Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Forbedringsprosess(en)» Britt Elin Steinveg Ass universitetsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Forbedringsprosess(en)» Britt Elin Steinveg Ass universitetsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Forbedringsprosess(en)» Britt Elin Steinveg Ass universitetsdirektør

2 10.07.20142 Nødvendig spørsmål Er det riktig at nærmere 48% av andel finansierte stillinger over statsbevilgningen er teknisk-adm. stillinger? Leverer vi de riktige administrative tjenestene? Er kvaliteten på tjenestene god nok, og når er de god nok? Benytter vi ansattes kompetansen riktig? Utnytter vi mulighetene som ligger i de administrative systemene? Har vi den riktige balansen mellom oppgaver og områder? Den store balanse- kunsten

3 10.07.20143 UiT har 34% administrative stilinger av totalen (nest høyest av universitetene) 1/3 er i den sentrale administrasjonen, men 2/3 er på fakultet og institutt UiT har den minste sentrale administrasjonen sammenlignet med de øvrige universitetene og den største andelen på nivå 2 og 3 (NIFU)

4 Forts. Påstand 1: Vi kan bruke våre totale administrative ressurser mer effektiv Påstand 2: Skal vi få dette til, må den enkelte ansatte bidra i utviklingsarbeidet 10.07.20144

5 5 Metode Beskriv den fremtidig situasjon Kartlegg nåsituasjon Handlingsplan/ tiltak Prosess 1.Velg en prosess som kartlegges 2.Sett sammen ett team som skal gjennomføre gjennomgangen 3.Skisser nå-situasjon 4.Analyser delprosesser, materialflyt og informasjonsflyt 5.Identifiser problemområder og unødige stopp-punkter 6.Beskriv den fremtidig ønskede situasjon 7.Prioriter tiltak og utarbeid handlingsplan 8.Gjennomfør

6 10.07.20146 Kartlegge nåsituasjonen og beskrive ønsket tilstand Planlegge nye arbeidsprosesser: Sikre flyt i prosessene Vurdere roller, arbeidsdeling og ressursbehov Prioritere tiltak (kort og lang sikt) Implementere Definere tjenestenivå (“resultatmål”) Kontinuerlig forbedring … forts Inn i linja Designe ny arbeidsprosesser Arbeidsflyt- beskrivelse

7 MEDANSVAR Vi har tro på at medarbeiderne som jobber med et oppgave eller problemstilling, er den som har best kompetanse på feltet Vi ønsker at arbeidet skal bygge på den enkeltes ansvar og den som jobber på et området aktivt er med i arbeidet 10.07.20147

8 FRAMDRIFTSPLAN Dato 30.8.12 1.9 - 15.9.12 Fra 15.9.12 Hva Oppstartsseminar Møte med fakultetene Opplæring av ledere, prosessveiledere og tillitsvalgte Opprette Arbeidsgrupper (3-8 områder) Prosess 1 Prosess 2 Prosess 3 Hvilke er avhengig av innspill fra dette seminaret 10.07.20148 Jakten på kontinuerlig forbedring

9 Forts. Sentral arbeidsgruppes rolle framover:  Sortere forslag som kommer inn  Nedsette arbeidsgrupper i samarbeid med fakultets- direktørene og avdelingsdirektørene  Sikre opplæring av prosessledere  Informere om arbeidet i ulike ledergrupper  Sikre at nødvendige beslutninger blir tatt  Sikre overføring av kunnskap  +++ Se: Forbedringsprosessen på UiTs hjemmeside 10.07.20149

10 GRUPPEOPPGAVE 10.07.201410

11 Gruppeoppgaver Vi ønsker innspill/forslag på ARBEIDSOPPGAVER/- PROSSER som kan bidra til: 1. Bedre tjenester for brukerne 2. Bedre kvalitet på arbeidet 3. Og bedre hverdag for den enkelte av oss Fyll ut vedlagte skjema – et skjema pr arbeidsoppgave/-prosess!!! 10.07.201411


Laste ned ppt "«Forbedringsprosess(en)» Britt Elin Steinveg Ass universitetsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google