Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skriftlig vurdering på barnetrinnet formål, bakgrunn, historikk Yngvild Ziener Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skriftlig vurdering på barnetrinnet formål, bakgrunn, historikk Yngvild Ziener Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skriftlig vurdering på barnetrinnet formål, bakgrunn, historikk Yngvild Ziener Nilsen

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Halvårsvurdering /skriftlig vurdering ”Forskriften til opplæringsloven gir eleven rett til en halvårsvurdering som gir dem begrunnet informasjon om kompetansen i faget og tilbakemeldinger med sikte på faglig utvikling.” http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Vurderingsverktoy/Slik-kan-du-gi-halvarsvurdering-i-fag/ Fra Prinsdal skole, K&H-stasjon i TIEY 1. trinn, før og etter innføring av kriterier for fargelegging

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Bakgrunn •Brev fra Byrådsavdelingen 03.05.2005: ”Byrådet er opptatt av at det er en god dialog mellom skole og hjem vedrørende elevenes læring og utvikling.” •UDEs svar av 23.06.05: ”For å bedre elevenes videre læring, skolens dialog med hjemmene og foresattes mulighet til følge elevenes utvikling, vil Utdanningsetaten se dette initiativet som en del av arbeidet med å fremme systematisk elevvurdering. ”

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Historikk, skriftlig vurdering barnetrinnet •2006: Prøveordning ved pilotskoler •2007: Skriftlig vurdering ved alle skoler •2008: Felles mal utarbeidet av UDA tas i bruk •2009 v: Revisjon av mal, arbeidsgruppe fra skolene •2009 h: Revidert mal tas i bruk på de fleste skoler •2011 h: Mal for skriftlig vurdering i Fronter presenteres

5 Fagets navn: Lokale læringsmål for perioden:  grunnleggende ferdigheter  andre læringsmål i faget Vurdering av måloppnåelse Dokumentasjon og kartlegging Kommentar til måloppnåelse Elevens individuelle læringsmål for neste periode Under- veis Mestrer Her føres mål fra lokale planer for den aktuelle perioden, basert på nedbrutte kompetansemål fra LK 06 Elevens måloppnåelse i forhold til læringsmålene Her føres også resultater fra nasjonale prøver, Osloprøver og andre standardiserte prøver, i tillegg til eventuelle resultater fra  andre skriftlige prøver  skriftlige produkter  observasjoner  annen relevant dokumentasjon Her føres elevens individuelle læringsmål for neste periode. Lærer fører inn elevens personlige mål, de gjennomgås, evt. justeres og avtales med elev og foreldre i foreldresamtalen Revidert mal fra og med skoleåret 2009/2010

6  Mål for sosial kompetanse VurderingElevens individuelle mål for neste periode Her føres periodens mål for klassen/gruppen, basert på § 1-2 i opplæringslova, generell del og prinsipper for opplæringen (jfr. forskrift til opplæringslov § 3-4a). Her føres en vurdering av elevens mestring og utfordringer i forhold til målene Her føres målene, slik de avtales i foreldresamtalen

7 Andre mål:  Innsats  Arbeidsvaner  Orden VurderingElevens individuelle mål for neste periode Her føres periodens mål for klassen/gruppen, basert på § 1-2 i opplæringslova, generell del og prinsipper for opplæringen (jfr. forskrift til opplæringslov § 3-4a). Her føres en vurdering av elevens mestring og utfordringer i forhold til målene Her føres målene, slik de avtales i foreldresamtalen

8 Fagets navn: Norsk, 7. trinn Lokale læringsmål for perioden:  grunnleggende ferdigheter  andre læringsmål i faget Vurdering av måloppnåelse Dokumentasjon og kartlegging Kommentar til måloppnåelse Elevens individuelle læringsmål for neste periode Under- veis Mestre r Eleven skal kunne bruke estetiske virkemidler som rim og rytme, gjentakning og språklige bilder i utforming av dikt. Nina har skrevet dikt som viser god forståelse for rim og rytme, men hun bruker ikke gjentakelser eller språklige bilder. Dokumentasjon: Innlevering av dikt med utgangspunkt i kriterieark og elevrespons XNina må kunne finne igjen metaforer og gjentakelser i tekster hun leser, og bruke disse virkemidlene i egne tekster. Eleven skal muntlig kunne forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, med utgangspunkt i film, teater og litterære tekster på bokmål og nynorsk. Nina kan presentere hovedforskjeller på skriftlig og muntlig språk. Dokumentasjon: Fremføring av Power-Point-presentasjon XNina må arbeide mer med å frigjøre seg fra manus og se på publikum ved muntlige fremføringer. Hun har ofte svært mange ord på sine PP- ark, og må arbeide med å konsentrere budskapet. Eleven skal kunne vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster, og bruke kompetansen i eget arbeid Nina anvender aktivt gitte kriterier når hun skriver fortellinger, og er positiv i samarbeid med andre. Dokumentasjon: Lærerobservasjoner, elevsamtaler XNina har god rettskriving, men må lære seg forskjellen på ord som staves med sj-, skj- og kj-. Nina kan utforme sine tekster litt for spontant, og bør jobbe med struktur og planlegging. Øvrig dokumentasjon: LUS: Eleven leser med utbytte bokserier etc. der handlingen blir ført ukomplisert fremover, er boksluker (18A) X Nina er en god leser, og kan gjerne prøve seg på enkel litteratur skrevet for eldre lesere


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skriftlig vurdering på barnetrinnet formål, bakgrunn, historikk Yngvild Ziener Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google