Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av KS i en organisasjon Nils Rui, seniorkonsulent, Høgskolen i Gjøvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av KS i en organisasjon Nils Rui, seniorkonsulent, Høgskolen i Gjøvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av KS i en organisasjon Nils Rui, seniorkonsulent, Høgskolen i Gjøvik

2 •Prosjektleder mars 2003 •NOKUT akkreditering i august 2004 •KS-koordinator fra september 2004 Rolle i forhold til HiGs KS Nils Rui om implementering av KS

3 •Hvordan utvikle et system som dekker kravene? •Hva er viktig å tenke på for å få med lærerne i arbeidet? •Hvordan sikre at studenter og lærere forholder seg til systemet? •Hvordan kan et godt KS lette arbeidet for lærerne? •Hva er HiGs erfaringer med bruk av støttesystem/plattform? Bestilling fra Ivar Nils Rui om implementering av KS

4 Min gjennomgang •Prosjektfase •Drift •Akkrediteringsprosess •Svar på bestilling Nils Rui om implementering av KS

5 •Utvikling av KS organiseres som et prosjekt (PLP)prosjekt (PLP) •Prosjekteier •Prosjektansvarlig •Prosjektleder •Prosjektplan •Referansegruppe (husk studentorganisasjonen) Prosjektfase – Organisering Nils Rui om implementering av KS

6 •Ett felles KS •Fokus på studieprogram •Utvikling framfor kontroll •Dialog framfor skjema-/dataløsninger •Alle ansatte og studenter skal se det samme •Mål for KS relatert til kriteriene •KS et middel for å nå strategiske mål Prosjektfase – Premisser (HiG) Nils Rui om implementering av KS

7 •Les oppgavetekstenLes oppgaveteksten •Definere ”verdikjeden(e)””verdikjeden(e)” •Skaffe oversikt over hvilke gjeldende praksis •Etablere et (Årshjul) der de viktige prosessene er ”timet og tilrettelagt” i forhold til hverandre(Årshjul) •Kvalitetsaspekter som skal fokuseres (program-, studie-, læringsmiljø-, styringskvalitet Prosjektfase - Analyse Nils Rui om implementering av KS

8 •Formuler mål for KS •Definer rapporterings”regime” (se mål)rapporterings”regime” •Gjør beste praksis til allmenne rutiner •Definere roller med ansvar og tidsfrister (jf årshjul) •Definer informasjonsflytinformasjonsflyt •Bruk referansegruppen for løpende utsjekk •Foreta utsjekk i ledergruppen Prosjektfase - Utvikling Nils Rui om implementering av KS

9 •Styret vedtar Kvalitetssystemets rammebeskrivelse –Definer KS-eierskap (faglig!) –KS-koordinator (viderefør prosjektleder) –Rutiner for revisjon Beslutning om KS Nils Rui om implementering av KS

10 •Ledere må engasjere seg og følge opp / kontrollere at rutiner gjennomføres, og gi tilbakemelding! •Regelmessige oppfølgingsmøter med rolleinnehavere •Informasjon/dialog med ansatte og studenter •Juster vekk det som er overflødig – gjør KS dynamisk, ikke statisk Driftsfase Nils Rui om implementering av KS

11 •Tilrettelegg optimalt for komiteen •Organiser og hold god kontroll på møteflyt •Sørg for at ansatte og studenter som møter til intervju kjenner til tema på forhånd •Ærlighet varer lengst Akkrediteringsprosess Nils Rui om implementering av KS

12 •Prioriter å fokusere på kriteriene (les oppgaveteksten) – ikke lag ”komplett system som dekker alt” i første fase •Klargjør ha som skal være din organisasjons viktigste prinsipper for KS (jf dialog, utvikling, felles for alle enheter, studieprogram som ”produktenhet”, kvalitetsaspekter)prinsipper for KS Hvordan utvikle et system som dekker kravene? Nils Rui om implementering av KS

13 •Ledere må engasjere seg, kreve, følge opp og gi tilbakemelding •Bygge på eksisterende, fornuftige rutiner •Definere rollene tydelig - uten overlapp •Gjennomfør jevnlige møter med roller – hold KS varmt Hva er viktig å tenke på for å få med lærerne i arbeidet? Nils Rui om implementering av KS

14 •Ledelsen må ta systemet på alvor •Å utvikle en felles KS-kultur tar tid og krever ”påtrykk” •Opplæring/informasjon og innføring – ikke glem de nye ansatte og studenttillitsvalgte •Engasjer studentorganisasjonen •Studentene må oppleve at deres initiativ følges opp Hvordan sikre at studenter og lærere forholder seg til systemet? Nils Rui om implementering av KS

15 •Oversikt og timing av prosesser fra bunn til topp i organisasjonen •Klare forventninger fra ledelsen •Felles begrepsapparat og definisjoner •Klare ”kontrakter” mellom studentene og de ansatte •KS bidrar til struktur, forutsigbarhet og konsistens Hvordan kan et godt KS lette arbeidet for lærerne? Nils Rui om implementering av KS

16 •Startet med EQS spesialsystem •Bruk LMS Fronter / Its Learning..Fronter –Studentene og de ansatte er kjent med platformen –Innfører ikke nye datasystem å forholde seg til –Økonomisk gunstig fordi en utnytter eksisterende lisenser –LMS dekker 96 % av behov for funksjonalitet Hva er HiGs erfaringer med bruk av støttesystem/plattform? Nils Rui om implementering av KS

17 •Kvalitetssystemet er faglig – ikke administrativt begrunnet •Kvalitetssystemet sitter mellom øra – ikke i mellom permer •Kulturbygging tar tid – det er lov å justere kurs, men ikke å snu eller å grave seg ned •Legg lista passe høyt Nils.rui@hig.noNils.rui@hig.no (T: 61135123/ M: 92051767) Lykke til! Nils Rui om implementering av KS

18 Prosjektorganisering Nils Rui om implementering av KS Styret beslutter Drift

19 Årshjul Nils Rui om implementering av KS

20 Dialogpunkter

21 Nils Rui om implementering av KS Verdikjede

22 Nils Rui om implementering av KS ””Oppgaveteksten”

23 Nils Rui om implementering av KS Rapporteringsregime (eksempel) Hovedmål: HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. Her gis en kvalitativ og helhetlig vurdering i forhold til resultat på delmålenes styringsparametere. Delmål: KS skal fremme en kultur med et bredt engasjement for kvalitetsutvikling, preget av dialog og toleranse Kvalitetsindikator for Mål 1Målt vedNår Oppslutning om kvalitetsseminarTelling: Antall ansatte/ Antall studenterT3 Gjennomføringsgrad studieprogramutviklingsmøte Telling: hvilke studieprogram som har rapportert i KS (Fronter) T2 Gjennomføringsgrad fagutviklingsmøte Telling: Hvilke studieprogram/kull som har rapportert i KS T3 Gjennomføringsgrad av undervisningsevaluering Telling: Antall rapporter - nevner er antall ansatte med undervisningsoppgaver T1,T2,T3


Laste ned ppt "Implementering av KS i en organisasjon Nils Rui, seniorkonsulent, Høgskolen i Gjøvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google