Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Smeby PILOTPROSJEKTET SAFO ØST. Geir Smeby OPPDRAGSGIVER  Pilotprosjektet er initiert av SAFO`S hovedstyre  Eierforholdet ligger hos hovedstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Smeby PILOTPROSJEKTET SAFO ØST. Geir Smeby OPPDRAGSGIVER  Pilotprosjektet er initiert av SAFO`S hovedstyre  Eierforholdet ligger hos hovedstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Smeby PILOTPROSJEKTET SAFO ØST

2 Geir Smeby OPPDRAGSGIVER  Pilotprosjektet er initiert av SAFO`S hovedstyre  Eierforholdet ligger hos hovedstyret  Forankret i medlemsorganisasjonenes styrer

3 Geir Smeby MÅL OG HENSIKT Prosjektet har til hensikt:  å utprøve teorier og modeller  å systematisere og kvalitetssikre brukeropplæringen

4 Geir Smeby PROSJEKTETS EFFEKTMÅL  Bedre intern og ekstern kommunikasjon ved å få bedre kunnskap om hverandres organisasjoner  Fremstår som et ensrettet påvirkningsorgan i alle ledd  Brukeropplæring satt i system og fungerer

5 Geir Smeby Modulene •Modul 1 – Introduksjon - 2 dager •Internkurs i egen organisasjon •Individuelt orientert – sikre rekrutteringen •Obligatorisk for alle brukerrepresentanter •Modul 2 – Grunnopplæring Helse – 2 dager •Bli kjent med eget Helseforetak •Brukerrådet som team •Obligatorisk for alle Brukerråd •Modul 3 - 6 (Spesialopplæring) •Frivillig fordypning

6 Geir Smeby Modul 1 - dag 1 •Rollen som brukermedvirker •Gissel eller påvirker •Brukerrollen i praksis •Slik opplever jeg det •Bli kjent med organisasjonene •SAFO og FFO •Modulbasert opplæring •Hva er det •Administrative rutiner •Brukernettverket

7 Geir Smeby Modul 1 - dag 2 •Teamarbeid •Roller og atferd •Hvordan tolker vi signaler •Samspill i praksis •Arenaer for brukermedvirkning •Helseregionen •Fylke - kommune - NAV •Brukermedvirkning som ressurs •Representative representanter? •Forpliktelsen •Ansvar –krav –forventninger •Evaluering

8 Geir Smeby Modul 2 – dag 1 •Avklare forventninger •Presentasjon av Helseregionen •Lovverk •Struktur og organisering •Presentasjon av HF •Struktur og organisering •Forventninger til Brukerrådet •Erfaringsutveksling

9 Geir Smeby Modul 2 – dag 2 •Teamarbeid •Hva kjennetegner et team •Samspill i praksis •Hvordan tolker vi signaler •Roller og adferd •Tilbud spesialopplæring •”Modulbasert spesialopplæring” •Evaluering

10 Geir Smeby Frivillig spesialopplæring •Modul 3 - Personlig videreutvikling •Bli kjent med deg selv •Tale og debatteknikk •Presentasjonsteknikk •Modul 4 - Mentoropplæring •Innføring i veiledningspedagogikk •Modul 5 - Fagfordypning •Brukermedvirkning i helsetjenesten •Modul 6 - Erfaringsutveksling •Erfaringsmøter

11 Geir Smeby RESSURS KOORDINERING  Registrering/CV for brukermedvirkere  Databasen/brukerbanken (Access)

12 Geir Smeby CV SKJEMA  Personopplysninger  Organisasjon  Relevante tillitsverv  Brukermedvirkningsarenaer  Nåværende oppdrag som brukermedvirker  Andre tillitsverv  Arbeidserfaring  Dine interesser som brukermedvirker  Øvrige Kommentarer

13 Geir Smeby LÆREPLANVERKTØYET 4MAT 4MAT-modellen er basert på at ulike mennesker opplever og behandler nye erfaringer og nye informasjoner på ulike måter. Disse forskjellene danner basis for vår læringsstil.

14 Geir Smeby LÆREPLANVERKTØYET 4MAT 4MAT-modellen er en naturlig syklus for å levere enhver form for instruksjon og informasjon på en måte som: 1.Knytter personlig an til den som skal lære 2.Tilbyr relevant struktur, informasjon og data 3.Inneholder muligheter for å øve nye ferdigheter 4.Oppfordrer til kreativ adapsjon av læringen

15 Geir Smeby Teamarbeid og personlig utvikling DISK modellen D = Driftig I = Inspirerende S = Spesialist K = Kvalitetssøker

16 Geir Smeby Teamarbeid og personlig utvikling DISK-modellen har to bakenforliggende dimensjoner. Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er. Dimensjonene er lagt i kryss i modellen. Når de måles finner man et tyngdepunkt i en eller to av typene

17 Geir Smeby Veien videre  Helse Øst bestilt programmet  Møte med NAV i november  Få de andre RHFene til å bestille programmet  Få kommunene til å bestille programmet  Medlemsorganisasjonene fri tilgang til programmet  Pilotkurs i region Øst den 3.og 4.november

18 Geir Smeby ORDET ER FRITT!


Laste ned ppt "Geir Smeby PILOTPROSJEKTET SAFO ØST. Geir Smeby OPPDRAGSGIVER  Pilotprosjektet er initiert av SAFO`S hovedstyre  Eierforholdet ligger hos hovedstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google