Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygg økonomisk styring. Bilder: VG/Na24 Krevende tider i våre naboland - Over 25 millioner mennesker i Europa er uten jobb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygg økonomisk styring. Bilder: VG/Na24 Krevende tider i våre naboland - Over 25 millioner mennesker i Europa er uten jobb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygg økonomisk styring

2 Bilder: VG/Na24 Krevende tider i våre naboland - Over 25 millioner mennesker i Europa er uten jobb

3 Krisa kan ramme oss!  Lavere eksport gir lavere aktivitet i konkurranseutsatte næringer  Uro i finansmarkedene kan spre seg raskt og også ramme norske banker  Lavere oljepris kan dempe investeringsviljen på norsk sokkel

4 Likevel, kontrasten til situasjonen her hjemme er stor: Vi har et fantastisk utgangspunkt!

5

6 Ledigheten er lav Ledige som andel av arbeidsstyrken. 15-64 år. Prosent. 2011 Kilde: OECD 4

7 Bedriftene har gode vilkår IndikatorRangering Legatum: Prosperity1 av 142 Verdensbanken: Doing business6 av 185 Transparency international: Oppfatninger om korrupsjon 7 av 176 Verdensbanken: Åpenhet overfor internasjonal handel 8 av 125 World Economic Forum: Global konkurransekraft 15 av 144 10

8 Vi er produktive Kilde: OECD Indekser. 1990=100 2011 Danmark Fastlands-Norge USA Tyskland Sverige 7

9 Vi bruker oljepenger!

10 Fordi vi har trygg økonomisk styring Kan vi satse stort på det som betyr mye

11 Veksten i bevilgninger over statsbudsjettet til vei og bane har vært på 64 prosent. Tilsvarende vekst sist Høyre satt i Regjering var 6 prosent. Det bevilges i 2013 14,4 milliarder kroner mer i året til veg og bane enn da vi overtok. Kilde: Samferdselsdepartementet Rekordsatsing på vei og bane

12 60 mrd mer til kommunene siden 2005

13 Kilde: Finansdepartementet Vi satser på forskning og utvikling!

14 Vi tar norsk helsevesen videre

15 Vi lever av arbeid og kunnskap Finanskapital Petroleumsformue Realkapital Nåverdi av framtidig arbeidsinnsats 19 Kilder: OECD, IEA og Finansdepartementet

16 Høyresidas løsninger Skattekutt: FrP har bekreftet at de ønsker skattekutt på 100 mrd. kroner. Høyre har sagt at de vil kutte skattene med rundt 25 mrd. En regjering med de to partiene vil altså bli enige om skattekutt et sted mellom 25 og 100 milliarder kroner. Kutt i formueskatten er Dobbelt usosialt. Minus 15,5 mrd som må Kuttes i velferd. Store skattekutt for de Aller rikeste.

17 Høyresidas løsninger: OPS 10 grunner til at OPS på vei er en dårlig ide 1.Norge trenger ikke kjøpe vei på krita 2.Det er dyrere 3.Det går ikke nødvendigvis raskere 4.Vi har prøvd det før, og det funket ikke spesielt bra 5.Andre (som Storbritannia) har prøvd det i stor skala og det funket ikke 6.Sentralbanksjefen har advart mot det 7.Det kan føre til skjult gjeldsoppbygging og dårlig budsjettdisiplin 8.Private eiere tjener penger på det som heller burde vært brukt på mer veibygging 9.Private eiere tjener penger som de bruker på å valgkampfinansiere Høyre for 10.Det sender regninga til kommende generasjoner 10 ting vi derimot skal gjøre på samferdsel 1.Bevilge mer 2.Bygge mer 3.Ha mer forutsigbar finansiering ved å følge opp NTP 4.Planlegge raskere 5.Planlegge smartere 6.Bygge mer sammenhengende og helhetlig 7.Sikre konkurransen i markedet 8.Stille større krav til effektiv bruk av ressursene i samferdselsetatene 9.Sikre noen spesielt prioriterte prosjekter en type prosjektfinansiering, men innenfor dagens budsjettsystem og fullfinansiert av offentlige penger. 10.Forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen

18


Laste ned ppt "Trygg økonomisk styring. Bilder: VG/Na24 Krevende tider i våre naboland - Over 25 millioner mennesker i Europa er uten jobb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google