Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal vi sikre god kvalitet og kompetanse og fornøyde pasienter i fremtidens helse- og omsorgstjeneste? Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal vi sikre god kvalitet og kompetanse og fornøyde pasienter i fremtidens helse- og omsorgstjeneste? Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal vi sikre god kvalitet og kompetanse og fornøyde pasienter i fremtidens helse- og omsorgstjeneste? Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund Buskerud NSF 7. mars 2011 45

2 NSF har som formål å: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere. Fra NSFs formål Landsmøtet 2007

3 Utfordringer for profesjonen Hvordan utvikle sykepleietjenesten i et nytt landskap?

4 1.Organisatorisk kvalitet Samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelig og rettferdig fordelt 2.Pasient/brukeropplevd kvalitet Involverer brukerne og gir dem innflytelse 3. Faglig kvalitet Virkningsfulle Trygge og sikre Kvalitet i helsetjenesten:

5 Devaluering av det som er sykepleierens særegne funksjon Fremhever sykepleierense underordenhet i organisasjonens hierarki og med - bestemmelse i viktige beslutningsprosesser. Helsereformer, erfaringer fra andre land:

6 Samhandlingsreformen – 5 hovedgrep Klarere pasientrolle Ny framtidig kommunerolle Etablering av økonomiske insentiver Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bruke sin spesialiserte kompetanse Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

7 Profesjonsnøytralitet

8 Samhandlingsreformens sykepleierolle Kristin Heggen, UiO selvstendig (mer ensom, mindre pleiefellesskap), ytterst ansvarsfull og kompetansekrevende og samhandlende med andre profesjoner

9 Pasientforløp og kompetanse i fremtidens helsetjenesten Helsestasjons- /skolehelsetjeneste Helsepersonell inn der pasientene er Økt andel helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste Oppgradering av kompetansen til de som arbeider nærmest pasientene

10 Sykepleiernes funksjon og rolle Det bør fremover legges vekt på å tydeliggjøre hva som er innholdet i sykepleiefunksjonen og hvordan dette integreres i den helhetlige helse- og omsorgstjenesten (St.meld.nr.47, Samhandlingsreformen: s.56)

11 Behov for fremtidig sykepleierkompetanse

12 Fremtidens sykepleierutdanning må være: Tydelig på fagets kjerne Tydelig på sykepleiernes bidrag Tydelig på sykepleierstudentenes profesjonelle identitet.

13 Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert sykepleie ”Å utøve sykepleie er å ta sykepleiefaglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon.” (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt og Reinar, 2007)

14 Faglig ledelse - en utfordring

15

16

17 Hva må til for å rekruttere og beholde sykepleiere? Ledere må ha vilkår som gjør dem i stand til å være ledere i en komplisert kunnskapsbedrift. Ledere (helt fra øverste nivå) må ta ansvar for kvaliteten og ikke skyve avgjørelsene ut til den som står i brukermøtet. Kompetansen må avspeile pasientbehovene De ansatte må få anledning til å tilegne seg ny kunnskap når det forventes at de skal håndtere flere og nye utfordringer.

18 Nyutdannedes jobbønsker - hva med den fremtidige kommunerollen?

19 Tror du det blir lettere eller vanskeligere å rekruttere ansatte med høyere utdannelse som yter tjenester til innbyggerne i din kommune de neste fem årene? Total

20 Kommunikasjon Samhandling og prioriteringer

21 Velferdsteknologi

22 Vi er mange!


Laste ned ppt "Hvordan skal vi sikre god kvalitet og kompetanse og fornøyde pasienter i fremtidens helse- og omsorgstjeneste? Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google