Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rev 5 HOLMEN TROPP & TURN HVEM VI ER OG HVA VI GJØR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rev 5 HOLMEN TROPP & TURN HVEM VI ER OG HVA VI GJØR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rev 5 HOLMEN TROPP & TURN HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

2 Innhold Bakgrunn Verdier, visjon og mål Treningstilbud og partier
Organisasjon - oversikt Styre og administrasjon Sportslig leder og trenere Utvalg/komiteer Foreldrekontakter Handlingsplan Særskilte retningslinjer for Trenere Utvalg Trenerbok Terminliste HT&Ts lover

3 Bakgrunn Holmen Tropp og Turnforening (HT&T) ble stiftet i juni 2006
Foreningen har ca medlemmer og er med dette en av landets største idrettsklubber og den ledende turn- og troppsforeningen i Norge I løpet av foreningens korte eksistens, har den rukket å markere seg som landets beste innenfor turn kvinner og tropp, med 18 NM titler, sølv i nordisk mesterskap og EM sølv i 2008 og tilsvarende gode resultater i 2009 I tillegg til satsingen på elitenivå, er det stor aktivitet innenfor turn, tropp og gymnastikk rettet mot barn, bredde og rekruttering

4 VERDIER VISJON MÅL

5 VERDIER Trygghet Resultater Mestringsglede

6 Verdier (forts.) Holmen Tropp og Turnforening skal tilrettelegge for aktiviteter innen basistrening, troppsgymnastikk, turn og RG Gjennom disse aktivitetene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner HT&T skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte All virksomhet knyttet til foreningens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri

7 VISJON Norges største og beste klubb for turn og tropp
Et solid varemerke Identitet og stolthet forbundet med å være en del av HT&T Referanseklubb for andre idrettslag God og sikker utvikling av utøvere på alle nivå Like muligheter til å nå sitt potensial Internasjonal fremgang Fra NM grossist til medaljekandidat i internasjonale mesterskap Topp med bredde Elitesatsing God bredde, sikker ettervekst Møteplass for idrettsinteresserte barn, ungdom og foreldre Tiltrekke seg de beste trenerressursene Forutsigbare trenerforhold Effektiv ledelse og administrasjon Kunnskap, handlekraft og kontinuitet

8 20 i 20 MÅL Norges beste turnmiljø med
20 internasjonale medaljer innen 2020 20 eliteutøvere i turn jr. og sr. klasse (snitt) 2020 medlemmer Norgesmester for herrer i 2020

9 MÅLOPPNÅELSE GJENNOM... Prosesser for tydelighet og kvalitet i oppfølging/utvikling av utøvere Utvikling av stabile trenerressurser som trives i HT&T Gode treningsforhold God økonomistyring Samarbeid med finansielle partnere (sponsor) Balanse mellom spesialisering/spissing og allround utvikling Fadderordning for yngre utøvere/talenter Etablering av utviklingsmuligheter for herreturn Strategisk samarbeid med skoler, idrettslinjer og andre klubber Stabile foreldreressurser Strategisk og selektiv deltagelse i nasjonale og internasjonale mesterskap Styrking av administrasjonsressurser Effektiv medlemsdatabase og internettregistrering God, korrekt og effektiv informasjonsflyt Klar rollefordeling mellom sportslig og administrativ ledelse Trener- og dommerutdanning Gjennomføring av kvalitetsarrangementer for tropp og turn Deltagelse i idrettens styrende organer Mer bevisst mediastrategi - øke turns profilering i media

10 Treningstilbud HT&T ønsker å tilrettelegge for et bredt treningstilbud for utøvere på alle nivå. Aktivitetene spenner fra lek og lær for barn til eliteutøvere på seniornivå. Det legges stor vekt på tilpassing til individuelle ferdigheter, samtidig som det oppmuntres og tilrettelegges for utvikling av den enkelte utøvers potensial.

11 HT&T – organisasjon og styring

12 Styret og administrasjon
Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene og har hovedansvar for alle sider av virksomheten i HT&T. Styret kan delegere oppgaver til utvalg og andre i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Styret i HT&T består av Niels Didrich Buch (leder fra 1/9/09) Vegard Bø (nestleder fra 1/9/09) Jørgen Bjelke (økonomiansvarlig) Kjetil Skinlo (medlem) Anita Munkvold (medlem) Kristian Holmen (medlem) Oda M. Often (varamedlem fra 1/9/09) Birgitte Angelil (varamedlem) – fratrådte 1/9/09 Revisorer Sigrid Wettre Trine Ek Valgkomité Gyda Steinsdottir (leder) Sandra Ekornrud (medlem) Morten Grusd (medlem) Trude Solhaug (varamedlem) Administrasjonssekretær Ane Theimann

13 Sportslig leder og trenere
Linda M. Gundersen Hovedtrener turn Hovedtrener tropp senior Kristian Bjerregård Hovedtrener tropp minirekrutt - junior Brian Carlsen Trenere med særlig ansvar Valentin Pintea Gabriel Negru Ane Theimann Alexandra Smirnova Mihaela Luca John Erik Salte

14 Sportslig utvalg Hovedoppgaver Sportslig utvalg oppnevnes av styret
Sportslig utvalg skal evaluere/oppdatere gjeldende sportsplan og håndtere spørsmål om utøver- og trenerutvikling på vegne av styret, herunder Ansvar for foreningens sportslige prinsipper og aktiviteter Planlegge og organisere sportslige aktiviteter i samråd med sportslig leder og hovedtrener(e) Utarbeide forslag til terminliste Foreslå hvilke arrangementer foreningen skal ta på seg Forslag til prioriteringer med hensyn til deltagelse i konkurranser/samlinger Fastsette prinsipper for bruk av sponsormidler til utvikling av utøvere og trenere Administrere påmelding til eksterne kurs for trenere/instruktører og dommere Arrangere interne kurs og særskilte treningstiltak Planlegge og forberede informasjonsmøter til utøvere og foreldre Sette opp et forslag til egenandel Sportslig utvalg oppnevnes av styret

15 Sportslig utvalg - sammensetning
Sportslig utvalg består av Linda M. Gundersen (leder og hovedtrener turn) Brian Carlsen (hovedtrener tropp rekrutt og junior) John Erik Salte (administrativ tropp junior) Kristian Bjerregård (hovedtrener tropp senior) Ane Theimann (breddeansvarlig) Kaja Reegård (dommer og tidigere toppgymnast) Anita Munkvold (styret) Kristian Holmen (styret) Foreldrekontakt fra turn Foreldrekontakt fra tropp Utøver, senior

16 Arrangementsutvalget oppnevnes av styret
Hovedoppgaver Arrangementsutvalget skal besørge planlegging og gjennomføring av arrangementer i HT&Ts regi, herunder ressursdisponering og innkalling til dugnad Sammensetning Utvalget ledes av Kristian Holmen Arrangementsutvalget oppnevnes av styret

17 Mediautvalget oppnevnes av styret
Hovedoppgaver Mediautvalget skal tilrettelegge for god pressedekning av relevante aktiviteter, arrangementer, konkurranser og resultater Sammensetning Utvalget ledes av Anita Munkvold Niels Didrich Buch (medlem) Linda Gundersen (medlem) Mediautvalget oppnevnes av styret

18 Sponsorutvalget oppnevnes av styret
Hovedoppgaver Sponsorutvalget skal arbeide for å sikre mest mulig stabile sponsorressurser til gjennomføring av foreningens aktiviteter og målsetninger Sammensetning Utvalget ledes av Vegard Bø Niels Didrich Buch (medlem) Sponsorutvalget oppnevnes av styret

19 Administrasjonstsutvalg
Hovedoppgaver Administrasjonsutvalget skal bistå styret i den daglige drift av foreningen, med særskilt ansvar for påmelding, registrering, arkivering, trenerkontrakter, innhenting av politiattester og vedlikehold av medlemsdatabase og hjemmeside Sammensetning Utvalget ledes av Ane Theimann Anita Munkvold (medlem) Jørgen Bjelke (medlem) Administrasjonsutvalget oppnevnes av styret

20 Hallkomité Hovedoppgaver Sammensetning
En av foreningens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for bedre treningsforhold gjennom en ny hall. Dette arbeidet er tidkrevende og styret har derfor besluttet å opprette en egen hallkomité for å drive dette prosjektet fremover. Sammensetning Komiteen ledes av Vegard Bø Linda M. Gundersen (medlem) Niels Didrich Buch (medlem) Hallkomiteen oppnevnes av styret

21 Foreldrekontakter Foreldrekontakter Hovedoppgaver
Foreldrekontaktene er bindeledd mellom styre/administrasjon/trenere og utøvere/foreldre. En viktig oppgave er å bidra til effektiv og korrekt informasjonsflyt vedrørende trening, samlinger, arrangementer, dugnad etc. Foreldrekontakter Heike Aanesen - Else Gjemdal Siri Viken - Hege Rønnevig Kjersti Indseth - Mette Skogseide Jeanette Billingstad - Kjetil Skinlo Ellen D. Tuset - John Erik Salte Asle Sjørbotten - Ane Theimann 21 21

22 Handlingsplan Mer detaljerte aksjoner for å ivareta foreningens oppgaver og for å nå de mål en har satt seg, skal nedfelles i foreningens handlingsplan som godkjennes av styret Handlingsplanen gir også en nærmere beskrivelse av de enkelte funksjoner/organers arbeidsoppgaver og ansvarsforhold

23 Særskilte retningslinjer
I tillegg til oppgaver og ansvarsforhold som er nedfelt i handlingsplanen, skal det utarbeidet særskilte retningslinjer for Trenere Utvalg Foreldrekontakter Retningslinjene skal godkjennes av styret

24 Trenerboken HT&T benytter seg av et stort antall trenere som alle gjør en god og profesjonell innsats For å hjelpe både trenere, utøvere og foreldre til å bedre forstå grunnleggende ferdighetstrening og sikkerhet, har foreningen satt sammen “Trenerboken” Hovedtrenere har et særlig ansvar for å tilrettelegge for utvikling av foreningens trenerressurser

25 Terminliste Terminlisten gir en oversikt over kommende konkurranser og samlinger i regi av NGTF (vår- og høstsemester) Foreningen har merket de aktivitetene som en tar sikte på å delta i (dette kan endre seg) HT&T har i tillegg inkludert arrangementer og samlinger som skjer i regi av HT&T

26 HT&Ts lover Som alle idrettslag, er HT&T underlagt Norges Idrettsforbunds lover og regler HT&Ts lover baserer seg derfor på NIFs basis lovnorm for idrettslag Etter siste endring i basis lovnorm, vil styret fremme forslag til endringer i HT&Ts lover til årsmøtet i 2010

27 Nyttige kontakter Styrets leder: Niels Didrich Buch Telefon: 90058021
Sportslig leder: Linda M. Gundersen Telefon: Adm. sekretær: Ane Theimann Telefon: Leder mediautvalg: Anita Munkvold Telefon: Leder sponsorutvalg: Vegard Bø Telefon: Leder arrang. utvalg Kristian Holmen Telefon: Foreldrekontakter: se neste side

28 Foreldrekontakter Rekrutt turn: Siri Viken Telefon: 92617766
Ungdomsgruppen: Kjersti Indseth Telefon: Junior Nasjonal og FIG: Jeanette Billingstad Telefon: Senior Nasjonal og FIG: Jeanette Billingstad Telefon: Minitropp: Ellen D. Tuset Telefon: Nasj kl rek jenter og gutter: Ellen D. Tuset Telefon: Nasj kl junior gutter: Kjetil Skinlo Telefon: Senior nasj kl jenter: Asle Sjørbotten Telefon: Teamgym senior jenter: Asle Sjørbotten Telefon: Teamgym rek jenter: Mette Skogseide Telefon: Teamgym junior jenter: Temagym junior gutter: Kjetil Skinlo Telefon: Teamgym senior: John Erik Salte Telefon: Elite rekrutt tropp: Else Gjemdal Telefon: HTT skolen 6-8 år: Heike Aanesen Telefon: HTT skolen 9-12 år: Hege Rønnevig Telefon: RG konkurranse parti: Aspirant 2 dager i uken: Ane Theimann Telefon: 28


Laste ned ppt "Rev 5 HOLMEN TROPP & TURN HVEM VI ER OG HVA VI GJØR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google