Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005

2 Utvikling av primærkodeverk for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering - Grunnlag for enhetlig finansieringsløsning for spesialisthelsetjenesten

3 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Utviklingsplaner • Prosjekt organisert i to arbeidsgrupper og en referansegruppe • Oppstartsmøte med arbeidsgrupper 8. november • Plan under utarbeidelse for løp fram til 1/1-2009 • Milepæl, prosedyre: • Struktur ferdig spesifisert 1/4-06 (varsling av leverandør og sektor) • ferdig utviklet med innhold 1/12-06 • Milepæl, ICF-tilpasning: • Struktur avgrenset og varselt 1/4-07 • ferdig utviklet 1/12-07 • Føringer: • ICD-10 til diagnose • bruke ICF for funksjonsregistrering • Bruke eksisterende løsninger i størst mulig grad.

4 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Milepælplan

5 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Utfordringer, Prosedyrekodeverk • Bestemme struktur relativt raskt • Hva skal med av innhold? • Hvilket nivå skal prosedyre ligge på • Behandlingsprogram? • Enkelttiltak/prosedyre? • Sikre at NPR kan ta i mot data • Piloteringsinstitusjoner, start 1/9-06

6 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Utfordringer, ICF-tilpasning • ”Markedsføring”/opplæring i sektoren fagområder • Psykiatri • Rus • Utvalg av koder (kjernesett) • Identifisere overlapp • Bruk av kodeverket (dvs. modifikatorsystemet) (utvikling av faglige standarder) • Felles forståelse av modifikatorene • Sammenheng mellom modifikator og andre delklassifikasjoner. • Sikre at NPR kan ta i mot data • Piloteringsinstitusjoner, men her har vi god tid!

7 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Kodeverk bygger på klassifikasjon • www.caplex.no www.caplex.no klassifikasjon, inndeling og ordning i grupper og klasser, som f.eks. Deweys desimal-k. i bibliotekvesenet. • Kodeverk får vi når hver klasse får en unik identifikator.

8 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Eksempelklassifikasjon Kjøretøy Bil Personbil Sykkel Lastebil

9 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Eksempel på kodeverk (Kjøretøy) 1Bil 11Lastebil 1212 Personbil 2Sykkel 2121 Trimsykkel 2 Trehjulssykkel 2323 Racersykkel 8Andre, spesifiserte kjøretøy 9Uspesifisert kjøretøy

10 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Et tenkt kodeverk med to akser • Eksempel: to akser: • Sykdom • Lokalisasjon • Kombinasjoner: • Teoretisk: 29*29*99 • Praktisk, ut fra innhold i akser: • 4 * 4 • Men ikke alle er meningsfulle • Derfor må vi ha et eget ’register’ over meningsfulle kodekombinasjoner i det flek- askiale kodeverket vårt. AADiabetes ABKreft ACAC Hjerteinfarkt XXUspesifisert sykdom 01Hjerte 02Hofte 03Hånd 09Uspesifisert lokalisasjon

11 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Prosedyrekodeverk for rehabilitering, rusbehandling/omsorg og psykiatri (spesialisthelsetjenesten) • Hva skal prosedyrekoder uttrykke av informasjon? • Type prosedyre • Tilrettelegging, rådgivning, opptrening, terapi • Varighet på tiltaket • Hvem deltar i hvilken rolle • Ledsager, fysioterapeut, med mer • Formål • kobling til funksjon i ICF (aktivitetet/ deltagelse/ kroppsfunksjon) • Teknologi/utstyr/ressurser/hjelpemidler benyttet i prosedyren • Diagnose (ICD-10 eller også NANDA?)

12 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Prosedyrekodeverk for rehabilitering, rusbehandling/omsorg og psykiatri (spesialisthelsetjenesten) • Kodeverkets struktur • Enkelttiltak/prosedyre? • Hierarkisk struktur på kodeverket: Utgangspunkt i behandlingsprogram?

13 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Eksisterende samlinger av prosedyrer • SKS Pleie og behandling (Danmark) • http://www.medinfo.dk/sks/brows.php http://www.medinfo.dk/sks/brows.php • Finske prosedyrekoder • Generelle tiltak i NCMP – Norwegian Classification of Medical Procedures • KÅVO - Klassifikasjon av åtgerder i vården) • CCI - Intervensjoner i Canadian Classification of Health interventions • ICHI - International Classification of Health Intervention • NIC - Nuring Intervention Classificaiton • Prosedyrebegreper i SNOMED CT

14 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Anatomisk inndeling? • Ønskelig med felles struktur med NCMP, for eksempel slik at anatomisk inndeling er lik på tvers av prosedyrekodeverk • Men: NCMP er basert på NCSP, som kirurgens blikk på kroppen ift til kirurgiske inngrep. Ikke uten videre gitt at det er hensiktsmessig ift. de nye områdene rehabilitering, rus og psykiatri. • Det vil også måtte legges til ’anatomi-nøytrale’ koder, a la SKS pleie og behandling • Foreslår ICFs inndeling i kroppsfunksjon og kroppsstruktur som bindeledd mot NCMP. Selv om det ikke er en-til-en- forhold, er det rimelig god korrespondanse mellom kroppstruktur/kroppsfunksjon i ICF og anatomisk inndeling i NCSP (og NCMP) • Jf. knytning av funksjonsregistrering mot mål og tiltak

15 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Tilpasning av ICF • ICF checklist (v.2.1a) • Arbeid med kjernesett ifm forskningsprosjekt ledet av München. Kjernesett for pasientgrupper • Slag • Ryggproblemer • Depresjon • … • Utvalg av koder ifm utprøving av ICF ved rehabilitering av slagpasienter UNN (Audhild Høyem i smb. med KITH) • Utprøving av ICF i kommunehelsetjenesten H2004 • Stavanger/Trondheim i smb. med KITH.

16 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Tilpasning av ICF, forts. • Andre ”kjernesett” • Tverrsnittsstudie. Hovedoppgave, Randi Wagø Aas. • IPLOS • Er ”kjernesett” det samme som en tilpasning av ICF for rapportering av rehabilitering/ rusbehandling/ psykiatri? • NPR: Record for rapportering av aktivitet ved opptreningsinstitusjoner

17 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Tilpasning av ICF, forts. • Kjernesett – hvilke deler av ICF er relevant? • Verktøy/instrumenter som kan sees i et ICF- perspektiv? • Motivasjon: bruke ICF som felles språk istedenfor mer eller mindre standardiserte tester • Instrumenter som ikke bør blandes med ICF • Er det et faglig behov for ICF? • Psykiatri • Manual fra amerikanske psykologforeningen (foredrag på Tallin-konferansen, jf. www.kith.no/ICF)www.kith.no/ICF • ICF applied to mental disorders (WHO-FIC H04)

18 Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005 Oppsummering • Valg av 3 ’fagansvarlige’ i hver arbeidsgruppe, med leveranseansvar. • 2 møtedatoer før 1/1-06 • Oppgaver fram til første møte • Forslag til prosedyrer innen de ulike områdene • Identifisere relevante kjernesett, se på overlapp • Pilotering • ’småskala’ pilotering 2006 (start senest 1/9-) • Institusjoner • Kontaktpersoner, avtaler med KITH • Opplæring • gjennomføring • ’storskala’ pilotering 2007 • Avhengig av kravspesifikasjon som må komme tidlig i 2006 • Varsling av leverandører 1/4-2006 •


Laste ned ppt "Primærkodeverk for psykiatri, rus og rehabilitering • Jostein Ven, KITH, 8. november, 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google