Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan 2009-2012 HAMAR IL svømming Versjon 1 – 20.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan 2009-2012 HAMAR IL svømming Versjon 1 – 20.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan 2009-2012 HAMAR IL svømming Versjon 1 – 20.11.08

2 VISJON  HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt sosialt miljø.

3 VERDIGRUNNLAG  Medlemskap i Hamar IL svømming handler om aksept og likeverd for alle, uansett kjønn, alder og talent.  Positivt samvær, i og utenfor vannet, er verdifullt – trenere, svømmere og klubb imellom.  Treningsmiljøet skal gi idrettsglede og medansvar for positiv tenkning.  Samspillet mellom foreldre, svømmere, trenere og klubb, skal bygge på involvering, engasjement og åpenhet.

4 MÅLSETNINGER  Sportslig  Målsetningen er svømming på topplan, samt å gjøre det mulig for klubbens svømmere å svømme på alle nivå. (Målsetningen gjelder: kursavdelingen, mosjonsavdelingen og konkurransegruppene.) Hamar IL svømming skal være blant landets beste svømmeklubber  Topp plasseringer i det Norske svømmemiljøet, samt at klubben har minst en Norgesmester pr. år.  HIL skal være blant de 6 beste klubber i Norge i Junior Norgesmesterskap, og blant de 10 beste i Senior Norgesmesterskap.  Gjennom samarbeidet med Norges svømmeforbund og junior/senior landslaget i svømming, skal HIL bidra til å utvikle og skape svømmere som kan delta i internasjonale mesterskap som OL, VM og EM.  Til vår konkurransegruppe skal vi tiltrekke, fastholde og utvikle nye og eksisterende svømmere.  Konkurransegruppen skal være på mellom 30 og 50 svømmere til enhver tid.  I HIL svømming ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring.  HIL ønsker å tilby et variert treningstilbud som bidrar til den enkelte svømmers fysiske utvikling.

5 MÅLSETNINGER  Sosialt  Hamar IL svømming skal være en sosial bevisst klubb med plass til ALLE, samt sikre likeverd for alle medlemmer.  Klubben skal videre sørge for, at det skapes et godt svømmemiljø, hvor det også er mulighet for, at svømmere (junior og senior) kan kombinere utdanning og elitesvømming.

6 MÅLSETNINGER  Økonomi  Hamar IL svømming skal sikre økonomisk grunnlag for alle aktiviteter, sikre optimal utnyttelse av sponsorpotensialet samt offentlige midler, herunder fond.  Kurs  Vi ønsker å være en allsidig svømmeklubb med egen undervisningsavdeling.  Til vår undervisningsavdeling skal vi tiltrekke og utvikle svømme interesserte barn i alle aldre  Vi skal hvert år rekruttere minst 10 svømmere inn i våre treningspartier fra kursvirksomheten.

7 STRATEGI - KURS  Kurs  Aktiv markedsføring av våre produkter  Svømmeklubbens tilbud skal være allsidige, og det skal ved sesongstart annonseres i lokalavisen om hvilke kurs klubben tilbyr.  Tilbudene skal også finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er ledige plasser på kurs.  Forut for hver kurssekvens, skal kursene markedsføres på skolene i regionen.  Tidligere deltakere skal kontaktes pr. epost og sms for å tilby progresjon for de som har gått på kurs.  Tilbudene skal finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er ledige plasser på kurs.  Gode rammebetingelser for kursgjennomføring  Basseng egnet for svømmeopplæring  Godt kvalifiserte instruktører  Konkurransedyktige priser.

8 STRATEGI - SPORTSLIG  Treninger  Etablerte svømmere som er gode rollemodeller deltar som instruktører/faddere for yngre svømmere/rekrutter  Aktiv bruk av egne ressurser i bassenget.  Være aktive i markedsføringen i Irene Dalby Cup  Til vår konkurransegruppe skal vi tiltrekke, fastholde og utvikle nye og eksisterende svømmere  gjennom treningsopplegg tilrettelagt på den enkelte utøvers ferdighetsnivå.  Gjennom aktiv deltakelse på stevner tilpasset den enkeltes ambisjonsnivå.  Gjennom treningsopplegget å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av egen mestring.  HIL ønsker å tilby et variert treningstilbud som bidrar til den enkelte svømmers fysiske utvikling.  For svømmere i konkurransegruppene, er det viktig at det er en god balanse mellom daglig trening og deltagelse på stevner.  Det skal utarbeides målsetninger for de enkelte områdene, som avstemmes med hovedtrener og styret i klubben.  Markedsføring  Svømmeklubbens tilbud skal være allsidige, og det skal ved sesongstart annonseres i lokalavisen om hvilke treninger klubben har.  Tilbudene skal finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er treninger, samlinger, turer med mer.  Ved innmelding, skal svømmeren ha fått utlevert et velkomstbrev, hvor det informeres om klubben, for på et så tidlig tidspunkt som mulig skape klubbånd.  Som nystartet svømmer i Hamar IL svømming, skal man ved innmelding få tilbud om å kjøpe klubbens profil tøy og badehette.  Administrativt  Det skal holdes et møte mellom trener/klubbrepresentant og foreldre, for å skape interesse, aksept og engasjement.  Informasjonsnivået skal være høyt overfor foreldre, svømmere, trenere og eksterne interessenter, gjennom en aktiv og engasjert ledelse og diverse utvalg, herunder styret i Hamar IL svømming.  Styret skal til stadighet sikre, at riktige trenerkrefter stilles til rådighet gjennom tett samarbeid med hovedtrener.

9 STRATEGI - ØKONOMI  Sikre driften gjennom inntektsbringende aktiviteter  Mjøssvøm arrangement hver sommer  Kurs og opplæringsvirksomhet  Løpende kursvirksomhet  Sommer/høstferie kurs  Tilrettelagte kurs  Øke antall medlemmer i klubben  Sponsoraktiviteter  Eksisterende sponsorer  Nye sponsorer  Økt samhandling med andre klubber for utnyttelse av felles ressurser best mulig.

10 STRATEGI - SOSIALT  Utarbeide årlig aktivitetsplan for sosiale aktiviteter  Årshjul med plan for året kopiert ut til alle hvert år.  Aktiviteter i vannet  Felles stevner med overnatting, sosial profil.  Treningsleire  Stevner  Treningsweekender med muligheter for sosial integrasjon.  Aktiviteter utenfor vannet  Klubbkvelder  Juleavslutning  Sommeravslutning  Systematisk arbeid for et godt miljø  Synliggjort i ”HIL’s Røde og Blå” folder.  Gjenstand for løpende evaluering på samlinger.  Gjenstand for løpende evaluering på samlinger.

11 UTVIKLING OG FRAMTID  En god fremtid for Hamar IL svømming krever en løpende utvikling. Derfor skal det i klubbens hverdag skapes rom for utvikling.  Klubben ønsker løpende å bli en ennå bedre klubb, både sportslig og sosialt.  De enkelte utvalg under styret skal formulere mål, som sikrer mulighet for utvikling gjennom dialog.  De enkelte utvalg skal fastlegge hvordan de med passende tidsintervaller vil evaluere utvalgets handlinger og aktiviteter.  Alle trenere i klubben skal være åpne overfor utvikling og forandringer.  Forandringene skal ikke skje for forandringenes skyld, men være begrunnet i en forventning om forbedring på et eller flere områder.  Klubbens verdigrundlag bør løpende tas opp til drøfting.

12 INNSATSOMRÅDER  Sikre medlemstilgangen. En rekrutteringspolitikk bør utarbeides av et utvalg under styret i klubben.  Sikre at vi har riktig tilgang på trenerkrefter i forhold til behovet og visjonen. En trener- og utdanningspolitikk bør utarbeides av styret i klubben sammen med hovedtrener.  Sikre bedre kommunikasjon og større synlighet. En kommunikasjonspolitikk bør utarbeides av styret i klubben.  Sikre at nye forretningsmessige tiltak utvikles og implementeres for å forbedre økonomien. Nytt utvalg nedsettes (alternativt Sponsorutvalget) og opplegg utarbeides til styret.  Sikre en forbedret informasjons- og møtestruktur, for at forsterke fellesskapsfølelsen og klubbånden blant trenere, styret, utvalg og hovedtreneren.  Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta i flere idretter skal våre utøvere få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

13 Og hvor skal dette ?? Hamar IL svømming er en del av den samlede idrett i Hamar kommune. Klubben inngår derfor alltid i positiv dialog med kommunen og den øvrige idrett i kommunen, når det dreier seg om å forbedre forholdene for kommunens barn og unge innenfor idretts- og foreningsområdet. Det er Hamar IL svømming politikk, å synliggjøre seg positivt i nærområdet og kommunen. Gjennom medieomtale i lokalpressen, samt å støtte opp omkring felles idrettstiltak fra kommunen i det omfang, Hamar IL svømming finner det relevant og har de nødvendige ressurser til å stille seg bak. Hamar IL svømming møter alltid opp til møter i kommunen når vi er invitert.


Laste ned ppt "Strategiplan 2009-2012 HAMAR IL svømming Versjon 1 – 20.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google