Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL URO OPPLÆRING URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL URO OPPLÆRING URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL URO OPPLÆRING URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

2 1. opplæringsdag Hva er uro? Bli kjent Forventinger Øvelser Refleksjon og samtaler i plenum URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

3 Hva er uro? En metode for oss som jobber med barn, unge og familier. Tar utgangspunkt i egen uro Metoden er anerkjennende og støttende Hovedtanken er å fremme dialog og samarbeid URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

4 Overordnet mål i Bydelen URO prosjektet skal være et viktig bidrag for å redusere brukeraten i barnevernstjenesten. Å ta opp uro på et tidlig tidspunkt Alle som jobber med barn, unge og familier i Bydelen skal delta på uro opplæring samt bruke metoden i praksis. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

5 URO handler om å flytte fokus…. Fra egenskaper ved barnet til egen uro: ”Jeg er urolig…” Fra objekt til subjekt. Hver og en ser verden ut fra sitt ståsted. Fra monolog til dialog Fra å presentere løsningen til å be om hjelp til å redusere egen uro URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

6 Objektiv - subjektiv Hva betyr det å være objektiv? Hva betyr det å være subjektiv? Hver og en ser verden ut fra sitt ståsted i livet…. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

7 Det handler om at klienten / familien / barnet ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne problemer og finner sine egne løsninger i fellesskap med deg / den profesjonelle. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

8 Å ta opp uro Tankegang, mer enn en metode Du kan ikke ikke kommunisere! Ca 90% av kommunikasjonen er ikke-verbal kommunikasjon

9 URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND Ta opp uro - urosonene Bekymringsfri tilstand Liten uro Gråsonene Stor uro 1234567 Ikke urolig i det hele tatt En anelse urolig; sterk tiltro til egne muligheter Urolig gjentatte ganger; god tiltro til egne muligheter Voksende uro; svekket tiltro til egne muligheter Stor uro; de egne ressursene begynner å ta slutt Store og omfattende bekymringer; barnet i faresonen. Vanskelig for selv å finne veien ut Veldig store bekymringer; barnet er i umiddelbar fare. Umulig å selv finne veien ut Har overveiet behovet for å sette inn mer ressurser Overveier å be om tilleggs- ressurser og øke kontrollen Kjenner klart at det finnes ett behov for tilleggs- ressurser og øke kontrollen Tilleggs- ressurser og kontroll må settes inn raskt En forandring i barnets situasjon må gjennomføres

10 2. opplæringsdag: Tolkning/beskrivelse Skjemaet Øvelse Refleksjon/oppsummering av dagen URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

11 Hvorfor beskrive konkret? Vanskelig å finne løsninger når uroen er utydelig. Det er enklere for foreldre/den andre å danne seg et bilde av hva som bekymrer deg Klargjørende for seg selv hva uroen består av. Det er enklere å finne tiltak/løsninger sammen. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

12 Skjema som hjelpemiddel Forberedelse – hjelp til å formulere og tydeliggjøre egen uro Forutse konsekvenser – gjør en tryggere Evaluere – bevisstgjøring av egen praksis URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

13 Uro kan føre til monolog Når uro oppstår, oppstår også fristelsen for å ta kontroll. Jeg ønsker å kontrollere hva de andre skal gjøre. Jeg opplever å ha dårlig tid og ønsker endring ”her og nå” Jeg glemmer å lytte… Møter blir ”krigssoner” med spørsmål om fordeling av ansvar og skyld. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

14 ”jeg håper at du ikke har merket at jeg er urolig.” ”Jeg håper at du ikke merker at jeg har merket at du er urolig” Jeg håper du ikke skjønner at jeg har meldt deg til barnevernet ”Jeg tror nok at det er deg som har meldt til barnevernet – hva mener du med samarbeide…?” Her på skolen er vi opptatt av godt foreldre- samarbeid ! … så fint …

15 3. opplæringsdag Urosamtale - erfaringsutveksling Dialog og kommunikasjon Øvelse Oppsummering Diplom URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

16 Sokrates – Om dialog Lytt til den andre Vær tålmodig Snakk rett ut Slå ikke umiddelbart fast din egen mening Stol på tvilen din Tenk langsomt Vær åpen for å endre din egen oppfatning URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

17 Uro handler om å fostre dialog.. Prøv å lytte slik at den andre får lyst til å snakke, prøv å snakke så den andre får lyst til å lytte. Hvis du er urolig, ta det opp –men gjør det slik at du fostrer mulighetene, mulighetene for dialog og mulighetene for løsning/hjelp URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

18 Handlingsmuligheter når uro oppstår…. Fortsette på samme måte: – Kontakten beholdes, vi handler på samme måte som vi har gjort før, vi opprettholder problemsituasjonen Gjøre noe litt annerledes – Tar opp uro, inviterer til dialog, prøver oss fram, vi reflekterer, forventer, vurderer og prøver nye handlingsalternativer. Helt annerledes – Tvinger frem løsninger og handlingsmønster som er totalt ukjent og umulig for familien å gjennomføre i situasjonen. – Kontakten kan brytes, konflikter og misforståelser. URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

19 Etiske prinsipper for tidlig intervensjon Alle tar selv ansvar over sin uro Man tar opp sin uro Man samarbeider med et nettverk som består av vedkommendes nærmeste Man oppmuntrer til deltakelse Man handler sammen og i åpenhet Man kombinerer støtte og kontroll Det er viktig å sikre et fortsatt samarbeid Ingen må stemples Ta tidlig tak i strukturelle faktorer URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND

20 Mål for bydelen Løse saker på et lavere nivå Jobbe bedre tverrfaglig –tverrfaglig team Felles språk Ansvarliggjøring av hver ansatt ”Det er ikke nok å høre om god praksis man må praktisere” URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL URO OPPLÆRING URO OPPLÆRING SØNDRE NORDSTRAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google