Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder Bjørn Pettersen Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder Bjørn Pettersen Spesialrådgiver Bjørg Røstbø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder Bjørn Pettersen bjorn.pettersen@ks.no Spesialrådgiver Bjørg Røstbø bjorg.rostbo@ks.nobjorn.pettersen@ks.nobjorg.rostbo@ks.no

2 Kvalitetskommuneprogrammet (2007 – 2009) Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

3 Kvalitetskommuneprogrammet Organisering Adm. Styringsgruppe Sekretariatet Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Pol. kontaktmøte

4 Status deltakerkommuner Kommunene tatt opp i programmet puljevis –Innsatskommuner sykefravær: 12 kommuner (2007) –Pulje 1: 28 kommuner (Vår 2007) –Pulje 2: 46 kommuner (Høst 2007) –Pulje 3: 36 kommuner (Høst 2008-08) –Pulje 4: 20 kommuner (Vår 2009) 138 kommuner 2009 –Alle jobber med sykefraværsreduksjon –Ca 110 kommuner jobber med kvalitetsforbedringsprosjekter

5 Fokusområder Programmet omfatter sektorene Pleie- og Omsorg og Oppvekst (skole, Barnehager, SFO) Fokusområder er Kvalitetsforbedring Reduksjon av sykefravær

6 Kvalitetskommuneprogrammet Fokus på den brukeropplevde kvaliteten

7 Sentrale temaer Partssamarbeid –Trepartssamarbeid, sentralt Avtalebasert –Partssamarbeid lokalt: Politikere, administrasjon, ansatte og tillitsvalgte, brukerne Kompetanseutvikling –Prosjektledelse –Prosessveiledning –Måling av resultater –Omdømmebygging gjennom synliggjøring og formidling Nettverksarbeid

8 Nettversarbeid Kommunene organiseres i læringsnettverk –4 – 6 kommuner i hvert nettverk Programmet dekker kostnadene knyttet til samlingene –Arrangementet –Inntil 7deltakere fra hver kommune Nettverkssamlingene planlegges i samarbeid mellom prosjektlederne og veileder Varighet: 1 – 2 dager Hovedhensikten med nettverkssamlingene er å dele kunnskap

9 Sekretariatets rolle og funksjon Utarbeide struktur, metode og verktøy i programmet Avklare gjensidige forventninger Veiledning og oppfølging av den enkelte kommune –Tilpasses den enkelte kommunes behov Kompetanseutviklingstiltak –Trepartssamarbeid –Prosjekt som arbeidsmetode –Brukermedvirkning –Sykefraværsarbeid –Statistisk prosesskontroll (SPC) –Synliggjøring og formidling Rapportering, dokumentasjon og formidling –Nyhetsbrev –Web, filmer, artikler, pressemeldinger/oppslag –Konferanser

10 138 kommuner, over 50% av innbyggerne Programmet forlenget med 6 mnd i 2010. Fokus på –Dokumentasjon –Formidling –Oppfølging av pulje 3 og 4 Mange kvalitetsutviklingsprosjekter –Gode resultater både på system-, medarbeider- og brukernivå –Kvalitetsindikatorer som fanger den brukeropplevde kvaliteten pilottestes Mange sykefraværsprosjekter –Gode resultater på enhetsnivå –Sykefraværsutviklingen i kvalitetskommunene 0,4% bedre enn kommunene for øvrig. NIBR er i gang med evalueringen, ferdigstilles 31.12.09 Database opprettes – viser aller prosjekter og tiltak i kommunene Partssamarbeidet i kommunene fungerer Resultater


Laste ned ppt "Prosjektleder Bjørn Pettersen Spesialrådgiver Bjørg Røstbø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google