Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJONS- MILJØER Regional omstilling Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJONS- MILJØER Regional omstilling Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJONS- MILJØER Regional omstilling Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge

2 • Rådgivning • INTRO • Verktøy og maler • regionalomstilling.no Nasjonalt kompetansesenter www.regionalomstilling.no

3 • Oppdragsrådgiverne • Observatør i omstillingsstyret • Møteplasser: Omstillingskonferansen • Kurs • Sparringspartner • Co-pilot i gjennomføring av verktøy Rådgivning www.regionalomstilling.no

4

5 • Del I: Omstillingsstatus – hva nå? • Del II: Omstilling i praksis – fasene i omstillingsarbeidet • Del III: Kvalitet i omstillingsprosessen  regionalomstilling.no INTRO www.regionalomstilling.no

6 • Kurs • Seminarer • Prosessveiledning • Prosessledelse og analyse Innovasjon Norge finansierer 50% av kostnadene til gjennomføring av ulike verktøy Verktøy www.regionalomstilling.no

7 • Maler for god prosjektledelse • Maler for god søknadsbehandling • Maler for porteføljestyring • Maler for styrearbeid og -rapportering Maler www.regionalomstilling.no

8 • Programledelse • Næringsutvikling • Omstillings- og handlingsplan • Resultater av omstillingsarbeidet • God prosjektledelse Verktøyoversikt: 5 fokusområder www.regionalomstilling.no

9 1. Programledelse • 14 verktøy og malpakker • hjelper kommunen og omstillingsledelsen å lede omstillingsprosessen Omstillingsplan Handlingsplan Strategisk utviklingsanalyse INTRO-kurs strategifasen INTRO-kurs gjennomføringsfasen Kommunikasjonsplan Startkurs www.regionalomstilling.no

10 1. Programledelse (forts.) • 14 verktøy og malpakker • hjelper kommunen og omstillingsledelsen å lede omstillingsprosessen Styreseminar Maler: Søknadsbehandling Maler: Porteføljestyring Maler: Styrearbeid Programstatus- vurdering Sluttevaluering Videreføring av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

11 2. Næringsutvikling • 5 verktøy • Hjelp til å sette i gang utviklingsprosjekter i bedriftene • Hvordan kan kommunen best legge til rette for næringsutvikling SMB-utvikling Kompetanseprogram for handel-/service Næringsvennlig kommune Omdømmebygging Videreføring av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

12 3. Omstillingsplan & Handlingsplan • De sentrale styringsdokumentene i i omstillingsarbeidet • 6 verktøy Alle inngår også i fokusområdet Programledelse Omstillingsplan Handlingsplan Strategisk utviklingsanalyse INTRO-kurs strategifasen INTRO-kurs gjennomføringsfasen Styreseminar www.regionalomstilling.no

13 4. Resultater av omstillingsarbeidet • 3 verktøy som bidrar til å realisere og kvalitetssikre resultater av omstillingsarbeidet Alle inngår også i fokusområdet Programledelse Programstatus- vurdering Sluttevaluering Videreføring av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

14 5. Prosjektledelse • Alle omstillingsprosjekter skal styres etter PLP-metoden • PLP benyttes både på program- og prosjektnivå • Malpakken inneholder maler for prosjektplan, regnskap og rapporter PLP: Prosjektleder- prosessen Maler: Prosjektledelse www.regionalomstilling.no

15 • Navet i Innovasjon Norges tjenesteyting på feltet • Åpnet i august 2013 regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no

16 • Målgruppe: De aktive/utførende i omstillingsarbeidet i hver fase • Åpen og effektiv kommunikasjonskanal til alle omstillingsorganisasjoner i hele landet • Informasjon og ressurser organisert og presentert slik omstillingsorganisasjonene jobber: i fire faser regionalomstilling.no (forts.) www.regionalomstilling.no

17 • Tilgang til verktøy og maler i oppdaterte versjoner • Erfaringsutveksling: Info om andre omstillingsområder og kontaktinfo til de som leder arbeidet der • Kontaktinfo til INs oppdragsrådgivere i alle aktuelle fylker regionalomstilling.no: Hva får du? www.regionalomstilling.no

18 • Om omstilling: organisering, fasene, aktørene og oppgavene • Eksempler på prosjektplaner, omstillingsplaner, sluttevalueringer m.m. – kommer! • Social Cast: samarbeidsplattform, filutveksling, innlegg, kommentarer og spørsmål – mer kommer! regionalomstilling.no: Hva får du? (forts.) www.regionalomstilling.no

19  Vi går online! www.regionalomstilling.no


Laste ned ppt "INNOVASJONS- MILJØER Regional omstilling Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google