Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av prosedyrekoder i psykiatri/rus - Erfaring fra pilotperiode Kathinka Meirik Avdelingsleder, Psykiatrisk klinikk DRG-forum 091112.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av prosedyrekoder i psykiatri/rus - Erfaring fra pilotperiode Kathinka Meirik Avdelingsleder, Psykiatrisk klinikk DRG-forum 091112."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av prosedyrekoder i psykiatri/rus - Erfaring fra pilotperiode Kathinka Meirik Avdelingsleder, Psykiatrisk klinikk DRG-forum 091112

2

3 Agenda • Har dere følt behov for eget kodeverk? • Har utarbeidelsen av kodeverket hatt god kontakt med klinisk miljø? • Er kodeverket et godt arbeidsverktøy for klinikerne? • Hvordan har oppfølgingen vært fra KITH/Helsedirektoratet under pilotprosjektet? • Får klinikerne beskrevet tiltak ovenfor pasienten på en grei måte?

4 Oppfølging fra KITH/Helsedirektoratet • Underliggende problem at mandatet var ”råttent” – fram til siste møte ikke ”lov” å mene at dette var en vei inn i DRG- finansiering av fagfeltene • Fulgt opp fra fagavdelingene • Økonomiavdelingen som bestemmer.. • KITH: bra når de er der, men nettsidene er vanskelige å finne fram i og nå svært forsinket ifht implementering ´13

5 Agenda • Har dere følt behov for eget kodeverk? • Har utarbeidelsen av kodeverket hatt god kontakt med klinisk miljø? • Er kodeverket et godt arbeidsverktøy for klinikerne? • Hvordan har oppfølgingen vært fra KITH/Helsedirektoratet under pilotprosjektet? • Får klinikerne beskrevet tiltak ovenfor pasienten på en grei måte?

6 Behov for eget kodeverk? Psykiatrifeltet: NEI, NEI OG ATTER NEI Rus: Spriker imellom NEI og avmålt entusiasme Habilitering: Jippi – det betyr at vi vil få mer penger! Rehabilitering: Sparker inn åpne dører

7 Agenda • Har dere følt behov for eget kodeverk? • Har utarbeidelsen av kodeverket hatt god kontakt med klinisk miljø? • Er kodeverket et godt arbeidsverktøy for klinikerne? • Hvordan har oppfølgingen vært fra KITH/Helsedirektoratet under pilotprosjektet? • Får klinikerne beskrevet tiltak ovenfor pasienten på en grei måte?

8 Godt arbeidsverktøy? For klinikeren et relativt lite hinder i hverdagen såfremt det er • Godt implementert • Laget hurtigversjoner • Noen andre puncher inn data For lederen • Har potensiale til å si noe om noen deler av driften For kontorpersonale • Ny, massiv og kjedelig arbeidsoppgave

9 Agenda • Har dere følt behov for eget kodeverk? • Har utarbeidelsen av kodeverket hatt god kontakt med klinisk miljø? • Er kodeverket et godt arbeidsverktøy for klinikerne? • Hvordan har oppfølgingen vært fra KITH/Helsedirektoratet under pilotprosjektet? • Får klinikerne beskrevet tiltak ovenfor pasienten på en grei måte?

10 Beskrives tiltak på en god måte? I ”vårt” kodeverk som helhet – nei De tiltak som er standardisert, konkret og entydig definert lar seg greitt beskrive Etc: MINI, MMPI, MADRS, ansvarsgruppemøte Hoveddelen av aktiviteten som drives, og hoveddelen av kodene slik de er i dag, er verken standardiserte, konkrete eller lar seg entydig definere Etc. Suicidalvurdering, definerte samtaleterapier, miljøterapi, rådgivning, vurdering risikofaktorer mv

11 Anbefalinger videre? • Prosedyrekodeverk bør innføres - trass alle barnesykdommene vil det være et kvalitetsmessig stort steg forover for mange institusjoner • Helsemyndighetene bør kun legge vekt på et fåtall koder, som er entydige og etterprøvbare • Helsemyndighetene må rydde i eget kontrollbehov, og unngå dobbel/trippel-rapportering av samme data

12 Anbefalinger 2 • Kodeverket bør slankes betydelig, til koder som er - entydige og etterprøvbare • Helsemyndighetene må etablere kontrollrutiner og tilbakemeldingsmetodikk for å sikre at koding og praksis henger i hop

13 Spørsmål? kathinka.meirik@hnt.no

14 Erfaringer • Kodene er for mange og for diffuse/tolkbare • ”Vanlig”? Etc å bli tilsett av lege, ikke standard i våre fag… • Lite oppslutning/interesse – fjerner fokus fra pasientene og stjeler tid fra pasientbehandlingen • Merkantilt personale beregner at det tar inntil 30 minutter å legge inn kodene fra et ordinært sengeopphold • Dataverktøyet PAS har en del mangler som gjør det enda mer komplisert • Rapportene fra NPR har vært greie

15 Erfaringer forts • Oppleves totalt unyttig • Fra fagfolkene i både sengepost og poliklinikk • Fra ledelse/administrasjon • Ingen motstand mot å bli ”sett i kortene”, men vi har allerede bedre virkemidler for dette • Revisjon v teamleder av journaler hver mnd • Intern revisjon av gitte tema fra klinikkleder flere ggr/året • Ekstern revisjon (for eksempel av F20-diagnosene fra St. Olav) ved behov • Veritas-revisjoner ifht ISO-standarden hvert år


Laste ned ppt "Bruk av prosedyrekoder i psykiatri/rus - Erfaring fra pilotperiode Kathinka Meirik Avdelingsleder, Psykiatrisk klinikk DRG-forum 091112."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google