Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En orientering om FFO og FFO Finnmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En orientering om FFO og FFO Finnmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 En orientering om FFO og FFO Finnmark

2 Torgunn Larsen Torgunn Larsen Fylkessekretær i FFO Finnmark
Utdannet hjelpepleier i vernepleie Arbeidet i psykiatrien Utdannet lærer i 1990 Arbeidet i grunnskolen Vikar på Alta Videregående skole.

3 Løkkeveien 19 Kontorfellesskap sammen med: Blindeforbundet
Mental Helse Norsk Revmatikerforbund Norges Astma og allergiforbund Flytter ut 2012 Humanetisk forbund Vofo Alta IF handballgruppa. Regnskapsfirma

4 FFO’s organisasjon FFO består av 72 ulike pasient- og brukerorganisasjoner. Fra medlemsorganisasjoner. Mer enn medlemmer FFO har regionsamarbeid, fylkeslag og kommuneledd.

5 FFOs mål er Samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom

6 `FFOs visjon - er et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom er likestilt på alle måter og har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

7 FFO’s funksjon FFO er en interessepolitisk organisasjon
FFO skal gjennom sin virksomhet skape samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner. FFO skal være talerør for fellessaker for funksjonshemmedes organisasjoner. FFO forhandler med politiske og administrative myndigheter.

8 FFO- hvem er vi? Det er 19 fylkes-FFO og
FFO er organisert i ca. 100 kommuner FFO samarbeider også på regionalt plan. Nordland, Troms og Finnmark.

9 Hva er FFO i fylkene? Alle fylkes-FFO har en egen fylkessekretær på hel – eller deltid. Finnmark har halv fylkessekretærstilling.

10 Fylkes-FFOs oppgaver Være en møteplass for lederne i medlemsorganisasjonenes fylkeslag En arena for å løse oppgaver i fellesskap Være ”vakthund”

11 Interessepolitisk arbeid
Arbeid med statsbudsjettet Forhandle med politiske myndigheter Brukermedvirkere på ulike arenaer Høringsinstans Bruk av media i synliggjøring Løpende politisk arbeid

12 Fylkes-FFOs arbeids- og ansvarsområder
Interessepolitisk virksomhet Medlemsmøter/temamøter Opplæring Informasjonsarbeid FFO Regionsamarbeide Fylkessekretærkontor Kommune-FFO/lokal FFO

13 Regionalt samarbeid Målet er å styrke fylkes-FFOenes og medlemsorganisasjonenes innflytelse i spesialisthelsetjenesten Viktigste oppgave er å påvirke helseforetakenes virksomhet i regionen og å sikre brukermedvirkningen

14 FFO Finnmark har brukerrepresentanter i
Nav Alta Nav Finnmark Helse Nord Helse Finnmark Universitetssykehuset i Nord Norge? Rådet for funksjonshemmede Opptreningssentret i Finnmark

15 Brukerrepresentanter
Representerer hele FFO Finnmark Er rådgivende Sitter i 2 år Må ha kurs i brukermedvirkning Medlemsorganisasjonene velger representant Velges av styret i FFO Finnmark Helseforetakene innstiller ut fra FFOs valg

16 ADHD FORENINGEN finnmark@adhdnorge.no
Savner tilgang til info som kurs, SANKS Kurset ukjent. BUP Kirkenes ukjent

17 Brukerrådene: Savner system
Øst, vest og midt Finnmark Alle må få en mulighet Med valg hvert 2. år, For liten utskifting på representanter. Bruk FFO.

18 FFO Finnmark Ca medlemmer 30 medlemsorganisasjoner

19 Prosjekter Søknad om midler til Extrastiftelsen 2012
Sandfallet, universell utformet tursti. Planlagt start i 2013 Ukes tur for ungdommer år

20


Laste ned ppt "En orientering om FFO og FFO Finnmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google