Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Disposisjon • Hva er helseturisme? –Hvorfor har det oppstått og hva fremmer det? –Hva tilbys av behandling? • Fordeler og uheldige konsekvenser –For enkeltmennesker og samfunn • Gir helseturisme økt import av resistente bakterier? –Forekomst og import av resistente bakterier –Tiltak mot import og videre spredning • Konklusjon

3 • Pilgrimsreiser –Åndelig, mental og fysisk helbredelse • Kurbad og sanatorier –Helsefremmende og helbredende bad –Hvile og rekreasjon med medisinsk tilbud Ikke et nytt tilbud

4 Helseturisme i dag • Helsefremmende ferier –Ferie med vekt på helsefremmende aktiviteter • Behandlingsreiser –Bedring av kronisk sykdom • Behandling som ikke refunderes av den Norske stat –Tannbehandling, synskorrigering, kosmetisk kirurgi • Behandling som refunderes i Norge –Medisinsk behandling man har rett på i Norge • Behandling som er ulovlig i Norge –Tilbud som ikke møter etiske og/eller faglige krav

5 Hva tilbys av behandling? Medisinsk-/kirurgisk behandling for: • Utseende • Syn • Tenner • Hjerte/kar • Rygg • Hofte • Overvekt • Kjønnsskifte • Ufrivillig barnløshet Alternativ behandling for det meste av lidelser og sykdom, inklusiv kreft

6 Hvorfor behandling i annet land? Medisinsk-/kirurgisk behandling for: • Utseende • Syn • Tenner • Hjerte/kar • Rygg • Overvekt • Hofte • Kjønnsskifte • Ufrivillig barnløshet Alternativ behandling for det meste av lidelser og sykdom, inklusiv kreft Pasientenes motivasjon: • Billigere – gjerne kombinert med ferie • Bedre kvalitet • Raskere • Manglende tilbud i Norge Firmaers og staters motivasjon: • Tjene penger • Bedre ressursutnyttelse

7 • Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene Hjerte-kar kirurgi Ref.: www.patientsbeyondborders.com Hvor kan man dra? Ortopedisk kirurgi Fertilitetsbehandling Fedmeoperasjon Kosmetisk kirurgi Tannbehandling Synskorrigering Screening Kreftbehandling

8 Fordeler Fordeler for pasienter: • Større mangfold i tjenester som tilbys • Tjenester tilpasset brukernes behov • Økt valgfrihet • Billigere tjenester • Høyere kvalitet Fordeler for samfunnet: • Økonomisk vekst • Bedre utnyttelse av ressurser • Styrket samarbeid mellom land

9 Uheldige konsekvenser Risiko for pasienter som reiser ut: • Uforutsette utgifter • Begrenset reiseforsikring • Feilbehandling / ingen effekt • Begrenset klage- og erstatningsmulighet • Infeksjoner • Høyere forekomst av resistente bakterier Risiko for samfunnet: • Utarming av landets helsetjeneste • Økte ulikheter i befolkningens helse • Økt spredning av resistente bakterier

10 • Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene Forekomst av MRSA >1 % 1-5 % 5-10 % 10-25 % 25-50 % >50 %

11 • Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene Forekomst av VRE >1 % 1-5 % 5-10 % 10-25 % 25-50 % >50 % Vankomycinresistent E. faecium

12 MRSA i Europa European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database Andel S. aureus isolater resistente for meticillin, 2009

13 VRE i Europa European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database Andel E. faecium isolater resistente for vankomycin, 2009

14 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database Andel E. coli isolater resistente for 3. gen. cefalosporiner, 2009

15 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database Andel K. pneumonia isolater resistente for 3. gen. cefalosporiner, 2009

16 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database Andel K. pneumonia isolater resistente for carbapenemer, 2009

17 MRSA i Norge

18

19 Årsaker til import av MRSA Fordeling av importerte tilfeller i 2010 (344 (38%) av totalt 911 tilfeller) • Født i annet land: 239 (69% av import) • Født i Norge smittet i utlandet: 103 (30% av import) • Født i Norge smittet i helsetjeneste i utlandet: 40 • Innlagt sykehus: 35 • Helsefagstudent, praksis i sykehus: 4

20 • Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene Hvor ble nordmenn smittet med MRSA i 2010 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 15 1 3 5 1 2 2 1 1 1 1 1 11 5 1 1 7 1 5 3 1 1

21 VRE i Norge Antall tilfeller av vankomycinresistente enterokokker, 2005 – uke 33, 2011

22 ESBL i Norge Andel av Enterobacteriaceae med ESBL, 2003-2010

23 ESBL carba i Norge Antall tilfeller av Enterobacteriaceae med ESBLcarba, 2010 Ref.: K-res

24 Risiko for smitte ved utenlandsferie 100 svensker ble testet før og etter ferie i utlandet • 24 var bærere av ESBL-prod. E. coli ved hjemkomst • Økt risiko assosiert med: • Opphold i India • Gastroenteritt i løpet av reisen • 5 var fortsatt bærer etter 6 måneder • Ingen av disse hadde infeksjon i oppfølgingstiden Ref.: Tängdén T et al. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(9):3564-8

25 Hvilket omfang får helseturisme? Ikke-regulert helseturisme •En voksende industri •Nordmenns holdninger er kanskje i endring - benytter oss lettere av helsetilbud i utlandet? Regulert behandling i utlandet •Pasientrettighetsdirektiv sikrer rett til behandling i EU-land •All behandling som dekkes i Norge •Sykehusbehandling må forhånds godkjennes •Omfanget av nordmenn som velger utenlandsk sykehus fremfor norsk vil trolig ikke bli stort Ref.: Godager G. Iversen T. Helsetjenester uten grenser? HERO 2009:5. UiO

26 Hvordan hindre spredning? WHOs internasjonale helsereglement (IHR) •Rask varsling om hendelser •Omfattende samarbeid om håndtering av hendelser/utbrudd av smittsom sykdom Global og europeisk handlingsplan mot AB- resistens •Styrket overvåking av AB-resistens •Rasjonell bruk av antibiotika •Styrket smittevern og overvåking i helsetjenesten •Forebygge utvikling og spredning i landbruket •Forskning på medikamenter og teknologi •Økt bevissthet om problemet

27 Hvordan hindre spredning? MRSA-veileder •Screening av alle behandlet i helsetjeneste i utlandet mm. •Isolering/forsterket smittevern VRE-anbefalinger •Screening av alle behandlet på sykehus i utlandet eller ved sykehus i Norden med pågående utbrudd •Isolering /forsterket smittevern ESBL-anbefalinger •Screening anbefales ikke – eller? •Forsterkede smitteverntiltak – eller? Felles nasjonale anbefalinger for håndtering av res. bakt.?

28 Konklusjon • En betydelig økt risiko for å bli smittet med resistente bakterier ved behandling i utlandet •Spesielt ved innleggelse i helseinstitusjon, men også ved invasiv poliklinisk behandling • Også en viss risiko for å bli smittet ved vanlig turistreise • Trolig ikke stor spredningsfare ved regulert behandling i EU • Pasientene blir i stor grad testet ved hjemkomst • Omfanget blir trolig ikke stort • Ikke regulert helseturisme kan øke i omfang og bidra til økt import av resistente bakterier til Norge • Men per i dag lite registrert import knyttet til helseturisme


Laste ned ppt "Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google