Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling

2 Kulturrådets hovedoppgaver 2010 • Forvalte Norsk kulturfond (430,1 mill kr i 2010 – ca 6% av det samlede statlige kulturbudsjettet) Tilskudd til faste tiltak - post 74 (164,6 mill kr i 2010) • Gi råd til staten og det offentlige i kunst- og kulturpolitiske spørsmål • Ta initiativ til forsøks- og utredningsarbeid på kunst- og kulturområdet der det trengs særskilt innsats • Sekretariatsansvar for Statens kunstnerstipend (SKS): 230 mill kr til stipender og garantiinntekter • Sekretariatsansvar for Fond for lyd og bilde (FLB): 29 mill kr til rettighetshavere innen musikk, scene, film og billedkunst

3 Oppgaver 2011  Fra 2011 legges det opp til å klargjøre ansvarsdelingen mellom det politiske nivået ved regjeringen og Stortinget og Norsk kulturråd som kollegialt organ, og det foreslås i denne sammenheng utvidede fullmakter til Norsk kulturråd som kunst- og kulturfaglig organ.  Dette nødvendiggjør at det er det kollegiale organet som er besluttende myndighet og ikke administrasjonen. Det vil bli utarbeidet nytt regelverk for Norsk kulturråd i tråd med dette.

4 Statestikk  2002 76 søkere. Samlet søknadssum på kr 42 mill. Til fordeling: kr 20,3 mill.41 festivaler mottok støtte  2010: 172 søknader. Samlet søknadssum 96 mill Budsjett kr 30 550 000 + 950 000 mangfoldsmidler 96 festivaler mottok støtte  2011 176 søknader

5 Statistikk forts 2010.  Populærmusikk; 7 550 000  Jazz; 9 450 000  Nordland 10 søknader 2 520 000 i søknadsum 11 (en hadde tilsagn fra tidligere) tildelt sum; 3 600 000

6 Festivaler med støtte  Nordland Musikkfestuke 1 900 000 2 000 000  Vinterfestuka i Narvik 450 000  Sortland Jazzweekend 150 000  Alofestivalen 50 000  Hemnesjazz 150 000  Rootsfestivalen i Brønnøysund 100 000  Trænafestivalen 200 000  Nødutgang 50 000  Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 450 000 500 000 550 000  Smeltedigelen 50 000  The Groove Valley Jazzcamp 50 000

7  Tilskudd fra Norsk kulturfond bevilges fra 2011 til prosjekter under post 55 Norsk kulturfond, ettårig prosjekttilskudd og under ny post 56 Norsk kulturfond, flerårig prosjekttilskudd. Tilskudd fordeles av Norsk kulturråd på grunnlag av eget kunstfaglig skjønn. For å sikre nødvendig fleksibilitet får de to postene gjensidig stikkordsfullmakt ”kan nyttes under”. Tilskudd til tiltak som i 2011 blir bevilget under post 56 forutsettes opprettholdt til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for.  Tilskudd til drift gis under post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Norsk kulturråd får fullmakt til å fordele bevilgningen etter eget kunst- og kulturfaglig skjønn. Tilskudd til tiltak som i 2011 blir bevilget under post 74 forutsettes opprettholdt til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for.

8 Diskusjon:  Hvem skal få?  Etter hvilke kriterier?


Laste ned ppt "ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google