Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012

2 Antall registrerte 1592 brukere totalt 589 kun rusmisbruk
1003 med samtidig psykiatrisk lidelse og rusmisbruk

3

4

5 Kommuner med økt antall kartlagte (prevalens)
prosentpoeng Eigersund 0,1 Randaberg Sandnes Sokndal Strand 0,3 Rennesøy 0,5

6

7 Samlet vurdering x Kjønn (prosent)
K M Grønn Gul Rød Blodrød Menn har lavere andel grønn/gul og større andel rød/blodrød (signifikant)

8 Alder x Samlet vurdering

9

10 Endringer andel kvinner / andel under 25 Prosentpoeng
Randaberg - 5 Time Eigersund + 4 Rennesøy Strand Lund + 12 % under 25 endring Eigersund 3 Stavanger + 5 Rennesøy + 10 Randaberg + 13

11 Barn

12

13 Omsorg for barn x Samlet vurdering
Omsorg: I alt 117 barn Samlet vurdering Grønn: 39 barn Gul: 48 barn Rød: 29 barn (25%) Blodrød: barn (1%)

14 Samvær med barn og Samlet vurdering
Samvær: I alt 265 barn Samlet vurdering Grønn: 27 barn Gul: 91 barn Rød: 117 barn (44%) Blodrød: 30 barn (11%)

15

16 Antall brukere med omsorg-OBS 2011 og 2012 Sandnes

17 Antall brukere med omsorg-OBS 2011 og 2012 Stavanger

18 Funksjonsvurdering Rusing

19

20 Endring rusing = rød, prosent
2011 2012 Eigersund 27 21 29 Lund 39 7 Randaberg 4 22 Rennesøy 42 Sandnes 18 25 Sokndal 33 24 Stavanger 16 19 Strand 47 Time 34

21

22 %-andel rødt 2010 2011 2012 Alkohol 5 8 7 Cannabis 4 6 Opiater 2 Heroin 3 Bupren. Metadon 1 Sentralst. Amfetamin Methamf. Legemidler Andel som injiserer 10 11 15

23

24

25 Funksjonsvurdering Psykisk helse

26

27 Samtidig rusing og psykisk lidelse X rusmiddel rødt

28 Samtidig rusing og psykisk lidelse mot funksjon

29 Samtidig rusing og psykisk lidelse mot tjenester

30

31

32

33

34 Bolig rød 2011 og 2012, Sandnes

35 Bolig rød 2011 og 2012, Stavanger

36 Bolig i forhold til rusmidler på rød

37 Bolig mot barn og øvrig funksjonsnivå

38 Bolig mot tjenester

39

40

41

42

43

44 Planer/ansvarsgrupper

45

46 Førstelinjetjenester

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Spesialisttjenester

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Antall brukere som har spes.tjenester: 1075
Antall brukere som ikke har spes.tjenester: 517

75 Antall brukere som har spes.tjenester: 1075
Antall brukere som ikke har spes.tjenester: 517

76 Andre tjenester

77

78

79

80

81

82

83

84 Oppsummering 1 Små endringer i antall kartlagte (unntatt Strand og Rennesøy) Store forskjeller i andel kvinner og andel unge – endringer i fra 2011 skyldes trolig endringer i hvilke instanser som kartlegger Noe dårligere funksjonsnivå blant unge og menn Store forskjeller i andel med omsorg/samvær med barn Mange barn med omsorg/samvær med brukere med dårlig funksjonsnivå Halvparten (pluss/minus) av barna er vurdert som OBS-barn to år på rad

85 Oppsummering 2 Store forskjeller og store endringer i andel rusing på rødt Nedgang i andel rusing - opiater på rødt, ellers stabil rusprofil «Riktigere» kartlegging av andel injisering Fremdeles potensial for flere inn i LAR Ingen endring i «sidebruk» blant LAR-brukere siste år Brukergruppen med omfattende rus og psykisk lidelse er den gruppen som skårer dårligst på alle funksjonsområder – stort om sammensatt hjelpebehov Andel røde på bolig reflekterer mest ulikheter i boligmarkedet og i mindre grad ulikheter i problematikk – men brukere uten bolig har jevnt over store og sammensatte hjelpebehov Mindre enn halvparten av de som var røde på bolig i 2011 er det ikke i 2012 Andelen som er røde på arbeid/aktivitet er svært høy og ingen generell bedring fra 2011

86 Oppsummering 3 Andel med IP fortsatt lav, andel med andre planer og ansvarsgrupper betydelig høyere Små endringer i forventet etterspørsel etter førstelinjetjenester (unntatt boligtjenester) Klar økning i forventet etterspørsel etter rus-døgn/poliklinikk og psykiatrisk poliklinikk Små forskjeller mellom de som i dag mottar spesialisttjenester og de som ikke gjør det, men noen flere på rus = rød og psykisk helse = rød, og noe mer parallell satsing på både førstelinje og spesialisttjenester Enda økt forventet etterspørsel etter tannlege

87 Mine tre prioriteringer:
Sjekk omsorgssituasjonen for alle OBS-barn. Målsetting: ingen barn skal være OBS-barn to år på rad Avklar hvem som er i gruppa med de mest alvorlige og sammensatte funksjonsproblemene og organiser en definert del av ressursene spesielt tilpasset denne gruppa – langsiktige, kontinuerlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenester fra alle involverte hjelpeinstanser Og så bolig og arbeid selvfølgelig – som nødvendig forutsetning for det meste! Siste spørsmål: Det er kartlagte 25 brukere under 20 år = 1,6%. Hvem kan fange opp rusmisbrukere mellom 18 og 20?

88 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google