Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisopplæringen – hvordan heve kvaliteten på praksis?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisopplæringen – hvordan heve kvaliteten på praksis?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisopplæringen – hvordan heve kvaliteten på praksis?
Siw Watz Knut-Halldor Otterdal Nannestad VGS

2 Vår bakgrunn: lærere på HS og SoS praksisveiledere
profilerte praksisskoler: sikre kvaliteten på praksisveiledningen, og veiledning av nyutdannede lærere Veilederutdanning Eksempler fra hverdagen, eget erfaringsgrunnlag

3 Situasjonsbeskrivelser
Eksempel 1: Situasjon: valg av praksisveileder Knut-Halldor: lærer på SoS Siw: teamleder SoS

4 Eksempel 2 Situasjon: personlig ærend Knut-Halldor: student
Siw: praksisveileder

5 Eksempel 3 Situasjon: oppfølging fra utdannings- institusjon
Knut-Halldor: praksisveileder Siw: student

6 Bakteppe St. mld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren – rollen og utdanningen
peker på svakheter ved dagens praksisopplæring Etterlyser tydeligere rammer og krav

7 Utfordringer/ utgangspunkt
Hvordan bedre kvaliteten på praksis Hvordan få til et godt samarbeid mellom praksissted og utdanningsinstitusjon? Nasjonale føringer? Hva innebærer kravet om veiledet praksis? Bør det innføres kompetansekrav for veiledere?

8 Med lys på innholdet Erfaringsbasert
Det er ikke så mye forskningsbasert stoff å finne –st.meld. 11 (2008/9) s. 67 – sett på rapportene fra GLU Rapport fra Kvalitet i PPU - Utfordringer og mulige tiltak, Tine Arntzen Hestbek med flere. 2010 Rapport fra UHR – Nasjonalt råd for lærerutdanning: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, august 2011

9 Forankring av praksis tydeligere hos skoleeiere og skoleledere
Bedre kvalitet Forankring av praksis tydeligere hos skoleeiere og skoleledere Færre praksisskoler for å kunne bygge opp solid veilednings- og FoU-kompetanse Noen ”Profilerte praksisskoler” drar lasset i hver region? Systematisk veilederopplæring med vekt på veileder- og FoU-kompetanse

10 Bedre kvalitet Praksiskoordinatorer – praksisveiledning, forankre det i ledelsen Tilbud om /kursing - oppfølging fra høgskole til VGS, avtaleverk Nettverkssamlinger mellom skoler Utvikling av nettsteder som er åpne (eks: NVGS) ”Praksishåndbøker”

11 Bedre kvalitet Skolen som organisasjon Praksissjokk
Relevant praksis for studenten

12 Samarbeid Høgskolelærere fra utdanningsinstitusjon følger opp praksisstudentene tett Premøte for studentene Min. antall besøk pr. praksisperiode

13 Praksisveiledere GLU har ført til at det er krav om veiledningskompetanse på 15 studiepoeng for å være praksislærer I gr. skolen(eller startet på denne utd.) GLU: Utdanningsinstitusjonene skal ha tilbud om minst 30 stud. p. i veiledning GLU: Avtaleverk om samarbeid utd. inst. og praksisskole (partnerskapsavtaler) Hva bør gjøres på dette området? Bakgrunnen til praksisveileder, erfaring - interesse

14 Oppsummering Praksisveiledere ha avsatt tid til å forberede og gjennomføre veiledning Det legges til rette for å ta utdanning i veiledning Det legges til rette for å delta i faglige nettverk for praksisveiledere  Erfarne veiledere ha ansvar for å veilede andre praksisveiledere ved egen skole

15 Oppsummering Krav om veilederkompetanse på hver skole
Oppfølging fra høgskolene i praksis, (møte mellom student, praksisveileder og høgskolelærer) Nettverksmøter Avtaleverk høgskole og praksissted Åpne nettsteder

16 Begrepsopprydning: rundt -
- Praksisveileder - Øvingslærer - Praksislærer

17 Kilder Kvalitet i PPU - Utfordringer og mulige tiltak
St. mld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren – rollen og utdanningen Kvalitet i PPU - Utfordringer og mulige tiltak Tine Arntzen Hestbek m. f, 2010 UHR – Nasjonalt råd for lærerutdanning: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, august 2011 Fellesretningslinjer 3 hentet fra GLU, fag og innhold, (hentet fra utdrag brukt av rammeplanutvalget)


Laste ned ppt "Praksisopplæringen – hvordan heve kvaliteten på praksis?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google