Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013

2 2 Du kan laste ned vår presentasjon fra: http://folk.ntnu.no/janove/medbib/pdf_filer/foredragjuni13.pdf

3 3 Refleksjon I nformasjons- behov Formulere spørsmål Evaluere Anvende Litteratursøk Kritisk vurdering Systematisere informasjonsinnhenting Kilde: Gro Jamtvedt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Vårt fokus i dag

4 4 Primærstudier: PubMed, Embase, Web of Science... Cochrane Library: Cochrane Reviews Pedro, Otseeker… Kunnskapsbaserte : Norsk elektronisk legehåndbok, UpToDate, BMJ Best Practice, Clinical Evidence… Beslutningsstøttesystemer : Forskning integrert med elektroniske pasientjournaler Single studies Syntheses Synopses Summaries Fritt etter: Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007 Forskning er kvalitetsvurdert og satt i system Cochrane Library: Other reviews/DARE Evidence Based Journals = Sekundærtidsskrifter Enkeltstudier Systematiske oversikter (Kvalitetsvurderte) Retningslinjer Oppslagsverk System Start øverst! (Raskere, Enklere, Sikrere)

5 5 Kilder for forskningsbasert kunnskap Primærlitteratur –artikler skrevet om en bestemt studie = Enkeltstudier Sekundærlitteratur (Anbefales!) –skrevet på grunnlag av primærlitteraturen –kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (primærstudier) –systematiske sammenstillinger av flere primærstudier (systematiske oversikter/systematic reviews)

6 6 Helsebiblioteket (Tilgang og kildeoversikt)

7 7 Klinisk oppslagsverk (BMJ Evidence Centre) "Raske svar på spørsmål i pasientmøtet". Ca 10.000 tilstander. Diagnose, behandling, prognose, pasientinformasjon, retningslinjer og referanser Oppdateres kontinuerlig. Fulltekst Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser» Se også: UpToDate og NEL

8 8 Klinisk oppslagsverk (Wolters Kluwer Health, USA) Ca 7700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. Diagnose, behandling, prognose, referanser p asientinformasjon og retningslinjer Oppdateres tre ganger i året. Fulltekst Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

9 9 Søk på tvers i oppsummerte kilder/databaser Nettverk av klinikere plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. Utgiver: McMaster University. Beskrivelse: http://www.helsebiblioteket.no/107407.cms

10 10 Hovedbase: Systematiske oversikter om effekten av medisiner og behandlingsmåter (Fulltekst). - HTA-basen (Health Technology Assessment) = Metodevurderinger - NHS Economic Evaluation Database - Methods studies -++ Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

11 11 Referansedatabase Artikler fra ca 130 tidsskrifter (20 norske) innen medisin og helse. Vitenskapelige-, fag- og populærvitenskapelig tidsskrifter Svensk og engelsk, noe norsk og dansk Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

12 12 Referansedatabase Artikler fra vitenskapelige tidsskrifter innen biomedisin og beslektede fagområder (5000+ tidsskrift dekkes) Gratisversjon av Medline med rask oppdatering av de nyeste artiklene. Lenke til fulltekst via Helsebiblioteket Veiledning: Medisinsk bibliotek under «Veiledninger» Finn systematiske oversikter og kliniske studier enkelt

13 13 Google Scholar = «Fag-Google» Vitenskapelige artikler, konferanser, Google books etc. Søk i fulltekst (hos forlag, universitet, åpne arkiv mm) Artikler og tidsskrift som er mye sitert kommer høyt opp på trefflista Nyttig som hjelpemiddel til enklere studier og oppgaver – som å søke opp en referanse/artikkel. Har siteringer Mangler kvalitetskontroll. Norsk språk = Bruk også vanlig google

14 14 Knapp for fullteksttilgang HUSK ! *Logg på helsebiblioteket *Bruk lenke til Pubmed via helsebiblioteket


Laste ned ppt "1 Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google