Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS Implementering av familie - og pargrupper ved Jæren DPS Liv Marie I Strøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæren Distriktspsykiatriske Senter Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS Implementering av familie - og pargrupper ved Jæren DPS Liv Marie I Strøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS Implementering av familie - og pargrupper ved Jæren DPS Liv Marie I Strøm

2 Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS Jæren Distriktspsykiatriske Senter AS •Faglig og administrativ selvstendig institusjon •Psykiatrisk behandling til voksne over 18 år •Lokalsykehus •Distriktspsykiatrisk senter •Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland •Selvstendig aksjeselskap

3 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Jæren DPS forts.. •Driftsavtale med Helse Vest RHF •Senteret har ca 145 årsverk; –3 differensierte sengeposter –ambulant akutt–team og ACT-team –poliklinikk og dagpoliklinikk •Fire hovedoppgaver: –Pasientbehandling –Utdanning av helsepersonell –Forskning –Opplæring av pasienter og pårørende

4 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Psykoedukative flerfamiliegrupper ved Jæren DPS •Oppstart 2001/ 2002 •Koordinator og overleger / behandlere samarbeider om kandidater til pilotgruppe; flerfamiliegruppe, psykose •Innledende runder med familiene •Fra 2002 - 2013: - fortløpende flerfamiliegrupper, psykose - flere pargrupper, bipolar årlig

5 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Koordinator •Psykiatrisk sykepleier ansatt i FoU, 50% st. •Gruppeleder og veileder for gruppelederne •I kompetansegruppe med kolleger i Helse Stavanger og Helse Fonna •Viktige element: - informere - ansvarliggjøre ledere og gruppeledere - trekke i tråder, være samlende - skape engasjement, lytte - veilede og undervise - ha tro på og vise til nytteverdi…

6 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Gruppe dannes... •Jevnlig opplysning, generell påminning om tilbudet •Konkret informasjon om igangsetting av tilbud – til behandlere og enhetsledere •Behandlere kontakter aktuelle pasienter (JDPS, kommunene) •Koordinator informeres om interesserte til grupper •Koordinater møter pasient – familie - par informerer/veileder om tilbudet, søknadsprosedyrer m.m •Koordinator informerer behandler •Minst mulig ventelister.

7 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Gruppeledere •Totalt 9 (11) gruppeledere - ansatt på hver post, poliklinikk og ACT team. •Koordinator henter inn ledige gruppeledere ved henvendelser, når en gruppe er klar for igangsetting •Mål: utdanne flere gruppeledere -I høst 2013 gikk 3 ansatte på familieskolen - Behov og ønske fra alle enheter om flere gruppeledere •Ønsker å få kommunene i gang

8 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Å være gruppeleder •Meningsfylt, ydmyk, likeverdig, hente/bringe fram ressurser •Utfordringer i flerfamilie-/pargrupper: -to og et halvt år, et langt arbeidsløp -et engasjement utover vanlig stilling -intenst, gruppelederne ønsker pause mellom gruppene •Avlønning: -fastbeløp hver måned -10 dager avspasering i løpet av perioden

9 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Å være gruppeleder Enfamiliegrupper –kortere forløp, ett år. –som et engasjement på toppen av vanlig stilling –innenfor arbeidstid sammen med andre gruppetilbud i integrert poliklinikk –Avlønning -fastbeløp hver måned -4 dager avspasering i løpet av perioden

10 Jæren Distriktspsykiatriske Senter En flerfamilie/pargruppe dannes •Henvisninger om deltakere til grupper - først via FoU/koordinator, deretter via poliklinikken •I dag: - henvisninger til pargrupper, bipolar via poliklinikken - henvisninger til flerfamiliegrupper psykose og enfamiliegrupper - via post K2, integrert poliklinikk. Gruppeleder på K2 koordinerer tilbudet ACT teamet registrer tilbudet for enfamiliegrupper

11 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Oversikt over post K2 Integrert poliklinikk

12 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Poliklinikken. Kriterier Hvor ofte - fortløpende etter henvisninger - nok deltakere og gruppeledere til å danne gruppe Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte •Et av medlemmene i en familie/par har opplevd en /flere psykoser eller en affektiv lidelse •Den som er syk deltar med sin familie/ektefelle i gruppen Tett arbeid med hver enkelt familie/par enkeltvis og samlet •Kunne forstå og kommunisere på norsk •Normal IQ •Ikke organisk psykose •åpenhet, konsentrasjonsevne, utholdenhet, emosjonell kontroll, empati, oppmerksomhet, selvrefleksjon, motivasjon

13 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Poliklinikken. Kriterier Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte •Misbruk av medikamenter, suicidalitet, aktiv psykose, dårlig/ sviktende impulskontroll, uttalt tretthet, bruk av rusmidler, kjønn, alder •Dårlig oppmøte på gruppemøtene •Stor bruk av rusmidler •Stor grad av mistenksomhet •Manisk fase

14 Jæren Distriktspsykiatriske Senter I dag 2013 •To grupper: en flerfamilie, psykose og en pargruppe, bipolar •Pilotgrupper med enfamilie, K2 og ACT •Pasientene blir Gaffet inn og ut av gruppene - journalnotat ved oppstart, halvveis og sluttnotat - epikrise sendes til henvisende instans •Helsepersonell og erfaringskonsulenter på JDSP bidrar til undervisning i gruppene •Enkelt evalueringsskjema til slutt for pasient og pårørende

15 Jæren Distriktspsykiatriske Senter Plus kriterier •Fordel med oversiktlig arbeidssted hvor en kan ta og få kontakt med de fleste ansatte •Vet hvem som kan bidra (Dips, undervisning) •Kortere vei til der beslutninger tas, - koordinator - ledelse - samhandling JDPS - kommunene •Åpenhet og raushet for engasjerte medarbeidere


Laste ned ppt "Jæren Distriktspsykiatriske Senter Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS Implementering av familie - og pargrupper ved Jæren DPS Liv Marie I Strøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google