Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005 ”Kjønnsforskjeller i sorg” av psykolog Oddbjørn Sandvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005 ”Kjønnsforskjeller i sorg” av psykolog Oddbjørn Sandvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005 ”Kjønnsforskjeller i sorg” av psykolog Oddbjørn Sandvik

2 Hovedtemaer n Om sorg n Forskjeller mellom menns og kvinners sorg n Hvilken betydning kan ulike måter å sørge på få? n Hvordan møte disse utfordringene?

3 Bakgrunn n Erfaringsmessig –Mange opplever at kjønnsforskjeller blir en ekstra belastning i sorg –Store kjønnsforskjeller blant de som mottar sorgstøtte

4 Bakgrunn n Faglig –Skifte i fokus fra reaksjoner og helsemessige konsekvenser av tap, til –Måter å mestre tap på, og hvordan ulike mestringsmåter virker inn på tilpasning til et liv etter tapet

5 Sorg er n Alle reaksjoner på sterke tapsopplevelser –følelser –tanker –kroppslige reaksjoner –Handlinger n Mestring av utfordringer n Tilpasning til en ny livssituasjon

6 Sorg varer n mye lengre enn folk omkring tror n noen sider ved sorg varer livet ut

7 Sorgprosesser n Konfrontering Unngåelse n Erkjennelse Benekting

8 Sorgprosesser n Det som er Det som var n Opplevelser Oppgaver

9 Utvikling gjennom sorg n Konf.Unng. n Erkj.Benekt. n Opp- Opp- n levelser gaver

10 Kvinner n Viser mer intense og vedvarende reaksjoner –angst –depresjon –tristhet –vonde tanker n Uttrykker og snakker mer om sine tanker og følelser n leser og skriver mer om sorg n søker mer sosial støtte

11 Menn n Holder følelser for seg selv n Er mer opptatt av det som hendte enn av sine opplevelser av det n Engasjerer seg i aktiviteter og fysisk utfoldelse n Tar stort ansvar for familiens hverdagsoppgaver n Er interessert i informasjon, løsninger og praktiske råd n Foretrekker å snakke om sine opplevelser med en eller noen få

12 n ”Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med. Det beste vi kan gjøre er å legge det bak oss og lære oss å leve videre” n ”Det er ikke noe å snakke om. Vi får han/henne ikke tilbake likevel” n ”Det som har skjedd kan vi aldri glemme. Det at han er død kommer til å prege oss resten av livet”

13 n ”Det var først da jeg fant en måte å ha henne nær meg i hverdagen at jeg kunne begynne å se framover” n ”Ved at jeg finner måter den døde kan leve videre i meg på, kan jeg leve videre”

14 n Hun: –Han vil ikke snakke om barnet vi har mistet eller vår sorg over det n Han: –Jamen, det har vi da snakket om

15 Mangelmodell n Menn mangler evne til å –kjenne på og uttrykke følelser –uttrykke innlevelse i andre –lese følelsesmessige signaler –snakke om egne følelser og opplevelser

16 Ressursmodell n Menn har evne til å –gjennomarbeide følelser raskt –konsentrere seg om det viktigste –håndtere følelser på egen hånd –fokusere på problemer og løsninger

17 n Utvide og nyansere vår forståelse av sorg n Informasjon om forskjeller i sorg n Bli inspirert av ulike måter å sørge på n Den enkelte må utvikle sin måte å sørge på n Sørgende trenger anerkjennelse for sin måte å sørge på, og støtte til å utvikle den videre

18 n Den enkelte sørgende må finne sin måte å sørge på, men trenger mer å velge mellom n Par trenger informasjon om kjønnsforskjeller i sorg, og om hvordan de kan møte dette n støtte til å opprettholde åpenhet i par

19 Hjelp til å få øye på likheter n Begge har mistet n Begge opplever fortielse og maktesløshet n Begge møter uforstand i omgivelsene n Begge møter utfordringer de ikke før har møtt

20 Hjelp til å holde sorgprosessen igang n Anerkjenne følelser, tanker og reaksjoner som virkelige og viktige n Støtte forsøkene på å gjenoppbygge og gå videre i livet n Støtte strevet med å gjenskape mening og framtid

21 Hjelp til å holde samtalen i parforholdet igang n Egne følelser og behov er viktige n Den andres følelser og behov er viktige

22 Hjelp til å nyansere og holde tilbake n Når det å snakke ødelegger for den andre n Når det er forståelig og blir godtatt av den andre n Når situasjonen gjør at åpenhet er uheldig n Når det er viktig for å opprettholde sosial kontakt

23 Hjelp til å finne fram til en god rytme i det å konfrontere og å holde tilbake n Be a man for my wife and n Be a grieving father

24 Grupper n Blandet n Kvinner n Menn n Par

25 Finn en god balanse mellom å sørge og å gjenoppbygge livet


Laste ned ppt "Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005 ”Kjønnsforskjeller i sorg” av psykolog Oddbjørn Sandvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google