Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRMILJØANLEGG. Hva er et nærmiljøanlegg? ”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRMILJØANLEGG. Hva er et nærmiljøanlegg? ”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRMILJØANLEGG

2 Hva er et nærmiljøanlegg? ”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder”

3 Hvorfor bygge nærmiljøanlegg? •Nærmiljøanlegg –er tilpasset mange idretter –krever ikke medlemskap i lag eller foreninger –treffer alle brukergrupper –ivaretar barns oppvekstvilkår –er et aktivitetssenter for egenorganisert idrett og lek i trygge former –blir et møtested i lokalmiljøet –har høy politisk prioritet og oppmerksomhet –gir berettigelse til stønad gjennom spillemidlene –blir brukt av ALLE

4 Ballbinge •Hva er en ballbinge? En ballbinge er en modernisering av den gamle fotballløkka, tilpasset mange idretter og integrert med lekeapparater og lys

5 Ballbinge •Hvorfor ballbinge i ditt nærområde? –Muligheter for flere aktiviteter som •Fotball, •Håndball, •Volleyball, •Basketball, •Tennis, •Badminton, •”Stikkball”, •Landhockey /innebandy – •Isaktiviteter på vinteren.

6 Ballbinge •Hvorfor ballbinge i ditt nærområde- forts.? –Mer og bedre fysisk aktivitet for barn og ungdom –Bedre utnyttelse av skolearealet – utendørs gymsal. –Bedre forutsetning for den uorganiserte aktiviteten –Gode sosialiseringsarenaer – alle aldersgrupper og begge kjønn samtidig –Tryggere og bedre oppvekstmiljøer

7 Flere typer ballbinger

8 Kan man søke om spillemidler? •Ja, men hvor mye? •Definert som nærmiljøanlegg, kan det gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 200.000

9 Spillemidler •Hvem kan søke? –Kommuner/fylkeskommuner –Idrettslag/organisasjonsledd i NIF –Velforeninger/ borettslag –Stiftelser –Andre sammenslutninger Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjeneste- baserte eierformer.

10 Spillemidler •Hvordan søker vi? –På fastsatt skjema til kommunen (innen 15.10.) –Fylkeskommunen fordeler og prioriterer –Kultur og Kirkedepartementet fordeler midler etter behandling (ca 1. juli)

11 Hva koster en ballbinge? •Standard størrelse (ca 13 x 23 m) –Ca kr. 430.000 inkl. mva –Dette inkluderer montering, vegger, kunstgress, nett og mål

12 Hvordan kan man finansiere en ballbinge? •Kostnad:Kr. 430.000,- •Finansiering: –Spillemidler:Kr. 200.000,- –Dugnad:Kr. 100.000,- –Tilskudd fra banken:Kr. 30.000,- –Sponsorer:Kr. 30.000,- –Momsrefusjon:Kr. 50.000,- (*) –Egenkapital:Kr. 20.000,- Kr. 430.000,- (*) Momsrefusjon får man dersom kommunen bygger

13 Hva kan gjøres på dugnad? •Grunnarbeider før forskaling av ringmur. •Fundamentering av ringmur •Støping av ringmur •Fylling av masser innvendig og utvendig ringmur •Sveising av ballbinge til innstøpte fundamentplater i ringmur •2 personer som hjelpearbeidere ved montering av kunstgress •Planeiring (dersom man har en lokal entreprenør) •Eventuelt montere gjerdet rundt bingen

14 Man får glade barn….

15 - og glade gubber

16 - man kan også bli sliten ……

17 Spillemidler Info hvor? •Kommunene ved Kulturkontoret •Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten •Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen •Internett: www.dep.no/kkd www.idrettsanlegg.no (Finn V-0732) www.fotball.no/bredde/anlegg

18 Spørsmål? Hvor kan man henvende seg? Ta gjerne kontakt med Norges Fotballforbund og anleggsansvarlig i region Vest: Geirfinn Kvalheim, Mobilnr. 906 80006 Geirfinn.kvalheim@fotball.no -eller medlem av NFF’s ballbingekorps i ditt nærområde: Olav Kjos Wenjum, Mobil nr.: 995 92914

19 Endelig i mål


Laste ned ppt "NÆRMILJØANLEGG. Hva er et nærmiljøanlegg? ”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google