Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge
Regional omstilling Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge

2 Nasjonalt kompetansesenter
Rådgivning INTRO Verktøy og maler regionalomstilling.no

3 Rådgivning Oppdragsrådgiverne Observatør i omstillingsstyret
Møteplasser: Omstillingskonferansen Kurs Sparringspartner Co-pilot i gjennomføring av verktøy

4

5 INTRO Del I: Omstillingsstatus – hva nå?
Del II: Omstilling i praksis – fasene i omstillingsarbeidet Del III: Kvalitet i omstillingsprosessen  regionalomstilling.no

6 Verktøy Kurs Seminarer Prosessveiledning Prosessledelse og analyse
Innovasjon Norge finansierer 50% av kostnadene til gjennomføring av ulike verktøy

7 Maler Maler for god prosjektledelse Maler for god søknadsbehandling
Maler for porteføljestyring Maler for styrearbeid og -rapportering

8 Verktøyoversikt: 5 fokusområder
Programledelse Næringsutvikling Omstillings- og handlingsplan Resultater av omstillingsarbeidet God prosjektledelse

9 1. Programledelse 14 verktøy og malpakker
Omstillingsplan Handlingsplan Strategisk utviklingsanalyse INTRO-kurs strategifasen INTRO-kurs gjennomføringsfasen Kommunikasjonsplan Startkurs 14 verktøy og malpakker hjelper kommunen og omstillingsledelsen å lede omstillingsprosessen Omstillingsplan: Veiledning for arbeidet med omstillingsplanen. Forslag til disposisjon. Handlingsplan: Veiledning for arbeidet med årlige handlingsplaner. Forslag til disposisjon. Strategisk utviklingsanalyse: Kunnskapsgrunnlaget for omstillingsplan og handlingsplanene INTRO-kurs Strategifasen: Introduksjonskurs og workshop for prosjektledelsen i strategifasen INTRO-kurs Gjennomføringsfasen: Introduksjonskurs og workshop for leder og styreleder for omstillingsarbeidet Kommunikasjonsplan: Tips og råd for god kommunikasjonspraksis i omstillingsarbeidet Startkurs: Hva er omstilling? Kurset gir en kort innføring for alle aktører

10 1. Programledelse (forts.)
Styreseminar Maler: Søknadsbehandling Maler: Porteføljestyring Maler: Styrearbeid Programstatus- vurdering Sluttevaluering Videreføring av omstillingsarbeidet 14 verktøy og malpakker hjelper kommunen og omstillingsledelsen å lede omstillingsprosessen Styreseminar. Oppstart- og strategiseminar for ledelsen i gjennomføringsfasen Maler Søknadsbehandling: Brevmaler og retningslinjer for god søknadsbehandling Maler Porteføljestyring: Brev- og rapportmaler for god porteføljestyring Maler Styrearbeid og styrerapportering: Mal for årsrapport og andre styredokumenter Programstatusvurdering: Egenvurdering og konstruktive tilbakemeldinger. Årlig. Organiseres i samarbeid med Innovasjon Norge, ledet av ekstern konsulent. Sluttevaluering: Alle omstillingskommuner må gjennomføre en sluttevaluering. Gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Utarbeides av ekstern konsulent. Videreføring: Hjelp til å etablere et prosjekt/ en enhet som kan ta utviklingsarbeidet videre etter endt omstillingsperiode

11 2. Næringsutvikling 5 verktøy
SMB-utvikling Kompetanseprogram for handel-/service Næringsvennlig kommune Omdømmebygging Videreføring av omstillingsarbeidet 5 verktøy Hjelp til å sette i gang utviklingsprosjekter i bedriftene Hvordan kan kommunen best legge til rette for næringsutvikling SMB-utvikling: Utviklingsprogram for bedrifter med vekstpotensial Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen: Styrk konkurransekraften og lønnsomheten i handelsnæringen. Konsulentledede samlinger, kundeundersøkelser, markedsanalyser og bistand til utvikling av serviceplan og handlingsplan. UNDER REVIDERING. Næringsvennlig kommune: Et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper kommunene å identifisere og spesifisere tiltak for å bli en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet Omdømmebygging: Hvordan skape en attraktiv kommune? Rådgivningstjeneste som kartlegger, dokumenterer, legger strategier og lager handlingsplaner for hvordan kommunen skal bli mer attraktiv for viktige målgrupper. Videreføring: Hjelp til å etablere et prosjekt/ en enhet som kan ta utviklingsarbeidet videre etter endt omstillingsperiode

12 3. Omstillingsplan & Handlingsplan
Strategisk utviklingsanalyse INTRO-kurs strategifasen INTRO-kurs gjennomføringsfasen Styreseminar De sentrale styringsdokumentene i i omstillingsarbeidet 6 verktøy Alle inngår også i fokusområdet Programledelse

13 4. Resultater av omstillingsarbeidet
Programstatus- vurdering Sluttevaluering Videreføring av omstillingsarbeidet 3 verktøy som bidrar til å realisere og kvalitetssikre resultater av omstillingsarbeidet Alle inngår også i fokusområdet Programledelse

14 5. Prosjektledelse PLP: Prosjektleder- prosessen Maler: Prosjektledelse Alle omstillingsprosjekter skal styres etter PLP-metoden PLP benyttes både på program- og prosjektnivå Malpakken inneholder maler for prosjektplan, regnskap og rapporter PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge tilbyr PLP- kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder.

15 regionalomstilling.no Navet i Innovasjon Norges tjenesteyting på feltet Åpnet i august 2013

16 regionalomstilling.no (forts.)
Målgruppe: De aktive/utførende i omstillingsarbeidet i hver fase Åpen og effektiv kommunikasjonskanal til alle omstillingsorganisasjoner i hele landet Informasjon og ressurser organisert og presentert slik omstillingsorganisasjonene jobber: i fire faser

17 regionalomstilling.no: Hva får du?
Tilgang til verktøy og maler i oppdaterte versjoner Erfaringsutveksling: Info om andre omstillingsområder og kontaktinfo til de som leder arbeidet der Kontaktinfo til INs oppdragsrådgivere i alle aktuelle fylker

18 regionalomstilling.no: Hva får du? (forts.)
Om omstilling: organisering, fasene, aktørene og oppgavene Eksempler på prosjektplaner, omstillingsplaner, sluttevalueringer m.m. – kommer! Social Cast: samarbeidsplattform, filutveksling, innlegg, kommentarer og spørsmål – mer kommer!

19  Vi går online!


Laste ned ppt "Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google