Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av primærkodeverk for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av primærkodeverk for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utvikling av primærkodeverk for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering
- Grunnlag for enhetlig finansieringsløsning for spesialisthelsetjenesten

3 Utviklingsplaner Prosjekt organisert i to arbeidsgrupper og en referansegruppe Oppstartsmøte med arbeidsgrupper 8. november Plan under utarbeidelse for løp fram til 1/1-2009 Milepæl, prosedyre: Struktur ferdig spesifisert 1/4-06 (varsling av leverandør og sektor) ferdig utviklet med innhold 1/12-06 Milepæl, ICF-tilpasning: Struktur avgrenset og varselt 1/4-07 ferdig utviklet 1/12-07 Føringer: ICD-10 til diagnose bruke ICF for funksjonsregistrering Bruke eksisterende løsninger i størst mulig grad.

4 Milepælplan

5 Utfordringer, Prosedyrekodeverk
Bestemme struktur relativt raskt Hva skal med av innhold? Hvilket nivå skal prosedyre ligge på Behandlingsprogram? Enkelttiltak/prosedyre? Sikre at NPR kan ta i mot data Piloteringsinstitusjoner, start 1/9-06

6 Utfordringer, ICF-tilpasning
”Markedsføring”/opplæring i sektoren fagområder Psykiatri Rus Utvalg av koder (kjernesett) Identifisere overlapp Bruk av kodeverket (dvs. modifikatorsystemet) (utvikling av faglige standarder) Felles forståelse av modifikatorene Sammenheng mellom modifikator og andre delklassifikasjoner. Sikre at NPR kan ta i mot data Piloteringsinstitusjoner, men her har vi god tid! Overlapp er anslagsvis 1/3 av kodene

7 Kodeverk bygger på klassifikasjon
klassifikasjon, inndeling og ordning i grupper og klasser, som f.eks. Deweys desimal-k. i bibliotekvesenet. Kodeverk får vi når hver klasse får en unik identifikator.

8 Eksempelklassifikasjon
Kjøretøy Bil Sykkel Personbil Lastebil

9 Eksempel på kodeverk (Kjøretøy)
1 Bil 11 Lastebil 12 Personbil 2 Sykkel 21 Trimsykkel 22 Trehjulssykkel 23 Racersykkel 8 Andre, spesifiserte kjøretøy 9 Uspesifisert kjøretøy

10 Et tenkt kodeverk med to akser
Eksempel: to akser: Sykdom Lokalisasjon Kombinasjoner: Teoretisk: 29*29*99 Praktisk, ut fra innhold i akser: 4 * 4 Men ikke alle er meningsfulle Derfor må vi ha et eget ’register’ over meningsfulle kodekombinasjoner i det flek-askiale kodeverket vårt. AA Diabetes AB Kreft AC Hjerteinfarkt XX Uspesifisert sykdom 01 Hjerte 02 Hofte 03 Hånd 09 Uspesifisert lokalisasjon

11 Hva skal prosedyrekoder uttrykke av informasjon?
Prosedyrekodeverk for rehabilitering, rusbehandling/omsorg og psykiatri (spesialisthelsetjenesten) Hva skal prosedyrekoder uttrykke av informasjon? Type prosedyre Tilrettelegging, rådgivning, opptrening, terapi Varighet på tiltaket Hvem deltar i hvilken rolle Ledsager, fysioterapeut, med mer Formål kobling til funksjon i ICF (aktivitetet/ deltagelse/ kroppsfunksjon) Teknologi/utstyr/ressurser/hjelpemidler benyttet i prosedyren Diagnose (ICD-10 eller også NANDA?) Enkel/kompleks rehabilitering på veldig høyt generaliseringsnivå.

12 Prosedyrekodeverk for rehabilitering, rusbehandling/omsorg og psykiatri (spesialisthelsetjenesten)
Kodeverkets struktur Enkelttiltak/prosedyre? Hierarkisk struktur på kodeverket: Utgangspunkt i behandlingsprogram? Enkel/kompleks rehabilitering på veldig høyt generaliseringsnivå.

13 Eksisterende samlinger av prosedyrer
SKS Pleie og behandling (Danmark) Finske prosedyrekoder Generelle tiltak i NCMP – Norwegian Classification of Medical Procedures KÅVO - Klassifikasjon av åtgerder i vården) CCI - Intervensjoner i Canadian Classification of Health interventions ICHI - International Classification of Health Intervention NIC - Nuring Intervention Classificaiton Prosedyrebegreper i SNOMED CT Prosedyrekoder i NCSP-plus

14 Anatomisk inndeling? Ønskelig med felles struktur med NCMP, for eksempel slik at anatomisk inndeling er lik på tvers av prosedyrekodeverk Men: NCMP er basert på NCSP, som kirurgens blikk på kroppen ift til kirurgiske inngrep. Ikke uten videre gitt at det er hensiktsmessig ift. de nye områdene rehabilitering, rus og psykiatri. Det vil også måtte legges til ’anatomi-nøytrale’ koder, a la SKS pleie og behandling Foreslår ICFs inndeling i kroppsfunksjon og kroppsstruktur som bindeledd mot NCMP. Selv om det ikke er en-til-en-forhold, er det rimelig god korrespondanse mellom kroppstruktur/kroppsfunksjon i ICF og anatomisk inndeling i NCSP (og NCMP) Jf. knytning av funksjonsregistrering mot mål og tiltak

15 Tilpasning av ICF ICF checklist (v.2.1a)
Arbeid med kjernesett ifm forskningsprosjekt ledet av München. Kjernesett for pasientgrupper Slag Ryggproblemer Depresjon Utvalg av koder ifm utprøving av ICF ved rehabilitering av slagpasienter UNN (Audhild Høyem i smb. med KITH) Utprøving av ICF i kommunehelsetjenesten H2004 Stavanger/Trondheim i smb. med KITH.

16 Tilpasning av ICF, forts.
Andre ”kjernesett” Tverrsnittsstudie. Hovedoppgave, Randi Wagø Aas. IPLOS Er ”kjernesett” det samme som en tilpasning av ICF for rapportering av rehabilitering/ rusbehandling/ psykiatri? NPR: Record for rapportering av aktivitet ved opptreningsinstitusjoner

17 Tilpasning av ICF, forts.
Kjernesett – hvilke deler av ICF er relevant? Verktøy/instrumenter som kan sees i et ICF-perspektiv? Motivasjon: bruke ICF som felles språk istedenfor mer eller mindre standardiserte tester Instrumenter som ikke bør blandes med ICF Er det et faglig behov for ICF? Psykiatri Manual fra amerikanske psykologforeningen (foredrag på Tallin-konferansen, jf. ICF applied to mental disorders (WHO-FIC H04) Avgrensning til eksisterende kategorier i ICF? Utvidelser av ICF er en langtrukken prosess, men kodeverket er stadig under utvikling. Hvor stort problemer eg. dette med å ha et felles språk?

18 Oppsummering Valg av 3 ’fagansvarlige’ i hver arbeidsgruppe, med leveranseansvar. 2 møtedatoer før 1/1-06 Oppgaver fram til første møte Forslag til prosedyrer innen de ulike områdene Identifisere relevante kjernesett, se på overlapp Pilotering ’småskala’ pilotering 2006 (start senest 1/9-) Institusjoner Kontaktpersoner, avtaler med KITH Opplæring gjennomføring ’storskala’ pilotering 2007 Avhengig av kravspesifikasjon som må komme tidlig i 2006 Varsling av leverandører 1/4-2006


Laste ned ppt "Utvikling av primærkodeverk for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google