Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltaksplan for studiekvalitet: Status og videre utvikling Avdeling for IT Høgskolen i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltaksplan for studiekvalitet: Status og videre utvikling Avdeling for IT Høgskolen i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltaksplan for studiekvalitet: Status og videre utvikling Avdeling for IT Høgskolen i Østfold

2 Om tiltaksplanen Første versjon høsten 2003, vedtatt i avdelingsstyret. Dynamisk webdokument – ”årsplan” Beskriver organisering av studiekvalitets- arbeidet ved avdelingen, samt en rekke både kontrollerende og utviklende tiltak All oppfølging av tiltakene ”loggføres” i et eget webdokument med lenker til møte- referater og annet relevant materiale – ”årsrapport”

3 Organisering av studiekvalitetsarbeidet ved IT Hovedvekt på utvikling – lite formell organisering (KISS) Studiekvalitetsutvalget (opprettet i 2003) er ”øverste organ” på avdelingen for kvalitetssikring og utvikling Studielederne og avdelingsleder har det operative ansvaret for oppfølging av tiltak Fagansatte og adm. gjennomfører tiltakene ”på gulvet”, som f.eks. kursevaluering og studie- samtaler.

4 Studiekvalitetsutvalget Består p.t. av 3 studenter, 2 fagansatte, en adm. ansatte og studielederne (som også leder utvalgets arbeid) Vanligvis 2 møter pr. semester Skal hvert studieår produsere rapport om utført studiekvalitetsarbeid og planer for neste år

5 Saker som behandles i studiekvalitetsutvalget Gjennomgang av alle kursrapporter: –Ved avdekking av kvalitetssvikt i undervisning skal utvalget foreslå tiltak som evt. iverksettes av avdelingsleder i samarbeid med studieleder og berørte fagansatte –Vellykket/god undervisning synliggjøres Gjennomgang av referater fra møter med studenttillitsvalgte Formen på og bruken av studentevalueringen av undervisningen Øvrige forhold som berører studiekvalitet

6 Noen sentrale tiltak i studiekvalitetsarbeidet ved IT 1.Studentevaluering av all undervisning 2.Utarbeidelse av kursrapporter 3.Jevnlige møter mellom studenttillitsvalgte og avdelingsledelse 4.Benchmarking mot andre læresteder 5.Kvalitetssikring og utvikling av eksamens- og evalueringsformer (grunnlag for diskusjon i grupper)

7 Status: Studentevaluering av undervisning Alle kursansvarlige skal gjennomføre en sluttevaluering av kurset blant studentene. Oppsummering av evalueringen er en del av kursrapporten. Bruk av midtsemesterevaluering varierer. Avdelingen har et standard evaluerings- skjema, flere bruker egne varianter eller helt andre evalueringsformer

8 Status: Kursrapporter Alle lavere grads kurs produserer kursrapporter, med eksamens- og evalueringsdata, kommentarer og forslag til utvikling/endring av undervisningen De fleste faglærere bruker (evt. tilpasser) avdelingens rapporteringsmal Alle rapporter legges frem i personalmøter Rapportene arkiveres for evt. senere bruk(?) Alle rapporter går til studiekvalitetsutvalget

9 Status: Møter mellom studenttillitsvalgte og avd.ledelse Studielederne (kontorsjef/avdelingsleder) har minst 4 møter hvert semester der alle klassetillitsvalgte på hvert lærested inviteres. Alle tillitsvalgte rapporterer fra sine kurs, og om evt. andre ting som ønskes tatt opp. Studieleder informerer om aktuelle saker. Referat fra alle møtene legges på web og går også til studiekvalitetsutvalget.

10 Status: Benchmarking Gjennomfører p.t. en sammenlignende undersøkelse av grunnundervisningen i programmering i Østfold og Molde, med formål å styrke begge lærestedene. Våren 2005: –Selvevaluering/rapportering/felles datagrunnlag –Gjensidige besøk med drøfting og observering –Studentevaluering av hele studieløpet, nettbasert for alle i 3. klasse Høsten 2005: –Gjensidig evaluering –Dataanalyse –Utarbeide tiltak for forbedring og videre samarbeid

11 Status: Kvalitetssikring og utvikling av eksamens- og evalueringsformer Gjennomførte seminar om eksamensformer og kvalitetssikring i desember 2004 Fortsatt stort sprik i eksamensformer og kvalitetssikring av oppgaver og mappeinnhold. Sensurarbeidet har økt signifikant i omfang og kostnad etter kvalitetsreformen – eksamen er istor grad erstattet med mapper og eksamen Er kanskje det området i studiekvalitetsarbeidet der vi har størst forbedringspotensiale?

12 Gruppearbeidet Velg et eller flere av de sentrale tiltakene i planen for studiekvalitetsarbeidet som tema for diskusjon Fokusér på: –Hvordan fungerer dette i dag, for studenter og for ansatte? –Hvordan kan vi gjøre det bedre? –Hvordan kan tiltakene kobles tydeligere mot HiØs kvalitetssystem? –Er noe av det vi gjør overflødig? –Er det andre tiltak som bør prioriteres i stedet? Hver gruppe velger en referent som oppsummerer gruppens diskusjon i plenum på slutten av dagen


Laste ned ppt "Tiltaksplan for studiekvalitet: Status og videre utvikling Avdeling for IT Høgskolen i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google