Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag"— Utskrift av presentasjonen:

1 OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag
Innlegg på Bedriftspoolen i Tromsø 23. januar 2008/Terje F. Olsen 1

2 Omdømme defineres gjerne som:
summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid. Omdømme kan også forstås som produktet av en viss enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til et tema, en organisasjon, et selskap eller en sektor. Hvis du vil gjøre noe med bedriftens omdømme, da er det ikke omdømmet du skal fokusere på. Da skal du konsentrere deg om å lage et godt produkt og om å være redelig overfor kundene. Klarer du det, kommer omdømmet av seg selv. Du bygger nemlig ikke omdømme ved å tenke omdømme. Du bygger omdømme gjennom å bygge en bedriftskultur som i neste omgang gir deg gode produkter og fornøyde kunder.

3 Hva er omdømme? Noe man har, kjennes ved Noe man opparbeider
Noe man får Aner- kjen- nelse Omdømme Rennomè Tillit Holdninger (kultur) Kvalitet

4 Hva gir omdømme? Hardt arbeid Godt produkt Anerkjennelse Bedrift

5 Hva bygger vårt (AFI’s) omdømme?
strategi stø kurs vær synlig studier tilpasse til marked oppdatert ekstern virksomhet relevante kurs spille på lag ledelse tydelig entusiastisk lærerne faglig dyktig oppdatert studentene motiverte ambassadører

6 Hva bygger vårt (AFI’s) omdømme?
Vårt produkt er kunnskap og utdannede studenter Kunnskap leveres gjennom kurs og studier Studentene og lærere er bærere av kunnskapen OMDØMME GIS AV KUNNSKAPEN SJØL OG EVNEN TIL Å FORMIDLE/BRUKE DEN AFI = Avdeling for ingeniør- og økonomifag 6


Laste ned ppt "OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google