant annet bidra til:
At vi vet hva som virker At vi forstår bedre

11 Evidence is used to support a conclution; it is not the same as the conclution.

12 Kunnskapsbasert praksis
Erfaringsbasert kunnskap

13 Erfaringsbasert kunnskap - praksiskunnskap
clinical expertise can be seen as the ability to integrate research evidence and patients circumstances and preferences to help patients arrive at optimal descision Guyatt 2004

14 Kunnskapsbasert praksis
Brukerkunnskap og brukermedvirkning

15

16 Definisjoner The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research Sackett 2001 “At each clinical encounter clinicians will combine expert clinical skills with current best evidence, and place these in a context meaningful to the client” Sue Lord 2001 Evidence based nursing is the process by which nurses make clinical decisions using the best available research evidence, their clinical expertise and patient preferences, in the context of available resources DiCenso A. Evidence Based Nursing 1998; 1:38-40.

17 Å utøve kunnskapsbasert sykepleie er å ta sykepleiefaglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert. En arbeidsbok for sykepleiere.

18 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

19 Evidence Based Practice
Evidence Based Medicine Evidence Based Mental Health Evidence Based Nursing Evidence Based Social Care Over the decades the principles of EBP has reached other health care as well as non-health care areas, such as education, social work and librarianship. In recent years in Norway, national strategies set out to improve the services of the health sector, the educational sector and the library sector, emphasise the contribution of research for improving services and its importance for continuous professional development and lifelong learning. Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Library and Information Practice

20 Trenger vi det?

21 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak
LOV nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

22 forskning erfaring

23 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer

24 Nortvedt et al 2001

25 Oppegående pasienter (gj 15år)
59% svarer at sykdommen har påvirket deres seksualliv 50% er plaget med vannlatingsproblemer Mange er plaget med depresjon Fatigue, smerte

26 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap Eksempel operasjonspasienter og ernæring Betydningen av informasjon

27 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap

28 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap som pasienter forventer vi at sykepleiere er oppdatert (eks. helsesøster og jordmor)

29 Grunner til at amming anbefales
ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi

30 Grunner til at amming anbefales
ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360: Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

31

32

33 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

34 En vanskelig oppgave Mer enn 2 millioner medisinske faglige publikasjoner i året Vanskelig for en praktiker å holde seg oppdatert ved å lese primærlitteratur En oppdatering blir avhengig av andres oppsummering

35 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

36 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov
Evaluere Formulere spørsmål Implementere Gjennomføre litteratursøk - lete! Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker The evidence based practice cycle. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap

37 Kjernespørsmål Hvor mange har et problem (forekomst)?
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske (etiologi/årsak)? Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet (diagnostikk/måleinstrument)? Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? (effekt av tiltak)? Hvordan går det med den som har problemet (prognose)? Hvordan oppleves det å ha dette problemet (erfaringer)? Mange spørsmål kan stilles om helse. Her en liste over noen av dem: Hvorfor blir noen syke, mens andre holder seg friske (etiologi)? Hvordan kan vi avgjøre om noen har en viss helsetilstand (diagnostikk)? Hva kan vi gjøre for å fremme helsetilstanden til individer og/eller befolkningsgrupper? (effekt av tiltak)? Hvordan går det med den som er syk (prognose)? Hvordan er det å bruke helsetjenesten (erfaringer)? Jamtvedt et al 2003

38 Kjernespørsmål Hvor mange pasienter er underernært ved operasjon?
Hvorfor er pasienter underernærte? Hvordan kan vi avgjøre om pasientene er underernærte? Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle underernæring? Hvordan går det med den som er underernært? Hvordan oppleves det å være underernært? Mange spørsmål kan stilles om helse. Her en liste over noen av dem: Hvorfor blir noen syke, mens andre holder seg friske (etiologi)? Hvordan kan vi avgjøre om noen har en viss helsetilstand (diagnostikk)? Hva kan vi gjøre for å fremme helsetilstanden til individer og/eller befolkningsgrupper? (effekt av tiltak)? Hvordan går det med den som er syk (prognose)? Hvordan er det å bruke helsetjenesten (erfaringer)?

39

40 Aktuelle databaser MEDLINE CINAHL www.evidencebasednursing.com

41

42

43 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

44

45 Kritikken Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort
Kokebok/styrt praksis –ikke individualisering RCT-studier som gullstandard Er det evidens for at det virker?

46 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort
Hva baserer sykepleiere sin praksis på? 1 informasjon fra den enkelte pasient 2 personlige erfaring 3 sykepleierskolen 4 internundervisning 5 prosedyrebøker 6 andre sykepleiere 7 leger 8 ny terapi som blir forordnet 9 intuisjon 10 det som har virket i alle år 11 bøker 12 sykepleie fagtidsskrift 13 slik som jeg alltid har gjort det 14 lege fagtidsskrift 15 artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16 media Estabrooks CA

47 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort
Selv om vi ønsker å tro at vi har en kunnskapsbasert praksis i helse- og sosialtjeneste så har vi et stykke å gå 30 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster et al., 1998, Grol 2001

48 Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort Hindringer
Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007

49 Kokebok/styrt praksis -mangel på individualisering

50 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt, kunnskapssenteret.no

51 Grunner til at amming anbefales
ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360: Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

52 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

53 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

54 Ta velinnformerte beslutninger
Brukeren/pasienten Fagutøveren Ledelsen Politikeren

55 RCT-studier som gullstandard

56 Finnes en metodologisk gullstandard?

57 Ulike problemstillinger krever ulik studiedesign

58 Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Opplevelse - erfaring Kvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomst Tverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologi Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose -sykdomsforløp Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

59 Forskningsspørsmål Egnet metodologi Hvordan er det å leve med lungekreft? Fenomenologi Hvilke strategier bruker kvinner med lungekreft for å mestre å leve med redusert lungekapasitet? Grounded teori Hvordan er lungekreft forstått og håndtert i ulike sosiale sammenhenger? Etnografi Hvordan er det for kvinner med lungekreft å få diagnosen? Narrativ forskning Hvordan kan en selvhjelpgruppe for lungekreft-pasienter støtte en kvinne som nettopp har fått diagnosen? Case studie

60 Forskjellen på kvalitativ og kvantitativ tankegang
Hvor mange av dere ser en ung dame? Hvor mange av dere ser en gammel dame? Hvor mange av dere ser begge damene? Det beste er jo å kunne lære seg å se begge. Begge er like sanne, men det er ikke mulig å se begge samtidig. Problemet er når vi ikke er oppmerksom på dette

61 Forskjellen på kvalitativ og kvantitativ tankegang
Hvor mange av dere ser en ung dame? Hvor mange av dere ser en gammel dame? Hvor mange av dere ser begge damene? Det beste er jo å kunne lære seg å se begge. Begge er like sanne, men det er ikke mulig å se begge samtidig. Problemet er når vi ikke er oppmerksom på dette

62 Virker det?

63 Virker det? Pasienter/brukere forventer å få oppdatert behandling
Uakseptabelt at vi ikke holder oss oppdatert Stipendiat –hvordan barnevernet fatter sine beslutninger i alvorlige saker. Stort gap mellom det observerte og beslutninger. Mangler god argumentasjon. SLIK KAN BRUKEREN IKKE HA DET. ETIKKEN?

64

65

66 Oppsummering Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud

67 Oppsummering 85 milliarder på behandling av syke mennesker. Vi er for lite opptatt av å evaluere det som skjer Du gjør ikke bare en jobb, men du driver kompetanseutvikling av deg selv og nye sykepleiere Vi har et samfunnsansvar i å sørge for å utvikle vårt profesjonsfag

68 Senternytt www.kunnskapsbasert.no
Internasjonal konferanse i Bergen mai Integrating Evidence into Practice Challenges for Lifelong Learning in Nursing Mer informasjon på Mastergradsstudie i KBP fra høsten 2008


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert praksis - noe for operasjonssykepleiere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google