Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa Landskonferansen 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa Landskonferansen 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa Landskonferansen 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595)

2 Norge – verdens fremste sjømatnasjon •Øke verdiskapinga til 550 milliarder NOK i 2050 •Norge skal være framst på innovasjon og nytenking i alle ledd, fra fjord til bord Største utfordringer knytta til kompetanse i sjømatnæringa (Reve og Sasson):  Mangler intern kapasitet og kompetanse for å kunne initiere, lede og utnytte resultater fra FoU-prosjekter…  Nettverk mellom næring og FoU-miljøer til dels mangelfullt utvikla  Nødvendig å arbeide mer systematisk med å utvikle kompetansen til de ansatte i sjømatnæringa

3 Norge – verdens fremste sjømatnasjon – hvordan? •samspill næring – FoU og samspill for innovative løsninger •formidling av FoU og kompetanse i bedriftene •kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene •forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet. Konkurransekraft for norske arbeidsplasser Regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands- Norge… Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil øke satsingen på forskning..…og har ambisjon om at Norge på sikt skal bli ett av de mest innovative landene i Europa. (Regjeringserklæringa)

4 Kort om Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) •Forvalter lovpålagt FoU-avgift på 0,3 % av eksportverdien i sjømatnæringa. Avgiftsmidlene går uavkorta til FoU i næringa. •Underlagt FKD, men styres av næringa. Styre og faggrupper med næringsrepresentanter. •Støtter generisk FoU innenfor de enkelte sektorene og på tvers av sektorene (eks. mat og helse) •I hovedsak ikke søknadsbasert •For satsingsområder og prioriteringer: se handlingsplan. handlingsplan Mer info: www.fhf.nowww.fhf.no

5 Om prosjektet –Kartlagt:OM det er et behov for økt kompetanse innen FoU i bedriftene –Innspill til:HVA sjømatsektoren ønsker fokus på i et kompetanseprogram –Innspill til:HVORDAN sjømatsektoren ønsker dette gjennomført Metode: –Intervju av 25 personer med bakgrunn i hele næringskjeden –Innspill fra andre kompetansenettverk 2 konsept •Introduksjon til FoU og virkemiddelapparat som bidragsyter til FoU–prosjekter for sjømatnæringa –Foreslått gjennomført av virkemiddelapparatet •Kompetansegivende program for FoU-strategi og -ledelse –Foreslått utlyst som et hovedprosjekt Forprosjekt (v/ SINTEF Fiskeri og havbruk og Universitetet i NL): Anbefalingene grunnlag for prosjekt vedtatt i FHF

6 Hovedprosjektet: Kompetanseprogram for FoU-strategi og – ledelse i sjømatnæringa Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene for å få størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet. Bidra til økt kompetanse for:  identifikasjon og forankring av FoU behov  styrket innovasjonsevne – kunnskapsbasert  økt bruk av FoU-resultater  aktiv deltakelse i gjennomføring av prosjekter  bedre utnyttelse av tilgjengelige virkemidler for FoU i egen bedrift  aktiv deltakelse i prioritering av midler til marin forskning gjennom innspill til virkemiddelaktørene

7 Styringsgruppe Havbruk: Per Gunnar Kvenseth, Villa organic Produksjon:Frank Kristiansen, Norway seafoods, Båtsfjord Fiske/ fangst:August Fjeldskår, Fisker, Lindesnes FoU-institusjon:Kjell Øyvind Midling, Nofima Innovasjon Norge:Lieneke Fjørtoft Forskningsrådet: Åse Kaurin Observatører FHF-styretJanita Arhaug Sett SjøbeinAstrid Haugslett

8 FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa Hva skjer i kompetanseprogrammet? To typer skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud: Mer info på heimesida fhf.noheimesida fhf.no Kontaktperson fhf: prosjektleder Astri Pestalozzi, astri.pestalozzi@fhf.no, tel 41478595astri.pestalozzi@fhf.no


Laste ned ppt "Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa Landskonferansen 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google