Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes i opplæringen Versjon 1.0/10.12.2010

2 Formål med presentasjonen • Å gjøre nye krav til registrering og rapportering av poliklinisk fysioterapi kjent • Å gi introduksjon i helsefaglig koding i tilknytning til fysioterapi • Å informere om hvor man finner mer kunnskap og hjelp til koding

3 Innhold i presentasjonen 1. Nye krav fra 1.1.2011 og formål med disse 2. Mer konkret om registreringen • Hva skal registreres • Hva skal ikke registreres 3. Bruk av helsefaglige kodeverk • Diagnosekoding • Prosedyrekoding 4. Viktige adresser og nettsteder

4 Gjeldende krav fra 1. januar 2011: • Poliklinisk fysioterapi skal registreres elektronisk i ”PAS” • Manuell registrering er ikke tilstrekkelig. • Registrerte opplysninger om fysioterapi skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) sammen med øvrig aktivitet. • Dette skjer ”automatisk” hvert tertial • Jfr. brev fra Helsedirektoratet den 01.11.2010: ”Rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten”. NPR ”PAS”

5 Formål med registreringen • Hensikten er å få komplett oversikt over poliklinisk fysioterapi, herunder • hvorfor pasienter mottar fysioterapi • hvilken type fysioterapi som gis • omfanget av aktiviteten i ulike helseregioner • Innsamlede opplysninger lagres i Norsk pasientregister • og brukes blant annet til planlegging, styring, evaluering og forskning. • Samme datagrunnlag brukes også ved eventuell senere inkludering av fysioterapi i Innsatsstyrt finansiering.

6 Hva skal registreres og hvor? • kontakter hvor polikliniske pasienter vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi • hver kontakt skal registreres i ”PAS” (PAS = pasientadministrativt datasystem, ”fagsystem”, for eksempel DIPS)

7 Hva skal ikke registreres/rapporteres? • innlagte pasienter som vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi poliklinisk skal ikke rapporteres som egne kontakter! • utført fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet • bassengtrening kreves ikke rapportert X

8 Hvilken informasjon skal registreres for hver kontakt? • For fysioterapi gjelder samme krav som for øvrig somatisk poliklinisk aktivitet • Jfr. kontakter med annet helsepersonell • Se www.helsedirektoratet.no/ Norsk pasientregister/ registrering og rapportering • Hvilken informasjon som registreres og hvordan, er avhengig av applikasjonen som sykehuset bruker (EPJ/PAS) • Eksempler på informasjon som skal registreres: • Dato, tid • Utførende helsepersonell (kode) • Diagnose (kode) • Type fysioterapi (kode)

9 ”Utførende helsepersonell” • Ved poliklinisk fysioterapi skal man angi fysioterapeut som Utførende helsepersonell. • Kodeverdi 14 = fysioterapeut • ”annet” er ikke fysioterapeut! • Noen PAS/EPJ-systemer betegner dette som ’(personal)ressurs’. • Ved rapportering skal registreringen bli konvertert til ”fysioterapeut”

10 Om diagnosekoding (1) • Diagnosekoder registreres for å få informasjon om hvorfor pasienten har vært i kontakt med helsevesenet • det er obligatorisk å registrere minst én diagnosekode for hver kontakt – også for fysioterapi • Ofte finner fysioterapeuten den aktuelle diagnosekoden i journalen, men ikke alltid • I disse tilfellene brukes én bestemt kode • ICD-10-boken omfatter alle kodene

11 Om diagnosekoding ved fysioterapi, eksempler • Fysioterapi ved akutt sykdom eller etter kirurgiske inngrep: bruk koden for den aktuelle sykdommen hvis medisinsk behandling fortsatt pågår. Etter avsluttet behandling bruk Z50.1 Annen fysikalsk behandling. • Fysioterapi ved kronisk sykdom: bruk koden for den aktuelle sykdommen (fra journalen) • Fysioterapi i behandling av følgetilstander av sykdom: bruk koden for følgetilstanden som du finner i journalen Hofteprotese, utskrevet: Z50.1 Annen fysikalsk behandling Lymfødem som skyldes cancer: I89.0 Lymfødem, ikke klassifisert annet sted KOLS: J44.9 Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom Fysioterapi for kreftpasienter: bruk kreftdiagnosen fra journalen

12 Er det tilstrekkelig å kode én tilstand – hva med ”bidiagnoser”? • Ved poliklinisk fysioterapi er det koding av hovedtilstand (”hoveddiagnose”) nok – dvs. én kode valgt etter tidligere regler • Andre tilstander (”bidiagnoser”) skal normalt ikke kodes ved poliklinisk fysioterapi

13 Diagnosekoding: koder som ikke skal brukes • Følgende koder i ICD-10 skal ikke brukes ved poliklinisk fysioterapi • Z.50.0 Rehabilitering etter hjertesykdom • Z50.2 Rehabilitering av alkoholiker • Z50.3 Rehabilitering av legemiddelmisbruker • Z50.6 Ortoptisk trening • Z50.7 Arbeidsterapi og yrkesrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted • Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak, herunder Z50.80 eller Z50.89 • Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak • Z50.1 Annen fysikalsk behandling kan derimot brukes.

14 Om prosedyrekoding (1) • Prosedyrer skal kodes når disse er utført • Det som er kodet skal være dokumentert i pasientens journal – samsvar mellom kode og journal

15 Om prosedyrekoding (2) • Alle prosedyrekoder er samlet i Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer • mange koder som er aktuelle for fysioterapi finnes i kapittel W • … men også i andre kapitler • Det aktuelle kodeverket heter NCMP (medisinske prosedyrekoder) • Samme publikasjon omfatter også kodeverket NCSP (kirurgiske prosedyrekoder)

16 Aktuelle prosedyrekoder ved poliklinisk fysioterapi (1) • Eksempler av koder i kapittel W • WNDA00 Instruert fysisk trening • WNFQ00 Elektroterapi • WNFP00 Termoterapi av bløtdelsvev/ledd • WNFS00 Massasje/bløtvevsbehandling av kroppen • WNFT00 Manipulasjonsbehandling • WNFU00 Mobilisering eller traksjon av ledd • WNFV00 Manuell lymfødembehandling • WNFZ00 Lungeventilering eller -drenasje (fysioterapi) • Eksempler av koder fra andre kapitler • GDFC00 Spirometri. • FYFX05 Fysisk belastningstest

17 Hvor nøyaktig skal en kode prosedyrer? WNDA05Instruert utholdenhetstrening WNDA10Instruert bevegelighetstrening/-tøying WNDA15Instruert styrketrening WNDA20Instruert ferdighetstrening WNDA25Instruert motorisk trening WNDA30Instruert sansestimulering WNDA35Instruert koordinasjonstrening WNDA45Instruert CI-trening WNDA50Instruert balansetrening WNDA00 Instruert fysisk trening ”skal” – nødvendig nivå ”kan” – hvis en ønsker å spesifisere nærmere

18 Koding av fysioterapi i gruppe • Hver pasient skal registreres hver gang • type fysioterapi angis med aktuell prosedyrekode • at det dreier seg om gruppebehandling angis med relevant tilleggskode • Gruppeterapi, eksempel på koding: • WNDA00 Instruert fysisk trening + • ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter Å registrere gruppeterapi uten å bruke tilleggskode anses som feilkoding

19 Koding av fysioterapi for innlagte? • utført fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet prosedyrekoder • Det er tilstrekkelig å rapportere den enkelte kode én gang selv om fysioterapien er gitt gjentatte ganger • Unntak: bassengtrening kreves ikke rapportert. Dette gjelder selv om det finnes en prosedyrekode for bassengtrening. • (eventuell bassengtrening for polikliniske pasienter trenger ikke heller registreres eller rapporteres)

20 Eksempel 1: • Pasient med hofteleddsartrose er operativt behandlet med hofteleddsprotese. Diagnosekode i journalen er M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon. Pasienten deltar gruppetrening i poliklinikken. • Koding ved poliklinisk fysioterapi: • Diagnosekode (ICD-10)= Z50.1 Annen fysikalsk behandling • Aktuelle prosedyrekoder (NCMP): • WNDA00 Instruert fysisk trening + • ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

21 Eksempel 2: • Pasient er ferdig behandlet etter akutt hjerteinfarkt. Diagnosekode i journalen = I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang. Pasienten mottar poliklinisk fysioterapi i gruppe. • Koding ved poliklinisk fysioterapi: • Diagnosekode (ICD-10) = Z50.1 Annen fysikalsk behandling • Aktuelle prosedyrekoder (NCMP): • WNDA00 Instruert fysisk trening + • ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

22 Eksempel 3: • Pasient med varig funksjonssvikt. Diagnosekode i journalen: F82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse motoriske ferdigheter. Konsultasjon hos fysioterapeut poliklinisk. • Koding ved poliklinisk fysioterapi: • Diagnosekode (ICD-10) = F82 • Aktuelle prosedyrekoder: • WMCM00 Strukturert kartlegging av motorikk + • WPBP00 Rådgivning /opplæring av pårørende i håndtering/stimulering av barn (tilleggskode ZWWA40 brukes for å definere objekt) Varig tilstand, samme kode

23 Eksempel 4: • Pasient med polyartritt. Diagnosekode i journalen er M13.0 Uspesifisert polyartritt. • Koding av poliklinisk fysioterapi • Diagnosekode (ICD-10) = M13.0 • Aktuell prosedyrekode (NCMP): • WPAA00 Individuell rådgivning Kronisk tilstand, samme kode

24 Henvendelser og informasjon på nett • Informasjon om helsefaglige kodeverk (diagnoser og prosedyrer): www.kith.no/kodeverk og terminologi www.kith.no/kodeverk og terminologi • Retningslinjer for helsefaglig koding: www.kith.no/kodeveiledning www.kith.no/kodeveiledning • Søkeverktøy for helsefaglige kodeverk: finnkode.kith.no finnkode.kith.no • Spørsmål om koding/brukerstøtte: kodehjelp@kith.no kodehjelp@kith.no • Nyheter fra KITH på nett: www.kith.no/kodenytt www.kith.no/kodenytt

25 Bestilling av bokutgave av prosedyrekoder ”NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011” Boken kan bestilles (og forhåndsbestilles på): ordre@fagbokforlaget.no Tlf: 55 38 88 38 Faks: 55 38 88 39 (pris 225,- + frakt)


Laste ned ppt "Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google