Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet

2 Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag?
OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG Kjetil Heitmann, prosjektleder Rollag kommune

3 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Kort intro Rollag kommune Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke Tap av arbeidsplasser (industri, landbruk) Påfølgende nedgang i folketallet 1355 innbyggere, 10 % nedgang på 10 år Boligmangel; ikke-fungerende boligmarked Pendleavstand til Kongsberg-industrien Hyttenæringer viktig (Vegglifjell) Fikk omstillingsstatus i juni 2011, tom i første omgang OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

4 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Strategi og forankringsfasen, hovedoppgaver Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på Informere, mobilisere, forankre Strategisk utviklingsanalyse Omstillingsplan og handlingsprogram Organisere OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

5 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Milepæler strategi og forankringsfasen Juni 2010: Søknad om omstillingsstatus sendt Bfk. Juni 2011: Bfk tildelte Rollag omstillingsstatus Juni 2011: Engasjert prosjektleder 50 % i 6 mnd Juli 2011: Anbudsforespørsel strat. utv.analyse Sept 2011: Sak KS: midl. organisering, oppnevnt interimsstyre Des 2011: Strategisk utviklingsanalyse ferdig Des 2011: Oppstart omstillingsprogram 15. mars 2012: Omstillingsprogram vedtatt i KS, omstillingsstyret oppnevnt OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

6 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på Juni 2011: Engasjere prosjektleder i 50 % for 6 mnd, forberede strategi og forankringsfasen Oppstartmøte med Bfk, IN og Dist.senter Regional omstilling, Innovasjon Norge: Veiledningshefte, internettsider Oppstartseminar for omstillingsstyret Omstillingskonferanse Informasjon til kommunestyre som eier OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

7 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Informere, mobilisere, forankre Pressemelding, aktiv bruk av media Kommunens nettside, kommuneavis Åpent folkemøte Frokostmøter for næringslivet Aktiv deltakelse i strategisk utviklingsanalyse (intervjuer, spørreundersøkelse næringsliv, innflyttere, ungdom) Info politiske utvalg Medvirkning i utarbeidelse av omstillingsprogram OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

8 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Strategisk utviklingsanalyse - prosess 15. juli: Utsending konkurranse til fire tilbydere 1. sept: Frist innsending av tilbud. Anbudsåpning 9. sept: Forhandlingsmøter med alle tilbydere 15. sept: Innsending rev. tilbud etter forhandl. 19. sept: IFO kåret til vinner av konkurransen 30. sept: Underskrevet prosjektplan + kontrakt 13. okt: Søknad IN 50 % tilskudd til kostnad 10. des: Endelig strategisk utviklingsanalyse OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

9 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Utvikling av styringsdokumenter (omstillingsprogram) Oppdrag under kr , direkte innkjøp 14. des 2011: Tilbud fra Maximite AS v/Anne-Britt Ruderaas 20. des. 2011: Kontrakt for arbeidet 16. jan 2012: Arbeidsmøte omstillingsstyret 20. jan 2012: Søknad IN 50 % tilskudd 20. feb 2012: Arbeidssamling med 20 personer 15. mars 2012: Omstillingsplan og organisasjons-modell godkjent av KS. Omstillingsstyre oppnevnt OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

10 OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG
Oppsummering - erfaringer Kommunen var godt motivert og forberedt (FFF) Rask oppstart; prosjektleder raskt på plass, oppnevning av interimsstyre Stolte på anbefalinger fra IN og erfaringer fra andre omstillingsområder PLP som verktøy, god planlegging for en optimal gjennomføring av strategi og forankringsfasen Ryddige innkjøpsrutiner Enighet om rammer for oms-arbeidet, selv om det var valg med politisk omveltning høsten 2011 Bygde på nylig avsluttet kommuneplanarbeid Fikk til bra prosess med involvering og forankring OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

11 Forankring av omstillingsarbeidet som mental prosess
Forankring av omstillingsarbeidet som mental prosess

12 Agenda Presentasjon av meg selv Strategien vi jobber etter
Hva er forankring Situasjonsanalyse i Flakstad Avslutning

13 Rolf G Zimmermann (45) Utdanning: Erfaring: Hvem er jeg? Journalist
Fiskeriøkonom Siviløkonom Erfaring: CFO i Nordly Holding AS Regionsjef for AKVA group ASA i Asia Journalist i DN, Intrafish, Avisa Nordland, etc. Hvem er jeg? Pappaen til Philippe (2) Problemløser

14 Fem pilarer – hvor kommunen har ansvaret for en
Strategien Fem pilarer – hvor kommunen har ansvaret for en Fiske og oppdrett Flakstad Utvikling Reiseliv Tjenesteyting (KIFT) Andre gode prosjekter Attraktivt og nærings-vennlig lokalsamfunn Flakstad kommune

15 Hvor er handlingsplanen forankret?
Folkevalgte Kommuneadministrasjon Kommunens befolkning Kommunens næringsliv Etc.

16 Alternativ forankring
Tankesett og selvbilde Virkelighetsforståelse Fremtidssyn Historisk oppfatning av hva kommunen er Ressursbruk i kommunen Opplevelse av hva omstilling er

17 Hva er egentlig omstilling?
Skal man jobbe for å motvirke eller reversere endring? Skal man jobbe for å skape endring? : Svaret vil reflekteres i den strategien man til slutt utformer.

18 Rangering av bedrifter i Flakstad etter omsetning i 2012

19 Analyse av selskapsdata 432 selskap
Omsetning Driftsres. EK Årsverk Alle 538431 33983 104699 732 Kommunen 4904 -64 1054 376 private 533527 34047 103645 356 Landbruk 16 Fiske 46176 4629 19701 88 Prod., bearbeid av fisk 126811 8508 32088 68 Bygg, snekker, el, vedl. av bygg 169909 19202 27381 40 Handel 50351 1889 7548 32 Handel m fisk 59953 -222 1981 4 Transport 46572 416 -1205 42 Hotel, rest, etc 19983 -483 9204 22 Div tjenesteyting 4526 -201 2263 17 Rasmussen gr. 201340 17290 37658 53

20 Største private arbeidsgivere (2012)
Fiskeri samlet (176 av 432 selskap) 88 Rasmussen transport 28 Rasmussen anlegg 21 Ramber dagligvare 18 Ramberg Elektro 12 Sufi AS 11 Ramberg Fisk Lofoten Tours 8

21 Analyse av to Rasmussen-selskap

22 Fem pilarer – hvor Flakstad Utvikling har ansvaret for 4
Strategien Fem pilarer – hvor Flakstad Utvikling har ansvaret for 4 Fiske og oppdrett Flakstad Utvikling Reiseliv Tjenesteyting (KIFT) Andre gode prosjekter Attraktivt og nærings-vennlig lokalsamfunn Flakstad kommune

23 Rolf G Zimmermann rolf@flakstad-utvikling.no Flakstad-utvikling.no
Takk for meg Rolf G Zimmermann Flakstad-utvikling.no

24 Emma Østerbø SINTEF Raufoss Manufacturing
Omstilling i en industriklynge i verdensklasse – erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet i Vestre Toten kommune Emma Østerbø SINTEF Raufoss Manufacturing

25 NCE Raufoss – Lette Materialer og Automatisert Produksjon
Kunnskapsbasert industriklynge med felles FoU-selskap

26 Raufossindustrien er svært avhengig av global konjunktur

27 Verdensklasse vs. omstilling
Vestre Toten kommune NCE siden 2006 2-1/2-1/2-0 Sterkest i Norge på produktivitetsvekst, >35% de siste 6 år på klyngenivå Omsetningsvekst per ansatt fra 1,6 til 2,2 mill Ca. 90 % eksport innbyggere Godt integrert bo- og arbeidsmarked i regionen Sterkt men sårbart næringsliv 17 % nedgang i arbeidsplasser høsten 2008 Dvs. 550 arbeidsplasser

28 Kommunens erfaringer i krisetider
I forrige finanskrise (i begynnelsen av 1990-tallet) flyttet «en hel generasjon» fra Vestre Toten

29 Nytt håp Ingen store konkurser til tross for finanskrise
Vestre Toten kommune søkte om omstillingsstatus høsten 2009 Kommunen fikk status som omstillingskommune i september 2010 (!)

30 Kompetansemiljø og samarbeid
Kommunen fikk et verktøy for å bidra til bedriftenes utvikling, kommunen ble en utviklingspartner SINTEF Raufoss Manufacturing, en naturlig motor i industrimiljøet, 0 erfaring med offentlige omstillingsprogrammer

31 Analysefasen Næringsstrukturanalyse
Intervju med bedrifter og bedriftsnettverk Kartla prosjekter bedrifter hadde «i skuffen» Omstilling i Vestre Toten kommune måtte handle mye om næringslivsutvikling – det var alle enig i

32 Familie Teknologi Kunnskap Nye arenaer

33

34 Mål Styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten kommune
Tillegg i 2013: … og å skape en varig plattform for næringsutvikling i regionen. Innsatsområder fra og med 2013: Nyskaping i næringslivet, og Attraktivitet for næringslivet

35 Erfaringer Programfasene og strukturen har kommet på plass etter hvert, i begynnelsen skjedde ting «etter eget hode» Innovasjon Norge må på banen tidlig for å veilede omstillings- gruppen i PLP Fylkeskommunen må også ha kompetanse til å utføre sin rolle

36 Customization I nettverkene, NCE Raufoss og TotAl-Gruppen, med node i Raufoss omsettes det for nært opptil 7,5 milliarder kroner Fordeles dette på de mest framtredende bedriftene, totalt 56 stk, blir dette en gjennomsnittlig omsetning pr bedrift på 131 MNOK Fellestrekk ved mange av disse bedriftene er vareproduksjon, nasjonalt og globalt fokus, kompetansearbeidsplasser og egen markeds- og produktutvikling For å gjøre en forskjell for denne type bedrifter ser vi at støttebeløpene må opp på et visst nivå Vi ser at det florerer av gode ideer og mulighet for spinn-off fra eksisterende struktur, men at det kreves solide bidrag for å utløse potensialet. Omstillingskommuner ser ulike ut – virkemidlene må tilpasses hver enkelt


Laste ned ppt "Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google