Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

5 D. Stormyr Maskin AS Lokalisert i Aure på Nordmøre
17 ansatte, alle bor i Aure kommune/nabokommuner Mexico/Aure Sprengnings- og masseflyttingsentreprenør Gravemaskiner Borerigger Dumpere Lastebiler Foldfjorden massetak: Produserer og selger grus/pukk Omsetning 2006: 21 mill kr Resultat: +1,8 mill kr

6 Prosjekteksempel Vindpark på Smøla, 2004-05
Bygging av 20 km adkomstveg og 48 møllepunkt Sprengning av m3 fjell Oppdragsgiver: AF-gruppen. Kontraktsform: Boring og sprengning: Enhetspris pr m3 Øvrige arbeidet: Timepris på maskinene. Godt samarbeid: Kjøllefjord + Valsneset

7 Prosjekteksempel Imarsundprosjektet 2005-06
Bygging av 3,5 km ny Rv 680 2,5 km som hovedentreprenør for Statens vegvesen 1,0 km som underentreprenør for Bilfinger Berger Sprengning av ca m3 fjell Kontraktsform: Enhetspriskontrakter Total omsetning på Imarsundprosjektet ca 20 mill. kr

8 Prosjekteksempel OPS E18 Grimstad-Kristiansand, 2007
40 km 4-felts veg + 35 km med samleveger, 3,3 milliarder Underentreprenør for Bilfinger Berger / R. Meister 12 mann fra D. Stormyr: Anleggsveger/riggområder Kontraktsform: Timepris på maskinene Omfang og varighet uklart

9 Imarsundprosjektet

10 Imarsundprosjektet Kilde: Statens vegvesen

11 Anbud: Vinsternes - Litjesundet
Omfatter: 2,5 km ny Rv 680, eksklusiv asfalt, rekkverk og bomstasjon D. Stormyr Maskin: 8,4 mill. kr Tverås Maskin: 9,0 mill. kr Johs. Syltern AS: 9,3 mill. kr Tore Løkken AS: 11,6 mill. kr Vassbakk & Stol AS: 12,2 mill. kr Røstad Entreprenør AS: 12,3 mill. kr MESTA: 14,6 mill. kr 7 ANBUD: 8,4 – 14,6 mill. kr 8,4 mill kr: Lavere en kostnadsoverslaget til Statens vegvesen Sluttregning fra D. Stormyr: ca mill. kr Løpemeterpris: 4800 kr/m - BILLIG

12 Vinsternes-Litjesundet: Vurderinger
Suksess for entreprenør og vegvesenet: Ferdig til rett tid, ikke ulykker og innenfor kostnadsoverslaget, fordi: Riktig entreprise inndeling Riktig byggetid Erfaren og flink byggeleder fra Statens vegvesen (besluttsom) For mye tillegg (8,4 – 11,5): For lite resursbruk på prosjekteringen: Masseunderskudd Konflikt med kommunale vann- og avløpsledninger Bru / veg tilpassing (geometri + strømtilførsel) Bomstasjonen, utforming ikke klar ved byggestart Stikkrenner, antall og dimensjon Skilting

13 Anbud: Veg til Sanvika ferjekai
Omfatter: 1,5 km ny Rv 669, eksklusiv asfalt, rekkverk og ferjekai Grunnarbeid AS: 5,8 mill kr Tverrås Maskin AS: 7,2 mill kr Mesta as: 8,5 mill kr D. Stormyr Maskin: 9,9 mill kr Tore Løkken AS: 10,3 mill kr Mekvik Maskin AS: 11,1 mill kr 6 anbud: 5,8 – 11,1 mill. kr. Lavere enn kostnadsoverslaget til Statens vegvesen. For kort byggetid, sprengningsarbeidet ferdig på 40 dager: Forklarer forskjellen mellom anbyder 1 og 2 ? Høyere løpemeterpris 5400 kr/m Konflikt byggherre/entreprenør ? Hva med sikkerheten ?

14 Anbud: Aukan - Litjesundet
Omfatter: Litjesundbrua, 300 m Imarsundbrua, 550 m Ny veg, Jørnøya/Aukan: 1 km Bilfinger Berger AG: 188,3 mill. kr D. Stormyr Maskin underentreprenør på vegdelen (5,3mill. Kr, virkelig utført ca 9-10 mill. kr) Reinertsen Anlegg: 192,9 mill. kr AF Skanska/Christie & Opsahl: 194,0 mill. kr 3 anbud og liten variasjon (3%) Betydelig over kostnadsoverslaget til Statens vegvesen Riktig byggetid, løsning (fundamentering) og planer ?

15 Rollen som underentreprenør - samarbeid med Bilfinger Berger
Generelt har det godt bra. Grundighet og dokumentasjon Men utfordringer knyttet til: Språk. Anleggsledelse og formannsnivå. Manglende oppfølging fra Statens vegvesen Vegkompetanse og tilrettelegging Vi har ikke direkte kontakt med byggherren. Spesielt problematisk ved endringer, avklaringer tar lang tid. Omfattende diskusjoner om kontrakt og oppgjør: Negativt: Tid- og resurskrevende Positivt: Får ut mye tillegg fra Statens vegvesen

16 Anbefalinger Statens vegvesen må bruke mer resurser på planlegging, utarbeidelse av anbud: Detaljeringsnivået må bedres Tverrfaglig kontroll må utføres Interne rutiner for kvalitetssikring, også ved tegningsrevisjon Reduserer totalkostnaden på anlegget.

17 Anbefalinger Dele opp anlegget i flere delentrepriset som byggherren styrer, slik at: Stor reel konkurranse om oppdragene oppstår. Modellen som brukes i dag videreføres. Forutsetter at Statens vegvesen har prosjekt- og byggeledere med kompetanse og erfaring. Vi produserer mest veg som hovedentreprenør for Statens vegvesen.

18 Anbefalinger Utforming av anbud: Ikke unødig risiko på entreprenøren, det vil vi ha godt betalt for. Eksempel: Riving av ferjekai Lønnsomt for flergangsutbyggere å ta risikoen i det lange løp. Riktig byggetid. For kort byggetid går ut over sikkerheten på anlegget og øker kostnaden.

19 Imarsundprosjektet Foto: Holger Doberstein


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google