Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag Innlegg på Bedriftspoolen i Tromsø 23. januar 2008/Terje F. Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag Innlegg på Bedriftspoolen i Tromsø 23. januar 2008/Terje F. Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag Innlegg på Bedriftspoolen i Tromsø 23. januar 2008/Terje F. Olsen

2 Omdømme defineres gjerne som: summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid. Omdømme kan også forstås som produktet av en viss enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til et tema, en organisasjon, et selskap eller en sektor. Hvis du vil gjøre noe med bedriftens omdømme, da er det ikke omdømmet du skal fokusere på. Da skal du konsentrere deg om å lage et godt produkt og om å være redelig overfor kundene. Klarer du det, kommer omdømmet av seg selv. Du bygger nemlig ikke omdømme ved å tenke omdømme. Du bygger omdømme gjennom å bygge en bedriftskultur som i neste omgang gir deg gode produkter og fornøyde kunder.

3 Hva er omdømme? Holdninger (kultur) Tillit Aner- kjen- nelse Rennomè Kvalitet Omdømme Noe man får Noe man har, kjennes ved Noe man opparbeider

4 Hva gir omdømme? Omdømme Bedrift Hardt arbeid Godt produkt Anerkjennelse

5 Hva bygger vårt (AFI’s) omdømme? • strategi • stø kurs • vær synlig • studier • tilpasse til marked • oppdatert • ekstern virksomhet • relevante kurs • spille på lag • ledelse • tydelig • entusiastisk • lærerne • faglig dyktig • oppdatert • studentene • motiverte • ambassadører

6 Hva bygger vårt (AFI’s) omdømme? • Vårt produkt er kunnskap og utdannede studenter • Kunnskap leveres gjennom kurs og studier • Studentene og lærere er bærere av kunnskapen • OMDØMME GIS AV KUNNSKAPEN SJØL OG EVNEN TIL Å FORMIDLE/BRUKE DEN AFI = Avdeling for ingeniør- og økonomifag


Laste ned ppt "1 OMDØMME Avdeling for ingeniør- og økonomifag Innlegg på Bedriftspoolen i Tromsø 23. januar 2008/Terje F. Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google