Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kongsbergregionen Regional Innovasjon .

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kongsbergregionen Regional Innovasjon ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kongsbergregionen Regional Innovasjon .
STRATEGISK HOVEDMÅL Komplett næringsmiljø på internasjonalt nivå, sterk på anvendt teknologi, innovasjon og nyskaping. DELMÅL 1. Beste og ledende vertskapsregion i Norge for innovasjon og nyskaping. 2. Årlig tilvekst både fra storbedrifters innovasjon og gründersatsinger. 3. Fremtidsrettet næringsutvikling ved utvikling av nye næringsområder for fremtidig vekst.

2 Kongsbergregionen Regional Innovasjon .
HVORFOR INNOVASJON I NÆRINGSLIVET? For å gi grunnlag for et fornyende næringsliv i regionen som er : Konkurransedyktig og tjener penger!

3 GLOBALISERING Vår region har globale industrilokomotiv med tett kobling til leverandører i region. Bedrifter i region har gjerne % av sin omsetning til industrilokomotivene! Globalisering og internasjonalisering nødvendig for den veksten vi har nå, MEN…. Selskapenes beslutninger tas i et globalt perspektiv; Innkjøp, standardisering ? Lokalisering ? Investering ? Rekruttering ? osv. VI MÅ GI NÆRINGSLIVET GRUNNER TIL FORTSATT Å BLI, VOKSE, INVESTER OG UTVIKLE SEG I VÅR REGION!

4 Kongsbergregionen Regional Innovasjon .
HVORFOR INNOVASJON I NÆRINGSLIVET? Næringslivet fungerer i en helhet i samfunnet. En attraktiv region har et velfungerende næringsliv som tjener penger, får dekket arbeidskraftbehov, investerer i utvikling på kort og lang sikt, og har et mangfold.

5 Ved å ta ut regional merverdi kan vi møte denne utfordringen.
Hvordan skal Kongsbergregionen organiseres – og hva skal leveres – for å gi merverdi til næringsutvikling? REGIONAL MERVERDI Regional merverdi kan hentes ut ved at Kongsbergregionen er naturlig arena for: løsning av viktige saker for samfunnsutvikling drøfting og gjennomføring av overordnede saker kontaktpunkt for omverdenen i større saker profilering av samfunnsutviklingen og regionen Dette krever at Kongsbergregionen har en tydelig kommunisert beslutningsstruktur med gjennomslagskraft, og et apparat til å være på banen <<en naturlig adresse>>.

6 Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

7 Kongsberg regionens næringsutviklingsapparat (mulig modell)
Lokalt næringsapp.: (”kundeveiledning”) Rjukan Nutv. NUAS Numedal Utv. Visit Rjukan KTS KNH Kommunene Etablererkontor N&U Nut.selsk. andre? Formidling til rett utviklingsaktør Arenaer for samhandling/ konferanser m.m. Fellesprosjekter / lobby / m.f. /.. Regional utviklingsplan næring Infrastruktur Enkeltprosjekter Utviklingsaktører: (prosjektforedling) IN Etablererkontor Driv KI Rjukan Nutv. Visit Rjukan KTS NUAS NU KNH Høgskolene - andre?

8 Modell (Vekst i Grenland modell)
Leder heltid 7 ressurser kommuner Kommunene må legge ressurser fra næringsarbeidet sitt til dette apparatet. planlegging (strategi) regional næringstekning inn i kommunene (rådgivning) koordinere arenaer og konferanser med påfølgende levering av resultater prosjektledelse (regionen har ledelsesressursene – kjøper til enhver tid riktig kompetanse) saksforberedelse for regionrådet innenfor området/koordinering innenfor området Trenger i tillegg noe ressurser til tiltak og aktiviteter.

9 Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen
Viktig å iverksette dette så raskt som mulig, bør ha en oppstart medio 2008.

10 Leverandørutviklingsprogram
Kongsbergregionen L U P 08-09

11 LUP 08-09 Det har tatt 1 ½ år å utvikle programmet. - Kongsbergregionen - Notodden Utvikling - NCE Systems Engineering - Buskerud fylkeskommune - Telemark fylkeskommune - Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold - Innovasjon Norge Telemark - Kongsberggruppen ASA - FMC Technologies

12 LUP BUDSJETT Innovasjon Norge Kongsbergregionen Notodden Utvikling NCE Systems Engineering Egeninnsats SMB Bedriftsfinansiering Dette er en finansiering over 2 år.

13 Utviklingsmønster Subsystem lev. x lev. y Lev 1 Lev 2 Lev 3 Lev 4
Lev n Subsystem lev. x lev. y Lev 6 Lev 7 Lev 5

14 Styrke regionens bedrifter (”world class”):
Bidra til at ambisiøse, regionale underleverandører kan bli mer konkurransedyktige (kompetanse, samarbeidsprosjekt) Søke å utvikle noen regionale delsystemleverandører Søke å profesjonalisere underleverandørene Systemintegrasjon på høyere nivå hos systemleverandørene Alternativt: samarbeide om smartere løsninger i eksisterende leveranser Kortere avstand (geografi/tid/kultur) mellom system-leverandør (KDA/KM/FMC) og deres underleverandør Nye markedsmuligheter for underleverandørene Grunnleggende forutsetning: Konkurransedyktighet (pris, tid, kvalitet, service)

15 Leverandørutvikling gjennom prosjekt-samarbeid og kompetanseprogram
LUP-09 hovedfase Andre fag Int’l QM SE LUP-09 for-prosjekt U/L* prosjekt med Systemlev. (subsystem) Lev prosjekt med Systemlev. (kostnadseff.) U/L* fp Lev fp Kompetanseprogram for leverandørkvalifisering Nettverk av SMBer med sammen- fallende behov én (del)system- ansvarlig *) U/L=utviklings-/leveranseprosjekt (eks. IFU) SMB er med sammenfallende kompetansebehov


Laste ned ppt "Kongsbergregionen Regional Innovasjon ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google