Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D. Stormyr Maskin AS  Lokalisert i Aure på Nordmøre  17 ansatte, alle bor i Aure kommune/nabokommuner Mexico/Aure  Sprengnings- og masseflyttingsentreprenør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D. Stormyr Maskin AS  Lokalisert i Aure på Nordmøre  17 ansatte, alle bor i Aure kommune/nabokommuner Mexico/Aure  Sprengnings- og masseflyttingsentreprenør."— Utskrift av presentasjonen:

1 D. Stormyr Maskin AS  Lokalisert i Aure på Nordmøre  17 ansatte, alle bor i Aure kommune/nabokommuner Mexico/Aure  Sprengnings- og masseflyttingsentreprenør GravemaskinerBoreriggerDumpereLastebiler  Foldfjorden massetak: Produserer og selger grus/pukk  Omsetning 2006: 21 mill kr  Resultat: +1,8 mill kr

2 Prosjekteksempel  Vindpark på Smøla, 2004-05  Bygging av 20 km adkomstveg og 48 møllepunkt  Sprengning av 180.000 m3 fjell  Oppdragsgiver: AF-gruppen.  Kontraktsform:Boring og sprengning: Enhetspris pr m3 Øvrige arbeidet: Timepris på maskinene.  Godt samarbeid: Kjøllefjord + Valsneset

3 Prosjekteksempel  Imarsundprosjektet 2005-06  Bygging av 3,5 km ny Rv 680 –2,5 km som hovedentreprenør for Statens vegvesen –1,0 km som underentreprenør for Bilfinger Berger –Sprengning av ca 100.000 m3 fjell –Kontraktsform: Enhetspriskontrakter –Total omsetning på Imarsundprosjektet ca 20 mill. kr

4 Prosjekteksempel OPS E18 Grimstad-Kristiansand, 2007  40 km 4-felts veg + 35 km med samleveger, 3,3 milliarder  Underentreprenør for Bilfinger Berger / R. Meister  12 mann fra D. Stormyr: Anleggsveger/riggområder  Kontraktsform: Timepris på maskinene  Omfang og varighet uklart

5 Imarsundprosjektet

6 Imarsundprosjektet Kilde: Statens vegvesen

7 Anbud: Vinsternes - Litjesundet Omfatter: 2,5 km ny Rv 680, eksklusiv asfalt, rekkverk og bomstasjon  D. Stormyr Maskin:8,4 mill. kr  Tverås Maskin:9,0 mill. kr  Johs. Syltern AS:9,3 mill. kr  Tore Løkken AS:11,6 mill. kr  Vassbakk & Stol AS:12,2 mill. kr  Røstad Entreprenør AS:12,3 mill. kr  MESTA:14,6 mill. kr  7 ANBUD:8,4 – 14,6 mill. kr  8,4 mill kr: Lavere en kostnadsoverslaget til Statens vegvesen  Sluttregning fra D. Stormyr: ca 11-12 mill. kr  Løpemeterpris: 4800 kr/m - BILLIG

8 Vinsternes-Litjesundet: Vurderinger Suksess for entreprenør og vegvesenet: Ferdig til rett tid, ikke ulykker og innenfor kostnadsoverslaget, fordi:  Riktig entreprise inndeling  Riktig byggetid  Erfaren og flink byggeleder fra Statens vegvesen (besluttsom) For mye tillegg (8,4 – 11,5):  For lite resursbruk på prosjekteringen: –Masseunderskudd –Konflikt med kommunale vann- og avløpsledninger –Bru / veg tilpassing (geometri + strømtilførsel) –Bomstasjonen, utforming ikke klar ved byggestart –Stikkrenner, antall og dimensjon –Skilting

9 Anbud: Veg til Sanvika ferjekai Omfatter: 1,5 km ny Rv 669, eksklusiv asfalt, rekkverk og ferjekai  Grunnarbeid AS:5,8 mill kr  Tverrås Maskin AS:7,2 mill kr  Mesta as:8,5 mill kr  D. Stormyr Maskin:9,9 mill kr  Tore Løkken AS:10,3 mill kr  Mekvik Maskin AS:11,1 mill kr  6 anbud: 5,8 – 11,1 mill. kr.  Lavere enn kostnadsoverslaget til Statens vegvesen.  For kort byggetid, sprengningsarbeidet ferdig på 40 dager:  Forklarer forskjellen mellom anbyder 1 og 2 ?  Høyere løpemeterpris 5400 kr/m  Konflikt byggherre/entreprenør ?  Hva med sikkerheten ?

10 Anbud: Aukan - Litjesundet Omfatter: Litjesundbrua, 300 m Imarsundbrua, 550 m Ny veg, Jørnøya/Aukan: 1 km  Bilfinger Berger AG:188,3 mill. kr –D. Stormyr Maskin underentreprenør på vegdelen (5,3mill. Kr, virkelig utført ca 9-10 mill. kr)  Reinertsen Anlegg:192,9 mill. kr  AF Skanska/Christie & Opsahl:194,0 mill. kr  3 anbud og liten variasjon (3%)  Betydelig over kostnadsoverslaget til Statens vegvesen  Riktig byggetid, løsning (fundamentering) og planer ?

11 Rollen som underentreprenør - samarbeid med Bilfinger Berger  Generelt har det godt bra. –Grundighet og dokumentasjon  Men utfordringer knyttet til:  Språk. Anleggsledelse og formannsnivå. –Manglende oppfølging fra Statens vegvesen  Vegkompetanse og tilrettelegging  Vi har ikke direkte kontakt med byggherren. –Spesielt problematisk ved endringer, avklaringer tar lang tid.  Omfattende diskusjoner om kontrakt og oppgjør: –Negativt:Tid- og resurskrevende –Positivt:Får ut mye tillegg fra Statens vegvesen

12 Anbefalinger  Statens vegvesen må bruke mer resurser på planlegging, utarbeidelse av anbud: –Detaljeringsnivået må bedres –Tverrfaglig kontroll må utføres –Interne rutiner for kvalitetssikring, også ved tegningsrevisjon  Reduserer totalkostnaden på anlegget.

13 Anbefalinger  Dele opp anlegget i flere delentrepriset som byggherren styrer, slik at: –Stor reel konkurranse om oppdragene oppstår.  Modellen som brukes i dag videreføres.  Forutsetter at Statens vegvesen har prosjekt- og byggeledere med kompetanse og erfaring.  Vi produserer mest veg som hovedentreprenør for Statens vegvesen.

14 Anbefalinger  Utforming av anbud: Ikke unødig risiko på entreprenøren, det vil vi ha godt betalt for. –Eksempel: Riving av ferjekai  Lønnsomt for flergangsutbyggere å ta risikoen i det lange løp.  Riktig byggetid. For kort byggetid går ut over sikkerheten på anlegget og øker kostnaden.

15 Imarsundprosjektet Foto: Holger Doberstein


Laste ned ppt "D. Stormyr Maskin AS  Lokalisert i Aure på Nordmøre  17 ansatte, alle bor i Aure kommune/nabokommuner Mexico/Aure  Sprengnings- og masseflyttingsentreprenør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google