Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PILOTPROSJEKTET SAFO ØST

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PILOTPROSJEKTET SAFO ØST"— Utskrift av presentasjonen:

1 PILOTPROSJEKTET SAFO ØST
Geir Smeby

2 OPPDRAGSGIVER Pilotprosjektet er initiert av SAFO`S hovedstyre
Eierforholdet ligger hos hovedstyret Forankret i medlemsorganisasjonenes styrer Geir Smeby

3 MÅL OG HENSIKT Prosjektet har til hensikt:
å utprøve teorier og modeller å systematisere og kvalitetssikre brukeropplæringen Geir Smeby

4 PROSJEKTETS EFFEKTMÅL
Bedre intern og ekstern kommunikasjon ved å få bedre kunnskap om hverandres organisasjoner Fremstår som et ensrettet påvirkningsorgan i alle ledd Brukeropplæring satt i system og fungerer Geir Smeby

5 Modulene Modul 1 – Introduksjon - 2 dager
Internkurs i egen organisasjon Individuelt orientert – sikre rekrutteringen Obligatorisk for alle brukerrepresentanter Modul 2 – Grunnopplæring Helse – 2 dager Bli kjent med eget Helseforetak Brukerrådet som team Obligatorisk for alle Brukerråd Modul (Spesialopplæring) Frivillig fordypning Geir Smeby

6 Modul 1 - dag 1 Rollen som brukermedvirker Gissel eller påvirker
Brukerrollen i praksis Slik opplever jeg det Bli kjent med organisasjonene SAFO og FFO Modulbasert opplæring Hva er det Administrative rutiner Brukernettverket Geir Smeby

7 Modul 1 - dag 2 Teamarbeid Roller og atferd Hvordan tolker vi signaler
Samspill i praksis Arenaer for brukermedvirkning Helseregionen Fylke - kommune - NAV Brukermedvirkning som ressurs Representative representanter? Forpliktelsen Ansvar –krav –forventninger Evaluering Geir Smeby

8 Modul 2 – dag 1 Avklare forventninger Presentasjon av Helseregionen
Lovverk Struktur og organisering Presentasjon av HF Forventninger til Brukerrådet Erfaringsutveksling Geir Smeby

9 Modul 2 – dag 2 Teamarbeid Hva kjennetegner et team Samspill i praksis
Hvordan tolker vi signaler Roller og adferd Tilbud spesialopplæring ”Modulbasert spesialopplæring” Evaluering Geir Smeby

10 Frivillig spesialopplæring
Modul 3 - Personlig videreutvikling Bli kjent med deg selv Tale og debatteknikk Presentasjonsteknikk Modul 4 - Mentoropplæring Innføring i veiledningspedagogikk Modul 5 - Fagfordypning Brukermedvirkning i helsetjenesten Modul 6 - Erfaringsutveksling Erfaringsmøter Geir Smeby

11 Registrering/CV for brukermedvirkere Databasen/brukerbanken (Access)
RESSURS KOORDINERING Registrering/CV for brukermedvirkere Databasen/brukerbanken (Access) Geir Smeby

12 CV SKJEMA Personopplysninger Organisasjon Relevante tillitsverv
Brukermedvirkningsarenaer Nåværende oppdrag som brukermedvirker Andre tillitsverv Arbeidserfaring Dine interesser som brukermedvirker Øvrige Kommentarer Geir Smeby

13 LÆREPLANVERKTØYET 4MAT
4MAT-modellen er basert på at ulike mennesker opplever og behandler nye erfaringer og nye informasjoner på ulike måter. Disse forskjellene danner basis for vår læringsstil. Geir Smeby

14 LÆREPLANVERKTØYET 4MAT
4MAT-modellen er en naturlig syklus for å levere enhver form for instruksjon og informasjon på en måte som: Knytter personlig an til den som skal lære Tilbyr relevant struktur, informasjon og data Inneholder muligheter for å øve nye ferdigheter Oppfordrer til kreativ adapsjon av læringen Geir Smeby

15 Teamarbeid og personlig utvikling
DISK modellen D = Driftig I = Inspirerende S = Spesialist K = Kvalitetssøker Geir Smeby

16 Teamarbeid og personlig utvikling
DISK-modellen har to bakenforliggende dimensjoner.  Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er.  Dimensjonene er lagt i kryss i modellen.  Når de måles finner man et tyngdepunkt i en eller to av typene Geir Smeby

17 Veien videre Helse Øst bestilt programmet Møte med NAV i november
Få de andre RHFene til å bestille programmet Få kommunene til å bestille programmet Medlemsorganisasjonene fri tilgang til programmet Pilotkurs i region Øst den 3.og 4.november Geir Smeby

18 ORDET ER FRITT! Geir Smeby


Laste ned ppt "PILOTPROSJEKTET SAFO ØST"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google