Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og brukermedvirkning. . Spørsmål til refleksjon: Hvordan forstår jeg begrepet brukermedvirkning? Hvilke verdier trengs for å få til reell brukermedvirkning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og brukermedvirkning. . Spørsmål til refleksjon: Hvordan forstår jeg begrepet brukermedvirkning? Hvilke verdier trengs for å få til reell brukermedvirkning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og brukermedvirkning

2 .

3 Spørsmål til refleksjon: Hvordan forstår jeg begrepet brukermedvirkning? Hvilke verdier trengs for å få til reell brukermedvirkning?

4 ”Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.” Kilde: Helse og omsorgsdepartementets hjemmeside

5 Brukermedvirkning – hvordan og hvorfor? Den viktigste brukertilpasningen av tjenestene skjer i dialog hver dag mellom den som gir og den som får en tjeneste. Brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren er viktig for utvikling av tjenestene og brukernes opplevelse av kvalitet. (Haukelien, Møller og Vike, 2011)

6 Brukermedvirkning på individnivå: Å brukerrette tjenestene i tråd med det som tjenesteutøverne antar er brukernes ønsker og behov fordi, en stor del av brukerne har begrenset eller mangler evne til å gi verbalt uttrykk for sine ønsker og behov. (Haukelien, Møller og Vike, 2011)

7 09.07.20147GEIR MØLLER Situasjonsbetinget brukermedvirkning –Aksept for brukers ønsker –Mest mulig informasjon, men bruker avgjør –Skrittvis fremgangsmåte –”Metoder” og overtalelser –Tvangstiltak/umyndiggjøring I hvilke situasjoner benyttes hva? Hvordan benyttes mellom- formene? Kilde: Geir Møller, Telemarkforsking

8 Spørsmål til refleksjon: Myndiggjøring («Empowerment») Ansvarliggjøring Hverdagshabilitering –Hva legger vi i disse begrepene? –Hvordan kan vi oppnå myndiggjøring og ansvarliggjøring i praksis?

9 Hva er etikk? Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: Moralens teori. Etikk er systematisk tenkning rundt hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Hvordan begrunner vi valg og finner gode løsninger? Når vårt eget ”moralske kompass” ikke gir tilstrekkelig svar? (Eide og Aadland 2012)

10 Etisk refleksjon Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver: Hva er problemet? Og hva er de etiske aspektene? Hvem har problemet? Hvorfor har problemet oppstått? Hva dreier dette seg egentlig om? Hvilke hensyn veier tyngst? Hvordan skal problemstillingen håndteres videre? Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste gitt de rådende omstendigheter?

11 Historie til refleksjon: (Fra debattheftet «Brukermedvirkning i pleie- og omsorgstjenestene, s.24-25 )

12 Litteraturhenvisninger: Helse- og omsorgsdepartementet: artikkel om Brukermedvirkning på regjeringens nettside. Tilgjengelig fra www.regjeringen.nowww.regjeringen.no Haukelien, H., Møller, G. og Vike, H. (2011): Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren. FoU-rapport fra KS tilgjengelig fra www.ks.nowww.ks.no Debatthefte Brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren (2011). Tilgjengelig fra www.ks.nowww.ks.no


Laste ned ppt "Etikk og brukermedvirkning. . Spørsmål til refleksjon: Hvordan forstår jeg begrepet brukermedvirkning? Hvilke verdier trengs for å få til reell brukermedvirkning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google