Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har vi oppnådd i psykiatrien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har vi oppnådd i psykiatrien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har vi oppnådd i psykiatrien
Hva har vi oppnådd i psykiatrien? Øyvind Antonsen Avdelingsleder Avdeling for psykosebehandling AUS

2 Tvang i psykiatrien Gjennombruddsprosjektet 2000/2001
Aker universitetssykehus Akutt avdelingen

3 Hvilke erfaringer har vi gjort oss i etterkant av prosjektet?
Først kort hva prosjektet gikk ut på. Hva skjedde underveis i prosjektet Hva skjedde etter at prosjektet ”var over”? Målsettinger Var prosjektet vellykket på sikt.

4 Hovedmål Redusere bruken av mekaniske tvangsmidler med 30%
Delmål Redusere antall beltelagte pasienter Redusere antall belteleggingssituasjoner Redusere tiden i belter.

5 Oppgaven var Vanskelig, Viktig og Varig
Det var ifølge arbeidsgruppen et klart ABNA (achiveble benifits not achived). Vi mente at avdelingen hadde bedre kunnskap enn det som ble vist i praksis. Det lå en innebygd selvkritikk i prosjektet. Positivt for pasienter og for personalet dersom målsetningen ble oppnådd.

6 Hva ble gjort? Ble utarbeidet en baseline 18 mnd tilbake i tid.
Hjelp til SPC og målinger. Informasjon ble gitt oppover og nedover i organisasjonen. Idedugnad, brainstorming. Fiskebeinsdiagram (Årsak-virkningsdiagram) Ukentlige tilbakemeldinger mtp resultater Målte alle andre former for bi - effekter som dette kunne medføre. Tydelige på at dette ikke dreide seg om enkeltpersoner men om systemet.

7 Tiltak Undervisning for alle ansatte.
Behandle de vanskeligste pasientene som intensivpasienter. Utformet skriftlige prosedyrer for potensielt vanskelige situasjoner. Tvangsmiddelprotokollen, forbedringer i denne. Laget belteleggingsjournaler Planer for pasientene.

8 Hva skjedde? Baseline viste følgende:
Median i belter pr beltelegging = 19,6 t Gjennomsnittelig tid i belter = 21,6 t Beltelagte pasienter per mnd i snitt = 5,2 Beltelegginger i snitt per mnd = 7,53 Den største endringen i praksis skjedde før tiltak ble iverksatt.

9 Ved prosjektets slutt Median = 4,0 t Beltelagt pasient i snitt = 3.0
Beltelegginger i snitt per mnd = 5,5 Det ble gjort kontrollmålinger 1 år tre år og 4,5 år senere. Etter ett år var median for beltelegginger 10 t. Fortsatt nesten 50% bedre enn før prosjektet.

10 Hva har skjedd 4,5 år etter. Arbeidsgruppen ble oppløst umiddelbart etter prosjektet var over. Arbeidet ble ikke videreført på avdelingen. Metoden ble ikke benyttet på andre områder på avdelingen. Avdelingen har fått uberettiget kritikk for at tallene har steget i forbindlese med bruk av tvang. De skjema som ble utarbeidet brukes fortsatt som de ble laget eller i en forbedret utgave.

11 Baseline

12

13 Hvordan er tallene i dag?

14 Stolpediagram

15 Resultater 2005/2006 Median 4,5 Gjennomsnitt 9 t
6,4 beltelegginger i snitt per mnd 3,4 pasient beltelegges per mnd i snitt. 17 pasienter er beltelagt, hvorav 5 utenlandsk opprinnelse 11 damer og 6 menn En pasient er tatt ut av tallmaterialet. 4 isoleringer i denne perioden. Måleperiode medio sept 05 –medio februar 06. Totalt 32 beltelegginger Antall innleggelser har økt

16 Når på døgnet skjer belteleggingene?

17 Har vi lykkes? Tallene er gode.
Men de samme forbedringsområdene er der fortsatt. Metoden er ikke brukt i andre sammenhenger. Pasientene ligger mindre i belter enn tidligere, det er en kvalitativ forbedring. Personalet opplever mindre utagering og kan arbeide mer med pasienter enn tidligere.

18 Undersøkelse etter tre år.
I forbindelse med at prosjektet er blitt med i et europeisk bokprosjekt, ble det utført en spørreundersøkelse av personalet på akuttavdelingen i forbindelse med hvordan dette har påvirket deres arbeidsdag. De rapporterte et bedre arbeidsmiljø At de kunne arbeide mer selvstendig og at de fikk testet egne kunnskaper bedre. De opplevde at prosjektet var bra og at resultatet var positivt for dem. De følte et eierskap til prosjektet. Bedre samarbeid med andre yrkesgrupper.

19 Prosjektet ble en suksess
Selv om prosjektet er litt ”glemt”, er det mye som har blitt bedre. Mye av det som ble gjort følges opp. Tallene taler for seg selv.

20 Veien videre Ligger åpent for mye kvalitetsarbeid. Hva kan måles.
Definere hva som er kvalitetsforbedring. Viktig, men hvilke effekter har de endringer vi innfører. Dette er vi ikke like flink til. Bruk av SPC er et fint redskap til dette, da vi med få observasjoner kan dokumentere effekt av iverksatte tiltak.


Laste ned ppt "Hva har vi oppnådd i psykiatrien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google