Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturell infrastruktur. Tilskudd til kulturhus med regionale funksjoner • Røros • Oppdal • Ørland • Midtre-Gauldal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturell infrastruktur. Tilskudd til kulturhus med regionale funksjoner • Røros • Oppdal • Ørland • Midtre-Gauldal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturell infrastruktur

2 Tilskudd til kulturhus med regionale funksjoner • Røros • Oppdal • Ørland • Midtre-Gauldal

3 Overskuddet fra Norsk Tipping 2010: 3 425 mill kroner

4 1. Tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur (75 mill) 2. Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus (50 mill) 1.Desentraliseres 2.Årlig 2,8 mill kroner til ST Nye mål og retningslinjer for kulturhus i ST må utarbeides Enkel kartlegging av status og behov i kommunene *Museer med landsdelsfunksjoner: Statsbudsjettet/Nasjonale kulturbygg *Rom for kunst: Norsk kulturråd/Norsk kulturfond Forvaltningsreformen og kulturhus 1.1.2010

5

6 Utfordringer •Start med å beskrive behov/aktivitet ikke hus/arena •Bra dekning av forsamlingshus – mer til kulturytring •Hvordan utnyttes nye skoler og bibliotekene •Flerbrukshus vs spesiallokaler •Storstuer med underskudd, høye billettpriser og leie til lokal kultur •Lite plass til lager, garderober, rundt scene •Lite penger til egne produksjoner •Kulturarenaer som møteplass og stedsutvikling

7 ? Kreative Trøndelag

8 Hva skal vi prioritere nå? •Spesiell målgruppe – barn og unge, mangfold? •Alle får tilgang – universell utforming •Modernisering av eksisterende lokaler •Kommunale storstuer •Gode vilkår for lokal kultur – tilgang/pris •Gode arbeidsvilkår bak scenen – plass/utstyr •Nettverk og kompetanse for drift og innholdsutvikling

9 Kartlegging av status og behov 1.Oppdatering av kulturbygg i spillemiddelregisteret I spillemiddelregisteret finnes rundt 150 enheter innenfor anleggskategorien kulturbygg. Vi ber om at alle kommunene oppdaterer registeret og rapporterer endringene til fylkeskommunen. Mal for dette finnes under fanen ”For kommuner” på nettsiden www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no Vi gjør oppmerksom på vilkårene som gjaldt for mottak av tilskudd til lokale og regionale kulturbygg, bl.a. kravet om å holde huset åpent 40 år etter ferdigstillelse. Manglende oppdatering av registeret kan være grunnlag for avslag på spillemidler.

10 2. Innmelding av planer for modernisering/nybygg Vi ønsker en samlet oversikt over behov og planer for kulturbygg i kommunene, og ber om en enkel tilbakemelding på dette. Tilskuddsordningen gjelder for kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur (bibliotek, museumsbygg eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst). Midlene kan ikke benyttes til vedlikehold eller drift. Følgende opplysninger må følge hvert prosjekt: • Navn, lokalisering • Innhold • Eierskap • Kostnadsoverslag • Finansieringsplan • Framdriftsplan • Klima- og miljøvurderinger • Planforankring Kartlegging av status og behov


Laste ned ppt "Kulturell infrastruktur. Tilskudd til kulturhus med regionale funksjoner • Røros • Oppdal • Ørland • Midtre-Gauldal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google