Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJONS- MILJØER Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJONS- MILJØER Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJONS- MILJØER Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet

2 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag? Kjetil Heitmann, prosjektleder Rollag kommune

3 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG Kort intro Rollag kommune • Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke • Tap av arbeidsplasser (industri, landbruk) • Påfølgende nedgang i folketallet • 1355 innbyggere, 10 % nedgang på 10 år • Boligmangel; ikke-fungerende boligmarked • Pendleavstand til Kongsberg-industrien • Hyttenæringer viktig (Vegglifjell) • Fikk omstillingsstatus i juni 2011, tom. 2014 i første omgang

4 Strategi og forankringsfasen, hovedoppgaver • Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på • Informere, mobilisere, forankre • Strategisk utviklingsanalyse • Omstillingsplan og handlingsprogram • Organisere OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

5 Milepæler strategi og forankringsfasen OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG • Juni 2010: Søknad om omstillingsstatus sendt Bfk. • Juni 2011: Bfk tildelte Rollag omstillingsstatus • Juni 2011: Engasjert prosjektleder 50 % i 6 mnd • Juli 2011: Anbudsforespørsel strat. utv.analyse • Sept 2011: Sak KS: midl. organisering, oppnevnt interimsstyre • Des 2011: Strategisk utviklingsanalyse ferdig • Des 2011: Oppstart omstillingsprogram • 15. mars 2012: Omstillingsprogram vedtatt i KS, omstillingsstyret oppnevnt

6 Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på • Juni 2011: Engasjere prosjektleder i 50 % for 6 mnd, forberede strategi og forankringsfasen • Oppstartmøte med Bfk, IN og Dist.senter • Regional omstilling, Innovasjon Norge: Veiledningshefte, internettsider • Oppstartseminar for omstillingsstyret • Omstillingskonferanse • Informasjon til kommunestyre som eier OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

7 Informere, mobilisere, forankre • Pressemelding, aktiv bruk av media • Kommunens nettside, kommuneavis • Åpent folkemøte • Frokostmøter for næringslivet • Aktiv deltakelse i strategisk utviklingsanalyse (intervjuer, spørreundersøkelse næringsliv, innflyttere, ungdom) • Info politiske utvalg • Medvirkning i utarbeidelse av omstillingsprogram OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

8 Strategisk utviklingsanalyse - prosess • 15. juli: Utsending konkurranse til fire tilbydere • 1. sept: Frist innsending av tilbud. Anbudsåpning • 9. sept: Forhandlingsmøter med alle tilbydere • 15. sept: Innsending rev. tilbud etter forhandl. • 19. sept: IFO kåret til vinner av konkurransen • 30. sept: Underskrevet prosjektplan + kontrakt • 13. okt: Søknad IN 50 % tilskudd til kostnad • 10. des: Endelig strategisk utviklingsanalyse OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

9 Utvikling av styringsdokumenter (omstillingsprogram) • Oppdrag under kr 100.000, direkte innkjøp • 14. des 2011: Tilbud fra Maximite AS v/Anne- Britt Ruderaas • 20. des. 2011: Kontrakt for arbeidet • 16. jan 2012: Arbeidsmøte omstillingsstyret • 20. jan 2012: Søknad IN 50 % tilskudd • 20. feb 2012: Arbeidssamling med 20 personer • 15. mars 2012: Omstillingsplan og organisasjons- modell godkjent av KS. Omstillingsstyre oppnevnt OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

10 Oppsummering - erfaringer • Kommunen var godt motivert og forberedt (FFF) • Rask oppstart; prosjektleder raskt på plass, oppnevning av interimsstyre • Stolte på anbefalinger fra IN og erfaringer fra andre omstillingsområder • PLP som verktøy, god planlegging for en optimal gjennomføring av strategi og forankringsfasen • Ryddige innkjøpsrutiner • Enighet om rammer for oms-arbeidet, selv om det var valg med politisk omveltning høsten 2011 • Bygde på nylig avsluttet kommuneplanarbeid • Fikk til bra prosess med involvering og forankring OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

11 www.flakstad-utvikling.no Forankring av omstillingsarbeidet som mental prosess

12 Agenda •Presentasjon av meg selv •Strategien vi jobber etter •Hva er forankring •Situasjonsanalyse i Flakstad •Avslutning

13 Rolf G Zimmermann (45) •Utdanning: –Journalist –Fiskeriøkonom –Siviløkonom •Erfaring: –CFO i Nordly Holding AS –Regionsjef for AKVA group ASA i Asia –Journalist i DN, Intrafish, Avisa Nordland, etc. •Hvem er jeg? –Pappaen til Philippe (2) –Problemløser

14 Strategien Fem pilarer – hvor kommunen har ansvaret for en Fiske og oppdrett Flakstad Utvikling Reiseliv Flakstad Utvikling Tjenesteyting (KIFT) Flakstad Utvikling Andre gode prosjekter Flakstad Utvikling Attraktivt og nærings- vennlig lokalsamfunn Flakstad kommune

15 Hvor er handlingsplanen forankret? •Folkevalgte •Kommuneadministrasjon •Kommunens befolkning •Kommunens næringsliv •Etc.

16 Alternativ forankring •Tankesett og selvbilde •Virkelighetsforståelse •Fremtidssyn •Historisk oppfatning av hva kommunen er •Ressursbruk i kommunen •Opplevelse av hva omstilling er

17 Hva er egentlig omstilling? Skal man jobbe for å motvirke eller reversere endring? Skal man jobbe for å skape endring? : Svaret vil reflekteres i den strategien man til slutt utformer.

18 Rangering av bedrifter i Flakstad etter omsetning i 2012

19 Analyse av selskapsdata 432 selskap OmsetningDriftsres.EKÅrsverk Alle53843133983104699732 Kommunen4904-641054376 private53352734047103645356 Landbruk00016 Fiske4617646291970188 Prod., bearbeid av fisk12681185083208868 Bygg, snekker, el, vedl. av bygg169909192022738140 Handel503511889754832 Handel m fisk59953-22219814 Transport46572416-120542 Hotel, rest, etc19983-483920422 Div tjenesteyting4526-201226317 Rasmussen gr.201340172903765853

20 Største private arbeidsgivere (2012) Fiskeri samlet (176 av 432 selskap)88 Rasmussen transport28 Rasmussen anlegg21 Ramber dagligvare18 Ramberg Elektro12 Sufi AS11 Ramberg Fisk11 Lofoten Tours8

21 Analyse av to Rasmussen-selskap

22 Strategien Fem pilarer – hvor Flakstad Utvikling har ansvaret for 4 Fiske og oppdrett Flakstad Utvikling Reiseliv Flakstad Utvikling Tjenesteyting (KIFT) Flakstad Utvikling Andre gode prosjekter Flakstad Utvikling Attraktivt og nærings- vennlig lokalsamfunn Flakstad kommune

23 Takk for meg Rolf G Zimmermann rolf@flakstad-utvikling.no Flakstad-utvikling.no

24 Omstilling i en industriklynge i verdensklasse – erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet i Vestre Toten kommune Emma Østerbø SINTEF Raufoss Manufacturing

25 NCE Raufoss – Lette Materialer og Automatisert Produksjon Kunnskapsbasert industriklynge med felles FoU-selskap NCE Raufoss – Lette Materialer og Automatisert Produksjon Kunnskapsbasert industriklynge med felles FoU-selskap

26 Raufossindustrien er svært avhengig av global konjunktur

27 Verdensklasse vs. omstilling Vestre Toten kommune • 13.000 innbyggere • Godt integrert bo- og arbeidsmarked i regionen • Sterkt men sårbart næringsliv • 17 % nedgang i arbeidsplasser høsten 2008 • Dvs. 550 arbeidsplasser • NCE siden 2006 • 2-1/2-1/2-0 • Sterkest i Norge på produktivitetsvekst, >35% de siste 6 år på klyngenivå • Omsetningsvekst per ansatt fra 1,6 til 2,2 mill • Ca. 90 % eksport

28 Kommunens erfaringer i krisetider I forrige finanskrise (i begynnelsen av 1990-tallet) flyttet «en hel generasjon» fra Vestre Toten

29 Nytt håp • Ingen store konkurser til tross for finanskrise • Vestre Toten kommune søkte om omstillingsstatus høsten 2009 • Kommunen fikk status som omstillingskommune i september 2010 (!)

30 Kompetansemiljø og samarbeid • Kommunen fikk et verktøy for å bidra til bedriftenes utvikling, kommunen ble en utviklingspartner • SINTEF Raufoss Manufacturing, en naturlig motor i industrimiljøet, 0 erfaring med offentlige omstillingsprogrammer

31 Analysefasen • Næringsstrukturanalyse • Intervju med bedrifter og bedriftsnettverk • Kartla prosjekter bedrifter hadde «i skuffen» Omstilling i Vestre Toten kommune måtte handle mye om næringslivsutvikling – det var alle enig i

32

33

34 Mål • Styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten kommune • Tillegg i 2013: … og å skape en varig plattform for næringsutvikling i regionen. • Innsatsområder fra og med 2013: 1.Nyskaping i næringslivet, og 2.Attraktivitet for næringslivet

35 Erfaringer • Programfasene og strukturen har kommet på plass etter hvert, i begynnelsen skjedde ting «etter eget hode» • Innovasjon Norge må på banen tidlig for å veilede omstillings- gruppen i PLP • Fylkeskommunen må også ha kompetanse til å utføre sin rolle

36 Customization • I nettverkene, NCE Raufoss og TotAl-Gruppen, med node i Raufoss omsettes det for nært opptil 7,5 milliarder kroner • Fordeles dette på de mest framtredende bedriftene, totalt 56 stk, blir dette en gjennomsnittlig omsetning pr bedrift på 131 MNOK • Fellestrekk ved mange av disse bedriftene er vareproduksjon, nasjonalt og globalt fokus, kompetansearbeidsplasser og egen markeds- og produktutvikling • For å gjøre en forskjell for denne type bedrifter ser vi at støttebeløpene må opp på et visst nivå • Vi ser at det florerer av gode ideer og mulighet for spinn-off fra eksisterende struktur, men at det kreves solide bidrag for å utløse potensialet. • Omstillingskommuner ser ulike ut – virkemidlene må tilpasses hver enkelt


Laste ned ppt "INNOVASJONS- MILJØER Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google