Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei mot NMBU sekretariatsleder Knut Moksnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei mot NMBU sekretariatsleder Knut Moksnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei mot NMBU sekretariatsleder Knut Moksnes

2 Hvem gjør hva? Sekretariatet er fellesstyrets saksforberedende organ og har ansvaret for at fellesstyrets vedtak blir fulgt opp. Sekretariatet har ansvaret for at fellesstyrets møter gjennomføres på en forsvarlig og effektiv måte. Det er en viktig oppgave å formidle informasjon om fellesstyrets arbeid. Prosjektet «Operativ administrasjon 2014» som ledes av prosjektleder Malena Bakkevold er fra høsten organisert som en del av sekretariatet. Koordineringsgruppen fungerer som styringsgruppe for dette prosjektet. Koordineringsgruppen: styreleder Siri Hatlen, rektor Yngvild Wasteson, NVH, rektor Hans Fredrik Hoen, UMB, universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB, administrerende direktør Birger Kruse, NVH og sekretariatsleder Knut Moksnes.

3 Knut Moksnes, sekretariatsleder og medlem av koordineringsgruppen
Knut Moksnes, sekretariatsleder og medlem av koordineringsgruppen. Knut Moksnes har et spesielt ansvar for byggeprosjektene og samarbeidet med Statsbygg Malena Bakkevold er prosjektleder for OPAD 2014 og har et spesielt ansvar for arbeidet med administrative tiltak for NMBU. Finn-Hugo Markussen arbeider som rådgiver i halv stilling i sekretariatet og har et spesielt ansvar for kommunikasjon og informasjon. Han er i den andre halvpart av stillingen tilsatt i Kunnskapsdepartementet. Karina Vistven arbeider som rådgiver i halv stilling med spesielt ansvar for tilrettelegging av fellesstyrets møter og protokoll. I den andre stillingsandelen arbeider hun for Kunnskapsdepartementet. Halvor Hektoen er prorektor på NVH, men har 20 % av sin arbeidstid i sekretariatet. Han har et spesielt ansvar for kulturbygging for NMBU. Paul Stray arbeider i hel stilling med spesielt ansvar for planlegging og styrets arbeidsplan. Kai Tilley arbeider i 70 % stilling for sekretariatet med spesielt ansvar for kommunikasjon og informasjon. I den resterende stillingsandelen arbeider han i UMBs kommunikasjonsavdeling.

4 Samarbeid med LMD og FKD Samorganiserings- og samlokaliseringsprosjektet bygger på et tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Seniorrådgiver Jan Henrik Martinsen, LMD, og seniorrådgiver Andreas Stokseth, FKD, vil fra høsten 2012 være rådgivere for sekretariatet og fellesstyret, og delta i koordineringen mellom departementene og fellesstyret.

5 Hva vi skal gjøre Sekretariatet har ansvaret for at det utarbeides beslutningsgrunnlag for fellesstyret i alle saker som gjelder hovedområdene som er gjengitt på - OPAD Bygg og anlegg - Faglig organisering - Strategi og visjon - Styring og ledelse

6 Forankring Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å inngå avtaler på vegne av NMBU som gjelder administrativ forberedelse til oppstart av NMBU fra Prinsipielle forslag og forslag som binder NMBU på vesentlige områder skal legges frem for fellesstyret til godkjenning. Slike saker skal inngå i fellesstyrets arbeidsplan.

7 Styringsdokument vedtas 04.12.12
Nytt styringsdokument for 2012 og 2013 Fellesstyrets første styringsdokument ble vedtatt på møtet 11. oktober 2010.Dette styringsdokumentet har utgangspunkt i «Prosjekt Rubicon» som omfattet tiltak for å gjennomføre samorganiseringen av NVH og UMB og samlokaliseringen av NVH, Veterinærinstituttet og UMB. Styringsdokumentet skal konkretisere delegasjon av myndighet og oppgaver fra fellesstyret til underliggende organer. Dokumentet skal også redegjøre for ansvarslinjene mellom institusjonsstyrene og fellesstyret.

8 Delegasjon fra fellesstyret
Kunnskapsdepartementet forutsetter at styrene for NVH og UMB har et tett, koordinert samarbeid med fellesstyret frem til NMBU formelt og reelt er opprettet. Fellesstyrets leder har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av NVH og UMB i alle saker som fellesstyret har fattet vedtak om. Fellesstyret kan delegere fullmakter til andre enn styreleder. Forslag til slike delegerte fullmakter skal legges frem for fellesstyret til godkjennelse. Det skal utarbeides en samlet delegasjonsmatrise som viser hvem som har fått delegert myndighet. Denne oversikten skal sendes Kunnskapsdepartementet til orientering.

9 På vei mot NMBU….. Er vi på rett vei ?


Laste ned ppt "På vei mot NMBU sekretariatsleder Knut Moksnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google