Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk FFRR årsmøte, Skien 24.01.13 Liv Johanne Wekre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk FFRR årsmøte, Skien 24.01.13 Liv Johanne Wekre."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk FFRR årsmøte, Skien 24.01.13 Liv Johanne Wekre

2 2

3 3 Forfattere revisjon  Anne-Lise Reiersen, Sykehusapotek Nord HF  Liv Johanne Wekre, Sykehusapotekene i Midt- Norge  Kristin Slettvåg, Sjukehusapoteka Vest HF  Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF Dato: 30. oktober 2012 Dokumenteier: Nasjonalt fagsjefforum

4 4 Innhold  Innledning  Leksjoner:  Organisering av helsetjenesten og farmasifaglige tjenester  Lover, forskrifter, rundskriv mm  Kvalitetsarbeid  Kommunikasjon og etikk  Rådgivning og kvalitetsarbeid i praksis  Nyttige kilder

5 5 Overordnet mål  Gi en første innføring i emner som er viktige for farmasøyter som skal arbeide med farmasøytisk rådgivning og kvalitetsarbeid på systemnivå

6 6 Anbefalinger  Kurs i revisjonsmetodikk  Kurs i risikovurdering  Kurs innen kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

7 7 Begrensninger  Pasientrettede tjenester som samstemming av legemiddellister, legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler er ikke omtalt

8 8 Leksjon 1 Organisering av helsetjenesten og farmasifaglig tjenester  Kjenne til oppbygging og organisering av helsetjenesten og aktuelle aktører innen legemiddelområdet  Få et innblikk i ulike modeller for organisering av

9 9 Leksjon 1 Organisering av helsetjenesten og farmasifaglig tjenester  kjenne til oppbygging og organisering av helsetjenesten og aktuelle aktører innen legemiddelområdet  få et innblikk i ulike modeller for organisering av farmasifaglige tjenesteordninger i Norge  sette seg inn i hvordan det farmasifaglig rådgivning og kvalitetsarbeid er organisert lokalt  kjenne til inngåtte skriftlige avtaler

10 10 Leksjon 2 Lover, forskrifter, rundskriv m.m.  kjenne til aktuelt regelverk  kunne bruke regelverket til å løse juridiske problemstillinger i forbindelse med legemiddelhåndtering  kunne bruke regelverket til å gi råd ved utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer for legemiddelhåndtering ved den enkelte virksomhet.  kunne bruke denne kunnskapen som bakgrunn for revisjon på legemiddelhåndteringsområdet

11 11 Leksjon 3 Kvalitetsarbeid  kjenne til viktige begreper innen kvalitetsarbeid  kunne gi råd/delta aktivt i arbeid med utarbeiding/revidering av prosedyrer og retningslinjer  kjenne til avvikshåndtering; avviksregistrering, avviksmelding, saksbehandling av avvik og forbedringsforslag  kjenne til prinsippene for revisjon  kjenne til metodikken for risikovurdering

12 12 Leksjon 4 Kommunikasjon og etikk  kjenne til de ulike gruppene helsepersonell som farmasøyten må samarbeide med og kunne anvende det sosiale, faglige og kollegiale nettverket  bevisstgjøres på viktigheten av å referere til informasjonskilder når veiledning blir gitt og ved undervisning  få et innblikk i etiske problemstillinger som farmasøyter kan oppleve i forbindelse med farmasøytfaglig kvalitetsarbeid

13 13 Leksjon 4 Kommunikasjon og etikk  kjenne til de ulike gruppene helsepersonell som farmasøyten må samarbeide med og kunne anvende det sosiale, faglige og kollegiale nettverket  bevisstgjøres på viktigheten av å referere til informasjonskilder når veiledning blir gitt og ved undervisning  få et innblikk i etiske problemstillinger som farmasøyter kan oppleve i forbindelse med farmasøytfaglig kvalitetsarbeid

14 14 Leksjon 5 Rådgivning og kvalitetsarbeid i praksis  planlegge  forberede  gjennomføre  rapportere farmasifaglig rådgivning og kvalitetsarbeid ved ulike virksomheter. Denne leksjonen er den mest omfattende med 4 praktiske oppgaver: 1. Planlegge og gjennomføre revisjon 2. Revidering av et kvalitetsdokument 3. Utarbeide og gjennomføre undervisning til helsepersonell, pasienter eller pasientgrupper 4. Utarbeide informasjonsmateriale til helsepersonell, pasienter eller pasientgrupper

15 15


Laste ned ppt "1 Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk FFRR årsmøte, Skien 24.01.13 Liv Johanne Wekre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google