Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 En orientering om FFO og FFO Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 En orientering om FFO og FFO Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 En orientering om FFO og FFO Finnmark

2 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Torgunn Larsen  Torgunn Larsen  Fylkessekretær i FFO Finnmark  Utdannet hjelpepleier i vernepleie  Arbeidet i psykiatrien  Utdannet lærer i 1990  Arbeidet i grunnskolen  Vikar på Alta Videregående skole.

3 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Løkkeveien 19  Kontorfellesskap sammen med:  Blindeforbundet  Mental Helse  Norsk Revmatikerforbund  Norges Astma og allergiforbund Flytter ut 2012  Humanetisk forbund  Vofo  Alta IF handballgruppa.  Regnskapsfirma

4 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFO’s organisasjon  FFO består av 72 ulike pasient- og brukerorganisasjoner. Fra 01.03.2013 71 medlemsorganisasjoner.  Mer enn 325.000 medlemmer  FFO har regionsamarbeid, fylkeslag og kommuneledd.

5 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFOs mål er  Samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom

6 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 `FFOs visjon  - er et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom er likestilt på alle måter og har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

7 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFO’s funksjon  FFO er en interessepolitisk organisasjon  FFO skal gjennom sin virksomhet skape samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner.  FFO skal være talerør for fellessaker for funksjonshemmedes organisasjoner.  FFO forhandler med politiske og administrative myndigheter.

8 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFO- hvem er vi?  Det er 19 fylkes-FFO og FFO er organisert i ca. 100 kommuner  FFO samarbeider også på regionalt plan. Nordland, Troms og Finnmark.

9 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Hva er FFO i fylkene?  Alle fylkes-FFO har en egen fylkessekretær på hel – eller deltid.  Finnmark har halv fylkessekretærstilling.

10 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Fylkes-FFOs oppgaver  Være en møteplass for lederne i medlemsorganisasjonenes fylkeslag  En arena for å løse oppgaver i fellesskap  Være ”vakthund”

11 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Interessepolitisk arbeid  Arbeid med statsbudsjettet  Forhandle med politiske myndigheter  Brukermedvirkere på ulike arenaer  Høringsinstans  Bruk av media i synliggjøring  Løpende politisk arbeid

12 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Fylkes-FFOs arbeids- og ansvarsområder  Interessepolitisk virksomhet  Medlemsmøter/temamøter  Opplæring  Informasjonsarbeid  FFO Regionsamarbeide  Fylkessekretærkontor  Kommune-FFO/lokal FFO

13 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Regionalt samarbeid  Målet er å styrke fylkes-FFOenes og medlemsorganisasjonenes innflytelse i spesialisthelsetjenesten  Viktigste oppgave er å påvirke helseforetakenes virksomhet i regionen og å sikre brukermedvirkningen

14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFO Finnmark har brukerrepresentanter i  Nav Alta  Nav Finnmark  Helse Nord  Helse Finnmark  Universitetssykehuset i Nord Norge?  Rådet for funksjonshemmede  Opptreningssentret i Finnmark

15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Brukerrepresentanter  Representerer hele FFO Finnmark  Er rådgivende  Sitter i 2 år  Må ha kurs i brukermedvirkning  Medlemsorganisasjonene velger representant  Velges av styret i FFO Finnmark  Helseforetakene innstiller ut fra FFOs valg

16 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 ADHD FORENINGEN  finnmark@adhdnorg e.no finnmark@adhdnorg e.no  Savner tilgang til info som kurs, SANKS  Kurset ukjent.  BUP Kirkenes ukjent

17 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Brukerrådene: Savner system  Øst, vest og midt Finnmark  Alle må få en mulighet  Med valg hvert 2. år,  For liten utskifting på representanter.  Bruk FFO.

18 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 FFO Finnmark  Ca. 6600 medlemmer  30 medlemsorganisasjoner

19 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 Prosjekter  Søknad om midler til Extrastiftelsen 2012  Sandfallet, universell utformet tursti. Planlagt start i 2013  Ukes tur for ungdommer 13-23 år

20 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010


Laste ned ppt "Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010 En orientering om FFO og FFO Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google