Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling

2 Kulturrådets hovedoppgaver 2010 • Forvalte Norsk kulturfond (430,1 mill kr i 2010 – ca 6% av det samlede statlige kulturbudsjettet) Tilskudd til faste tiltak - post 74 (164,6 mill kr i 2010) • Gi råd til staten og det offentlige i kunst- og kulturpolitiske spørsmål • Ta initiativ til forsøks- og utredningsarbeid på kunst- og kulturområdet der det trengs særskilt innsats • Sekretariatsansvar for Statens kunstnerstipend (SKS): 230 mill kr til stipender og garantiinntekter • Sekretariatsansvar for Fond for lyd og bilde (FLB): 29 mill kr til rettighetshavere innen musikk, scene, film og billedkunst

3 Oppgaver 2011  Fra 2011 legges det opp til å klargjøre ansvarsdelingen mellom det politiske nivået ved regjeringen og Stortinget og Norsk kulturråd som kollegialt organ, og det foreslås i denne sammenheng utvidede fullmakter til Norsk kulturråd som kunst- og kulturfaglig organ.  Dette nødvendiggjør at det er det kollegiale organet som er besluttende myndighet og ikke administrasjonen. Det vil bli utarbeidet nytt regelverk for Norsk kulturråd i tråd med dette.

4 Statestikk  søkere. Samlet søknadssum på kr 42 mill. Til fordeling: kr 20,3 mill.41 festivaler mottok støtte  2010: 172 søknader. Samlet søknadssum 96 mill Budsjett kr mangfoldsmidler 96 festivaler mottok støtte  søknader

5 Statistikk forts  Populærmusikk;  Jazz;  Nordland 10 søknader i søknadsum 11 (en hadde tilsagn fra tidligere) tildelt sum;

6 Festivaler med støtte  Nordland Musikkfestuke  Vinterfestuka i Narvik  Sortland Jazzweekend  Alofestivalen  Hemnesjazz  Rootsfestivalen i Brønnøysund  Trænafestivalen  Nødutgang  Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest  Smeltedigelen  The Groove Valley Jazzcamp

7  Tilskudd fra Norsk kulturfond bevilges fra 2011 til prosjekter under post 55 Norsk kulturfond, ettårig prosjekttilskudd og under ny post 56 Norsk kulturfond, flerårig prosjekttilskudd. Tilskudd fordeles av Norsk kulturråd på grunnlag av eget kunstfaglig skjønn. For å sikre nødvendig fleksibilitet får de to postene gjensidig stikkordsfullmakt ”kan nyttes under”. Tilskudd til tiltak som i 2011 blir bevilget under post 56 forutsettes opprettholdt til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for.  Tilskudd til drift gis under post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Norsk kulturråd får fullmakt til å fordele bevilgningen etter eget kunst- og kulturfaglig skjønn. Tilskudd til tiltak som i 2011 blir bevilget under post 74 forutsettes opprettholdt til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for.

8 Diskusjon:  Hvem skal få?  Etter hvilke kriterier?


Laste ned ppt "ARNFINN BJERKESTRAND 29.OKTOBER 2010 Festivalutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google