Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre psykiatri 20 år De norske erfaringer med inddragelse af pårørende Anne Fjell TIPS sør øst N- Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre psykiatri 20 år De norske erfaringer med inddragelse af pårørende Anne Fjell TIPS sør øst N- Oslo Universitetssykehus, Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre psykiatri 20 år De norske erfaringer med inddragelse af pårørende Anne Fjell TIPS sør øst N- Oslo Universitetssykehus, Ullevål

2 TIPS s ø r ø st Erkennelse  Pasienter har familier  Richardson H, 1948  Familien er en del av løsningen; ikke en del av problemet  Detre et al., 1961  Leff J et al, 1982  Falloon et al, 1984  Anderson C et al, 1980  McFarlane W, 1990  Barrowclough et al, 1992  Kuipers et al, 2002  Addington et al 2005  O`Brien M et al 2007

3 Bedre psykiatri 20 år Psykoedukativt familiesamarbeid i TIPS prosjektet; Norge og Danmark(1997-2000) ED: Stavanger & Haugesund(N) NED: Oslo(N) & Roskilde(D)

4 Bedre psykiatri 20 år ORD FOR DAGEN  For å følge opp strømmen av klinisk- og forsknings-fokus innenfor tidlig intervensjon og den raske økningen av verdensomspennende programmer for personer som utvikler en psykose for første gang, må utvikling av tilbud for familier være en integrert del av ethvert sammensatt program.  Familier kan og har en avgjørende rolle i bedringsprosessene etter utvikling av en førsteepisode psykose…….men uten støtte fra og med en allianse med profesjonelle, vil de ha store problemer med å finne ut av labyrinten av følelser og utfordringer som uunngåelig utløses av den første episoden. Jean Addington, 2005

5 Bedre psykiatri 20 år Fellestrekk ved psykoedukativt familiesamarbeide  Psykoser er en multifaktoriell lidelse  Familien bærer ikke på ansvar for utvikling av lidelsen  Familien tilbys hjelp til å bli en optimal ressurs.

6 Bedre psykiatri 20 år Fellestrekk ved psykoedukativt familiesamarbeide Metode:  Familien inkluderes i behandlingsarbeidet som viktige samarbeidspartnere i bedringsprosessen  Strukturert og manualbasert  Pasientens deltagelse når det er mulig  Behovsstyrt tilbud

7 Bedre psykiatri 20 år Familiens rolle i en tidlig fase av psykose  Familien rapporterer større grad av bekymring tidlig enn senere i et forløp  Ny og ukjent problematikk  Store endringer i familieklima  Tap: Endret personlighet;  Traume: Uforståelig atferd Addington, 2005

8 Bedre psykiatri 20 år Kerneinformasjon; Sårbarhet for psykose Personer med en schizofreni har problemer med  Opprettholde oppmerksomhet i følelsesmessige ladete omgivelser,  Kognitiv svikt  Sortering av komplekse følelser og inntrykk  Affektregulering

9 Bedre psykiatri 20 år 9 Foreldres behov ved kontakt med hjelpeapparatet når deres barn utvikler psykose  Å bli tatt på alvor  Informasjon  Taushetsplikten  Emosjonell støtte  Møte andre i samme situasjon  Egenomsorg  Sosial støtte  Fast kontaktperson Folkehelseinstituttet, Rapport 2006:6; Diagnose schizofreni- Foreldres erfaringer-.

10 Bedre psykiatri 20 år Undervisning  Endrer på forholdet mellom terapeuter, pasienter og familiemedlemmer  Det du ikke vet, har du ikke vondt av  Det du vet, har du ikke vondt av

11 Bedre psykiatri 20 år Minimumskriterier for familiesamarbeid i tidlig intervensjon ved psykose  Utvikle en støttende relasjon med familier  Gi relevant informasjon som tar hensyn til familiemedlemmers egne tanker og forestillinger  Hjelpe familier til å senke nivåer av opplevd stress gjennom bedret kommunikasjon  Gi hjelp til å utvikle mestringsstrategier og problemløsnings- ferdigheter.  Yte ekstra hjelp til familier med stort hjelpebehov.

12 Bedre psykiatri 20 år TIPS FAMILY WORK Hva kan familiemedlemmer få hjelp til for å støtte sitt familiemedlem med en psykose:  Senke tempo, revidere forventinger  Skape balanse mellom for mye og for lite stimulering.  Unngå negativ kritikk  Reformuler forventninger  Snakk enkelt:  Snakk i korte setninger med konkret innhold  Sette grenser; tilrettelegg for forutsigbarhet og oversiktlighet  Støtte opp under medisineringen  Normalisere familiens rutiner  Øve opp å gjenkjenne tegn på forverring og tilbakefall.

13 Bedre psykiatri 20 år Nødvendige betingelser for implementering av familieintervensjon ved psykose  Hele teamet må anerkenne viktigheten av et systematisk familiesamarbeid ved psykoser

14 Bedre psykiatri 20 år Krav til en vellykket implementering  Målrettet opplæring  Egen coach  Kontinuerlig supervisjon  Organisert støtte  Engasjert stabsmedlem  Fornyelsen må tilpasses  Troverdig bevis for suksess; benytte evalueringsintrumneter Fadden et al, 1997

15 Bedre psykiatri 20 år Implementeringsprosessen af pårørende i behandlingen efter TIPS prosjektet (2001- •Kompetansegivende kurs i psykoedukativt familiesamarbeid i Oslo og Stavanger i 10 dager.(Oslo 2-3 pr år: pr dd 500 deltagere) –Supervisjon i minst ett år •Sertifisering av familiekompetanse •TIPS sør øst; et regionalt kompetansesenter for implementering av psykoser •Promoterer evidensbasert behandling: •TIPS konsulenter i 6 helseforetak •I TIPS sør øst;Nettverksmøter to-tre ganger pr år for personer som har gjenomgått familiekurs i hvert helseforetak –Oppfølgings og mobiliseringskurs i familiearbeid •Inspirasjon •Støtte •Faglig support og fornyelse

16 Bedre psykiatri 20 år Systemisk tilrettelegging av evidensbasert behandling av psykoselidelser  Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser ; publiseres 12.12.12.  Psykoedukativt familiesamarbeid en av tre høyest anbefalt behandling

17 Bedre psykiatri 20 år Ny faglig nasjonal retningslinje for Familiesamarbeid:  1b I tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes innen tre dager etter behandlingsstart for et samarbeid med behandlingspersonalet. A  1a Senere i et psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres når pasienten ikke viser tegn til bedring og/eller familien rapporterer vedvarende belastninger. A  Lovbestemt: Barn av foreldre med psykoselidelse skal identifiseres og barna skal få informasjon tilpasset sin alder om foreldrenes problemer. A  Lovbestemt: Helsepersonell skal bidra til å dekke barnas behov for nødvendig oppfølging som følge av foreldres sykdom. A

18 Bedre psykiatri 20 år Tilfredshed; Psykoedukativ flerfamiliegruppe efter 2 år:

19 Bedre psykiatri 20 år

20 Fagfeltets utfordringer  Anerkjenne og forstå betydningen av familiens engasjement  Yte en personlig engasjert og evidensbasert behandling.  Følge opp nasjonale retningslinjer  Ivareta dialog mellom pasient og familie og helsevesen

21 Bedre psykiatri 20 år Det gjelder å følge de riktige sporene………..


Laste ned ppt "Bedre psykiatri 20 år De norske erfaringer med inddragelse af pårørende Anne Fjell TIPS sør øst N- Oslo Universitetssykehus, Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google