Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen

2 Royal Norwegian Ministry of Culture Ny idrettsmelding Melding til Stortinget om idrett •Forrige melding St. meld. Nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring •Arbeid med ny idrettsmelding pågår •Ressursbruk vil være et sentralt tema •Spillemidlene vil fortsatt være statens viktigste bidrag til finansiering av idrett •Målsetting om at meldingen skal legges fram høsten 2011

3 Royal Norwegian Ministry of Culture Økonomien i tilskuddsordningen •Økonomien er anstrengt •Avsetning til idrettsformål fra Norsk Tipping 1 558,4 mill. kroner •Samlet søknadssum anlegg – mill. kroner •Midler til fordeling post 1.1 – 683 mill. kroner •23,8 % innvilgelse for ordinære anlegg •47,6 % innvilgelse for nærmiljøanlegg •Tildelingene siste tre år har vært høyere enn disponibelt overskudd i Norsk Tipping kunne tilsi (spist av investeringsfondet).

4 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader tilskudd til idrettsanlegg 2010 Ordinære anlegg Endring fra 2009 •Antall søknader ,2 % •Samlet søknadssum2575 mill. kroner- 1,3 % Nærmiljøanlegg •Antall søknader ,5 % •Samlet søknadssum126 mill. kroner- 9,1 %

5 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader ordinære idrettsanlegg

6 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader nærmiljøanlegg

7 Royal Norwegian Ministry of Culture HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Anleggspolitisk program Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg 2.1 Nasjonalanlegg Spesielle anlegg Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid 3.1 Idrettsforskning Idrettsfaglig utvikling Anleggsfaglig utvikling Idrettsanleggsregisteret Utviklingsarbeid i fylkeskommunene Post 4 Spesielle aktiviteter 4.1 Antidopingarbeid Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag Friluftstiltak for barn og ungdom

8 Royal Norwegian Ministry of Culture HOVEDFORDELINGEN 2010, forts. Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.1 Grunnstøtte NIF Grunnstøtte særforbund Barn og ungdom Toppidrett Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger 6.1 Tilskudd til lokale lag og foreninger SAMLET SUM På Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene tilføres det i tillegg 6,55 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 683,15 mill. kroner. På Post 2.1 Nasjonalanlegg tilføres det i tillegg 15,25 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 40,2 mill. kroner.

9 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Turnhall Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Tilskuddssatser: Basishall (23x20 m): Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Garderobesett: Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Større basishaller og turnhaller etter særskilt vurdering av departementet.

10 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Tilleggselementer Styrketreningsrom/aktivitetssal > 150 m² Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Idrettshus/klubbhus Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Sosialt rom > 100 m² Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr

11 Royal Norwegian Ministry of Culture Hvem kan søke? Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være: a)Kommuner/fylkeskommuner. b)Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). c)Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund. d)Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen. e)Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak. f)Stiftelser. g)Andre sammenslutninger, herunder for eksempel borettslag og velforeninger. For e)-g) må vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet (se vedlegg 4-7). Dette kravet gjelder ikke for borettslag og velforeninger når det gjelder søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg.

12 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (se veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”, utgave 2007, V-0798). Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.

13 Royal Norwegian Ministry of Culture Universell utforming Det er et krav at idrettsanleggene som hovedregel skal være tilgjengelig for funksjonshemmede, både som utøver, publikum, trener, dommer eller arrangementsteknisk personale. Dette innebærer at alle idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker

14 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer •Planene for anlegg det søkes om tilskudd til må på forhånd ha en idrettsfunksjonell godkjenning •Haller skal godkjennes fra departementet. •Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging. •Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. •Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

15 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Alle søknader for nye anlegg skal inneholde: Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Situasjonsplan. Behovsoppgave Enkelt kostnadsoverslag Foreløpig plan for finansiering Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelse.

16 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Søknader skal inneholde: Plantegninger av alle etasjer (1:100, 3 eks.) Snittegninger (1:100, 3 eks.) Fasadetegninger (1:100, 3 eks.) Redegjøring om arkitektur og miljø(V-0914B og V-0915B) Lysberegninger.

17 Royal Norwegian Ministry of Culture Kompensasjon for MVA ved bygging av idrettsanlegg •Regjeringen innførte i 2010 en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av MVA ved bygging av idrettsanlegg. •Stortinget bevilget 50 mill. kroner til ordningen i 2010, 60 mill. kroner er bevilget for •Kulturdepartementet har fastsatt bestemmelser for tildeling av kompensasjon av i Bestemmelsene er tilgjengelige på departementets hjemmesider. •Søknadsfrist for 2010 var 15. oktober •Søknadsfrist for 2011 vil bli fastsatt senere. •Anlegget må være ferdigstilt og revisorattestert regnskap skal følge søknad om kompensasjon. •Søknad om kompensasjon leveres elektronisk til Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom

18 Royal Norwegian Ministry of Culture Alt om tilskuddsordningen •Bestemmelser •Søknadsskjemaer •Skjemaer for vedlegg og regnskap •Publikasjoner •Anleggsregisteret •++


Laste ned ppt "Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google