Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”ICF indikatorsett” Et sett av indikatorkategorier fra ICF for rapportering til sentrale myndigheter (presentasjon basert på presentasjon på den 5. nordisk-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”ICF indikatorsett” Et sett av indikatorkategorier fra ICF for rapportering til sentrale myndigheter (presentasjon basert på presentasjon på den 5. nordisk-"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”ICF indikatorsett” Et sett av indikatorkategorier fra ICF for rapportering til sentrale myndigheter (presentasjon basert på presentasjon på den 5. nordisk- baltiske ICF-konferansen 4-5. juni, 2007, Oslo) Jostein Ven Seniorrådgiver

2 2 Bakgrunn (1) • Et nytt, aktivitetsbasert finansieringssystem skal vurderes for områder innen spesialisthelsetjenesten. • Psykisk helsevern og rusbehandling • Voksenhabilitering • Barnehabilitering • Rehabilitering

3 3 Bakgrunn (2) • Et slikt system forutsetter en pasientklassfisering: To hovedkomponenter i et slikt system vil være diagnose(kodeverk) og prosedyre/tiltaks(kodeverk). • For de nevnte områder antas det å være nødvendig med et funksjonskodeverk, i tillegg, for å gi et mer komplett bilde av pasienten. • Prosjekt etablert i 2005 for å utvikle kodeverk for prosedyre og funksjon. Funksjonskodeverket skulle baseres på ICF, hvis dette var mulig.

4 4 Status og planer • Indikatorer er valgt ut, og ulike tilpasninger/avgrensninger er gjort i forhold til ’full’ ICF. Klart for testing høsten 2007 • Basert på en evaluering av testingen må videre planer legges. • Pasientklassifisering skal utvikles basert på en full innføring av kodeverket. (2009?) • Tilpasning til barn (barnehabilitering) er i ferd med å bli utviklet, basert på en foreløpig versjon av barne- og ungdomsversjonen av ICF.

5 5 Hvordan ble indikatorene valgt ut (1) • Indikatorer skulle være på 5-tegnsnivå, hvor dette var mulig. • Ingen kategorier fra Kroppsstrukturer og ikke mange kategorier fra Kroppsfunksjoner (kun mentale funksjoner); • Dette fordi informasjon av denne typen også kan gjenfinnes i diagnose, og funksjonsnivå for disse kategoriene fra Kroppsstrukturer/funksjoner vil ’manifestere’ seg som problemer med å utføre oppgaver og delta i sosiale sammenhenger. • Bred dekning: Kategorier fra de fleste kapitler i Aktiviteter og deltagelse (livsområder) • Indikatorkategoriene skal være viktige for pasienten, for å klare seg i dagliglivet og i sosial interaksjon. • Disse funksjonene antas også å være viktige for hvor mye ressurser som blir brukt i pasientutredning/behandling.

6 6 Hvordan ble indikatorene valgt ut (2) • Gradering på en 5-trinns skal må være mulig • Settet må ikke være for stort: så det har vært en prosess for å ’luke ut’ mindre viktige kategorier. • Sletting av mindre viktige kategorier, overlappende kategorier, kategorier som er vanskelige å forstå eller dårlig definerte kategorier. • ! Deltagelsesorientert, men med fokus på aktiviteter

7 7 Indikatorkategorier – Mentale funksjoner b1263Psykisk stabilitet b1266Selvtillit b1300Energinivå b1340Søvnmengde b1400Opprettholde oppmerksomhet b1641Organisering og planlegging

8 8 Indikatorkategorier - aktivteter (1) Læring og kunnskapsanvendelse a110Betrakte a115Lytte a166Lese a177Ta beslutninger Allmenne oppgaver og krav a2301Gjennomføre daglige rutiner a2400Mestre forpliktelser Kommunikasjon a3509Samtale

9 9 Indikatorkategorier – aktivteter (2) Mobilitet a4109Endre grunnleggende kroppsstilling a4209 Forflytte seg (overforflytning, for eksempel sittende på seng til rullestol) a4500Gå kort avstander a4503Gå utenom hindere a4551Klatre og gå i trinn a465Bevege seg omkring ved hjelp av utstyr a4702Bruke offentlige transportmidler a4751Føre motoriserte transportmidler

10 10 Indikatorkategorier – aktivteter (3) Egenomsorg a5101Vaske hele kroppen a5300Kontrollere vannlatingen a5400Kle på seg a5404Velge passende klær a5701Tå hånd om kosthold og mosjon Hjemmeliv a6200Gjøre innkjøp a6300Tilberede enkle måltider a6402Husrengjøring

11 11 Indikatorkategorier - deltagelse Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner p7200Danne relasjoner p7202Regulere atferd i interaksjoner Viktige livsområder p839Utdanning p8459 Skaffe seg, beholde og avslutte et arbeidsforhold

12 12 Miljøfaktorer (1) • e1109 Produkter eller substanser til å spise eller drikke • e1159 Allmenne produkter og teknologi til personlig bruk i dagliglivet • e1209 Produkter og teknologi for personlig mobilitet og transport innen- og utendørs • e1259 Produkter og teknologi for kommunikasjonsformål • e1309 Produkter og teknologi for utdanningsformål • e1359 Produkter og teknologi for sysselsetting • e1409 Produkter og teknologi for kultur, rekreasjon og sport • e1509 Utforming, konstruksjon, produkter og teknologi for bygninger til offentlig bruk • e1559 Produkter og teknologi for utforming og konstruksjon av bygninger til privat bruk • e1609 Produkter og teknologi for landutvikling • e2259 Klima • e2609 Luftkvalitet

13 13 Miljøfaktorer (2) • e310Nærmeste familie • e320Venner • e340Personer som yter personlig omsorg og hjelp • e5159Tjenester, systemer og strategier for arkitektur og byggevirksomhet • e5209Tjenester, systemer og strategier for planlegging av utendørsområder • e5259Tjenester, systemer og strategier for boligsektoren • e5409Tjenester, systemer og strategier for transport • e5659Tjenester, systemer og strategier for økonomi • e5709Tjenester, systemer og strategier for trygdevesen • e5759Tjenester, systemer og strategier for allmenn sosial omsorg • e5809Tjenester, systemer og strategier for helsevesen • e5859Tjenester, systemer og strategier for utdanning og opplæring • e5909Tjenester, systemer og strategier for arbeid og sysselsetting

14 14 Tilpasninger og avgrensninger (1) • Ingen kroppsstrukturer • Kun mentale funksjoner fra Kroppsfunksjoner • Kun en modifikator for aktiviteter (utføring uten personlig assistanse) • Generelle retningslinjer for bruk av modifikator for mentale funksjoner og for aktiviteter • Tilpasset modifikator for deltagelseskategorier: Behov for bistand Ikke behov for bistand Ikke anvendbar.6.5.9

15 15 Tilpasninger og avgrensninger (2) • Tilpasset modifikator for mijøfaktorer: • Ingen eksplisitt/formell kobling av miljøfaktorer til andre kategorier Totalt hemmende Delvis hemmende Verken eller Delvis fremmende Totalt fremmende -6-5.0+5+6

16 16 Slutt Mer informasjon: www.kith.no/hrrp-funksjonwww.kith.no/hrrp-funksjon jostein.ven@kith.no


Laste ned ppt "”ICF indikatorsett” Et sett av indikatorkategorier fra ICF for rapportering til sentrale myndigheter (presentasjon basert på presentasjon på den 5. nordisk-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google