Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Spillemiddelsøknader 2013 Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 24. september 2013 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Spillemiddelsøknader 2013 Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 24. september 2013 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Spillemiddelsøknader 2013 Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 24. september 2013 1

2 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 2 • Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg •Spillemiddelregnskap –Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 (V-0732) •Kap 5 Regnskap og kontroll Tema:

3 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 3 •Ny ordning for momskompensasjon for idretten som trådte i kraft 1.januar 2010. •Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (rammestyrt ordning). •Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement. Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

4 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 4 •Ordningen er søknadsbasert. •Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010”. •Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes. •Lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen kan søke. Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

5 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 5 •Søknadsfrist for 2014 er satt til 1. mai 2014. •Minstegrense for søknad er kr 15.000 i merverdiavgift. •Søknader som sendes etter dette vil bli behandlet i forbindelse med tildelingen av kompen i 2015. •Søknad om kompensasjon leveres elektronisk på: www.idrettsanlegg.no www.idrettsanlegg.no Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

6 KomRev Trøndelag IKS Innspill fra kommunene: 1.Opptatt av at politikerne fortsatt skal få et forståelig bilde av hva de vedtar når de fatter vedtak om finansiering av et prosjekt. •Nå når budsjettmidlene kan overføres mellom prosjekt kan dette bildet forkludres noe. •Administrasjonen er også opptatt av at dette vil medfør betydelig merarbeid. •Ønsker gode eksempler på noter over investeringsprosjekter 2.Kjøp av næringsareal der dette skjer ved finansiering ved senere salg av areal. Det kan gå flere år mellom kjøp og salg. Hvordan skal dette håndteres? 14.09.11 6 Spillemiddelkonferanse 14.09.11

7 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 7 Momskompensasjon 2010 – 2013:

8 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 8 •Søkeren” (Lag og foreninger m.v.) •”Veilederen” (Kommunal instans) •”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans) •”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen) Forskjellige aktører med forskjellige roller:

9 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 9 • Regnskapsplikt –Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap –Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert • Krav til regnskapsfører –Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre jobben –At vedkommende er kjent med retningslinjene Krav til regnskap:

10 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 10 •Krav til eget anleggsregnskap •Krav om regnskap som er sammenlignbart med kostnadsoverslag •Krav til dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger •Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt •Bokføring av finansiering •Innberetningsplikt, skattetrekk m.v. Krav til regnskapet:

11 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 11 •Original bilag •Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder •Hvilken konto som er belastet •Hvem som har attestert og anvist •Nummereres forløpende og arkiveres etter stigende rekkefølge •Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år Krav til bilagene:

12 KomRev Trøndelag IKS 24. september 2013 12 •Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunerevisjonen •Unntak: Regnskap med tilskudd inntil kr 100.000 kan revideres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor Krav til revisor:


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Spillemiddelsøknader 2013 Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 24. september 2013 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google