Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS
Implementering av familie - og pargrupper ved Jæren DPS Liv Marie I Strøm

2 NKS Jæren Distriktspsykiatriske Senter AS
Faglig og administrativ selvstendig institusjon Psykiatrisk behandling til voksne over 18 år Lokalsykehus Distriktspsykiatrisk senter Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland Selvstendig aksjeselskap

3 Jæren DPS forts.. Driftsavtale med Helse Vest RHF
Senteret har ca 145 årsverk; 3 differensierte sengeposter ambulant akutt–team og ACT-team poliklinikk og dagpoliklinikk Fire hovedoppgaver:   Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

4 Psykoedukative flerfamiliegrupper ved Jæren DPS
Oppstart 2001/ 2002 Koordinator og overleger / behandlere samarbeider om kandidater til pilotgruppe; flerfamiliegruppe, psykose Innledende runder med familiene Fra : - fortløpende flerfamiliegrupper, psykose - flere pargrupper, bipolar årlig

5 Koordinator Psykiatrisk sykepleier ansatt i FoU, 50% st.
Gruppeleder og veileder for gruppelederne I kompetansegruppe med kolleger i Helse Stavanger og Helse Fonna Viktige element: - informere - ansvarliggjøre ledere og gruppeledere - trekke i tråder, være samlende - skape engasjement, lytte - veilede og undervise - ha tro på og vise til nytteverdi…

6 Gruppe dannes... Jevnlig opplysning, generell påminning om tilbudet
Konkret informasjon om igangsetting av tilbud – til behandlere og enhetsledere Behandlere kontakter aktuelle pasienter (JDPS, kommunene) Koordinator informeres om interesserte til grupper Koordinater møter pasient – familie - par informerer/veileder om tilbudet, søknadsprosedyrer m.m Koordinator informerer behandler Minst mulig ventelister.

7 Gruppeledere Totalt 9 (11) gruppeledere - ansatt på hver post, poliklinikk og ACT team. Koordinator henter inn ledige gruppeledere ved henvendelser, når en gruppe er klar for igangsetting Mål: utdanne flere gruppeledere I høst 2013 gikk 3 ansatte på familieskolen - Behov og ønske fra alle enheter om flere gruppeledere Ønsker å få kommunene i gang

8 Å være gruppeleder Meningsfylt, ydmyk, likeverdig, hente/bringe fram ressurser Utfordringer i flerfamilie-/pargrupper: to og et halvt år, et langt arbeidsløp et engasjement utover vanlig stilling intenst, gruppelederne ønsker pause mellom gruppene Avlønning: fastbeløp hver måned 10 dager avspasering i løpet av perioden

9 Å være gruppeleder Enfamiliegrupper kortere forløp, ett år.
som et engasjement på toppen av vanlig stilling innenfor arbeidstid sammen med andre gruppetilbud i integrert poliklinikk Avlønning fastbeløp hver måned 4 dager avspasering i løpet av perioden

10 En flerfamilie/pargruppe dannes
Henvisninger om deltakere til grupper - først via FoU/koordinator, deretter via poliklinikken I dag: - henvisninger til pargrupper, bipolar via poliklinikken - henvisninger til flerfamiliegrupper psykose og enfamiliegrupper - via post K2, integrert poliklinikk. Gruppeleder på K2 koordinerer tilbudet ACT teamet registrer tilbudet for enfamiliegrupper

11 Oversikt over post K2 Integrert poliklinikk

12 Poliklinikken. Kriterier
Hvor ofte - fortløpende etter henvisninger - nok deltakere og gruppeledere til å danne gruppe Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte Et av medlemmene i en familie/par har opplevd en /flere psykoser eller en affektiv lidelse Den som er syk deltar med sin familie/ektefelle i gruppen Tett arbeid med hver enkelt familie/par enkeltvis og samlet Kunne forstå og kommunisere på norsk Normal IQ Ikke organisk psykose åpenhet, konsentrasjonsevne, utholdenhet, emosjonell kontroll, empati, oppmerksomhet, selvrefleksjon, motivasjon

13 Poliklinikken. Kriterier
Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte Misbruk av medikamenter, suicidalitet, aktiv psykose, dårlig/ sviktende impulskontroll, uttalt tretthet, bruk av rusmidler, kjønn, alder Dårlig oppmøte på gruppemøtene Stor bruk av rusmidler Stor grad av mistenksomhet Manisk fase

14 I dag To grupper: en flerfamilie, psykose og en pargruppe, bipolar Pilotgrupper med enfamilie , K2 og ACT Pasientene blir Gaffet inn og ut av gruppene - journalnotat ved oppstart, halvveis og sluttnotat - epikrise sendes til henvisende instans Helsepersonell og erfaringskonsulenter på JDSP bidrar til undervisning i gruppene Enkelt evalueringsskjema til slutt for pasient og pårørende

15 Plus kriterier Fordel med oversiktlig arbeidssted hvor en kan ta og få kontakt med de fleste ansatte Vet hvem som kan bidra (Dips, undervisning) Kortere vei til der beslutninger tas, - koordinator - ledelse - samhandling JDPS - kommunene Åpenhet og raushet for engasjerte medarbeidere


Laste ned ppt "Psykoedukativt familiearbeid ved Jæren DPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google