Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siw Watz Knut-Halldor Otterdal Nannestad VGS 24.08.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siw Watz Knut-Halldor Otterdal Nannestad VGS 24.08.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siw Watz Knut-Halldor Otterdal Nannestad VGS 24.08.2011

2 Vår bakgrunn:  lærere på HS og SoS  praksisveiledere  profilerte praksisskoler: sikre kvaliteten på praksisveiledningen, og veiledning av nyutdannede lærere  Veilederutdanning  Eksempler fra hverdagen, eget erfaringsgrunnlag

3 Situasjonsbeskrivelser  Eksempel 1: Situasjon: valg av praksisveileder Knut-Halldor: lærer på SoS Siw: teamleder SoS

4 Eksempel 2 Situasjon: personlig ærend Knut-Halldor: student Siw: praksisveileder

5 Eksempel 3 Situasjon: oppfølging fra utdannings- institusjon Knut-Halldor: praksisveileder Siw: student

6 Bakteppe  St. mld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren – rollen og utdanningen  peker på svakheter ved dagens praksisopplæring  Etterlyser tydeligere rammer og krav

7 Utfordringer/ utgangspunkt  Hvordan bedre kvaliteten på praksis  Hvordan få til et godt samarbeid mellom praksissted og utdanningsinstitusjon? Nasjonale føringer?  Hva innebærer kravet om veiledet praksis?  Bør det innføres kompetansekrav for veiledere?

8 Med lys på innholdet  Erfaringsbasert  Det er ikke så mye forskningsbasert stoff å finne – st.meld. 11 (2008/9) s. 67 – sett på rapportene fra GLU  Rapport fra Kvalitet i PPU - Utfordringer og mulige tiltak, Tine Arntzen Hestbek med flere. 2010  Rapport fra UHR – Nasjonalt råd for lærerutdanning: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, august 2011

9 Bedre kvalitet  Forankring av praksis tydeligere hos skoleeiere og skoleledere  Færre praksisskoler for å kunne bygge opp solid veilednings- og FoU-kompetanse  Noen ”Profilerte praksisskoler” drar lasset i hver region?  Systematisk veilederopplæring med vekt på veileder- og FoU-kompetanse

10 Bedre kvalitet  Praksiskoordinatorer – praksisveiledning, forankre det i ledelsen  Tilbud om /kursing - oppfølging fra høgskole til VGS, avtaleverk  Nettverkssamlinger mellom skoler  Utvikling av nettsteder som er åpne (eks: NVGS) ”Praksishåndbøker” www.nannestad.vgs.no

11 Bedre kvalitet  Skolen som organisasjon  Praksissjokk  Relevant praksis for studenten

12 Samarbeid  Høgskolelærere fra utdanningsinstitusjon følger opp praksisstudentene tett  Premøte for studentene  Min. antall besøk pr. praksisperiode

13 Praksisveiledere  GLU har ført til at det er krav om veiledningskompetanse på 15 studiepoeng for å være praksislærer I gr. skolen(eller startet på denne utd.)  GLU: Utdanningsinstitusjonene skal ha tilbud om minst 30 stud. p. i veiledning  GLU: Avtaleverk om samarbeid utd. inst. og praksisskole (partnerskapsavtaler)  Hva bør gjøres på dette området?  Bakgrunnen til praksisveileder, erfaring - interesse

14 Oppsummering  Praksisveiledere ha avsatt tid til å forberede og gjennomføre veiledning  Det legges til rette for å ta utdanning i veiledning  Det legges til rette for å delta i faglige nettverk for praksisveiledere  Erfarne veiledere ha ansvar for å veilede andre praksisveiledere ved egen skole

15 Oppsummering  Krav om veilederkompetanse på hver skole  Oppfølging fra høgskolene i praksis, (møte mellom student, praksisveileder og høgskolelærer)  Nettverksmøter  Avtaleverk høgskole og praksissted  Åpne nettsteder

16 Begrepsopprydning: rundt - - Praksisveileder - Øvingslærer - Praksislærer

17 Kilder  St. mld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren – rollen og utdanningen  Kvalitet i PPU - Utfordringer og mulige tiltak Tine Arntzen Hestbek m. f, 2010  UHR – Nasjonalt råd for lærerutdanning: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, august 2011  Fellesretningslinjer 3 hentet fra GLU, fag og innhold, (hentet fra utdrag brukt av rammeplanutvalget)


Laste ned ppt "Siw Watz Knut-Halldor Otterdal Nannestad VGS 24.08.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google