Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAMAR IL svømming Versjon 1 –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAMAR IL svømming Versjon 1 –"— Utskrift av presentasjonen:

1 HAMAR IL svømming Versjon 1 – 20.11.08
Strategiplan HAMAR IL svømming Versjon 1 –

2 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt sosialt miljø.

3 VERDIGRUNNLAG Medlemskap i Hamar IL svømming handler om aksept og likeverd for alle, uansett kjønn, alder og talent. Positivt samvær, i og utenfor vannet, er verdifullt – trenere, svømmere og klubb imellom. Treningsmiljøet skal gi idrettsglede og medansvar for positiv tenkning. Samspillet mellom foreldre, svømmere, trenere og klubb, skal bygge på involvering, engasjement og åpenhet.

4 MÅLSETNINGER Sportslig
Målsetningen er svømming på topplan, samt å gjøre det mulig for klubbens svømmere å svømme på alle nivå. (Målsetningen gjelder: kursavdelingen, mosjonsavdelingen og konkurransegruppene.) Hamar IL svømming skal være blant landets beste svømmeklubber Topp plasseringer i det Norske svømmemiljøet, samt at klubben har minst en Norgesmester pr. år. HIL skal være blant de 6 beste klubber i Norge i Junior Norgesmesterskap, og blant de 10 beste i Senior Norgesmesterskap. Gjennom samarbeidet med Norges svømmeforbund og junior/senior landslaget i svømming, skal HIL bidra til å utvikle og skape svømmere som kan delta i internasjonale mesterskap som OL, VM og EM. Til vår konkurransegruppe skal vi tiltrekke, fastholde og utvikle nye og eksisterende svømmere. Konkurransegruppen skal være på mellom 30 og 50 svømmere til enhver tid. I HIL svømming ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring. HIL ønsker å tilby et variert treningstilbud som bidrar til den enkelte svømmers fysiske utvikling.

5 MÅLSETNINGER Sosialt Hamar IL svømming skal være en sosial bevisst klubb med plass til ALLE, samt sikre likeverd for alle medlemmer. Klubben skal videre sørge for, at det skapes et godt svømmemiljø, hvor det også er mulighet for, at svømmere (junior og senior) kan kombinere utdanning og elitesvømming.

6 MÅLSETNINGER Økonomi Kurs
Hamar IL svømming skal sikre økonomisk grunnlag for alle aktiviteter, sikre optimal utnyttelse av sponsorpotensialet samt offentlige midler, herunder fond. Kurs Vi ønsker å være en allsidig svømmeklubb med egen undervisningsavdeling. Til vår undervisningsavdeling skal vi tiltrekke og utvikle svømme interesserte barn i alle aldre Vi skal hvert år rekruttere minst 10 svømmere inn i våre treningspartier fra kursvirksomheten.

7 STRATEGI - KURS Kurs Aktiv markedsføring av våre produkter
Svømmeklubbens tilbud skal være allsidige, og det skal ved sesongstart annonseres i lokalavisen om hvilke kurs klubben tilbyr. Tilbudene skal også finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er ledige plasser på kurs. Forut for hver kurssekvens, skal kursene markedsføres på skolene i regionen. Tidligere deltakere skal kontaktes pr. epost og sms for å tilby progresjon for de som har gått på kurs. Tilbudene skal finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er ledige plasser på kurs. Gode rammebetingelser for kursgjennomføring Basseng egnet for svømmeopplæring Godt kvalifiserte instruktører Konkurransedyktige priser.

8 STRATEGI - SPORTSLIG Treninger Markedsføring Administrativt
Etablerte svømmere som er gode rollemodeller deltar som instruktører/faddere for yngre svømmere/rekrutter Aktiv bruk av egne ressurser i bassenget. Være aktive i markedsføringen i Irene Dalby Cup Til vår konkurransegruppe skal vi tiltrekke, fastholde og utvikle nye og eksisterende svømmere gjennom treningsopplegg tilrettelagt på den enkelte utøvers ferdighetsnivå. Gjennom aktiv deltakelse på stevner tilpasset den enkeltes ambisjonsnivå. Gjennom treningsopplegget å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av egen mestring. HIL ønsker å tilby et variert treningstilbud som bidrar til den enkelte svømmers fysiske utvikling. For svømmere i konkurransegruppene, er det viktig at det er en god balanse mellom daglig trening og deltagelse på stevner. Det skal utarbeides målsetninger for de enkelte områdene, som avstemmes med hovedtrener og styret i klubben. Markedsføring Svømmeklubbens tilbud skal være allsidige, og det skal ved sesongstart annonseres i lokalavisen om hvilke treninger klubben har. Tilbudene skal finnes på klubbens hjemmeside, slik at det i løpet av sesongen er mulig å se når det er treninger, samlinger, turer med mer. Ved innmelding, skal svømmeren ha fått utlevert et velkomstbrev, hvor det informeres om klubben, for på et så tidlig tidspunkt som mulig skape klubbånd. Som nystartet svømmer i Hamar IL svømming, skal man ved innmelding få tilbud om å kjøpe klubbens profil tøy og badehette. Administrativt Det skal holdes et møte mellom trener/klubbrepresentant og foreldre, for å skape interesse, aksept og engasjement. Informasjonsnivået skal være høyt overfor foreldre, svømmere, trenere og eksterne interessenter, gjennom en aktiv og engasjert ledelse og diverse utvalg, herunder styret i Hamar IL svømming. Styret skal til stadighet sikre, at riktige trenerkrefter stilles til rådighet gjennom tett samarbeid med hovedtrener.

9 STRATEGI - ØKONOMI Sikre driften gjennom inntektsbringende aktiviteter
Mjøssvøm arrangement hver sommer Kurs og opplæringsvirksomhet Løpende kursvirksomhet Sommer/høstferie kurs Tilrettelagte kurs Øke antall medlemmer i klubben Sponsoraktiviteter Eksisterende sponsorer Nye sponsorer Økt samhandling med andre klubber for utnyttelse av felles ressurser best mulig.

10 STRATEGI - SOSIALT Utarbeide årlig aktivitetsplan for sosiale aktiviteter Årshjul med plan for året kopiert ut til alle hvert år. Aktiviteter i vannet Felles stevner med overnatting, sosial profil. Treningsleire Stevner Treningsweekender med muligheter for sosial integrasjon. Aktiviteter utenfor vannet Klubbkvelder Juleavslutning Sommeravslutning Systematisk arbeid for et godt miljø Synliggjort i ”HIL’s Røde og Blå” folder. Gjenstand for løpende evaluering på samlinger.

11 UTVIKLING OG FRAMTID En god fremtid for Hamar IL svømming krever en løpende utvikling. Derfor skal det i klubbens hverdag skapes rom for utvikling. Klubben ønsker løpende å bli en ennå bedre klubb, både sportslig og sosialt. De enkelte utvalg under styret skal formulere mål, som sikrer mulighet for utvikling gjennom dialog. De enkelte utvalg skal fastlegge hvordan de med passende tidsintervaller vil evaluere utvalgets handlinger og aktiviteter. Alle trenere i klubben skal være åpne overfor utvikling og forandringer. Forandringene skal ikke skje for forandringenes skyld, men være begrunnet i en forventning om forbedring på et eller flere områder. Klubbens verdigrundlag bør løpende tas opp til drøfting.

12 INNSATSOMRÅDER Sikre medlemstilgangen. En rekrutteringspolitikk bør utarbeides av et utvalg under styret i klubben. Sikre at vi har riktig tilgang på trenerkrefter i forhold til behovet og visjonen. En trener- og utdanningspolitikk bør utarbeides av styret i klubben sammen med hovedtrener. Sikre bedre kommunikasjon og større synlighet. En kommunikasjonspolitikk bør utarbeides av styret i klubben. Sikre at nye forretningsmessige tiltak utvikles og implementeres for å forbedre økonomien. Nytt utvalg nedsettes (alternativt Sponsorutvalget) og opplegg utarbeides til styret. Sikre en forbedret informasjons- og møtestruktur, for at forsterke fellesskapsfølelsen og klubbånden blant trenere, styret, utvalg og hovedtreneren. Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta i flere idretter skal våre utøvere få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

13 Og hvor skal dette ?? Hamar IL svømming er en del av den samlede idrett i Hamar kommune. Klubben inngår derfor alltid i positiv dialog med kommunen og den øvrige idrett i kommunen, når det dreier seg om å forbedre forholdene for kommunens barn og unge innenfor idretts- og foreningsområdet. Det er Hamar IL svømming politikk, å synliggjøre seg positivt i nærområdet og kommunen. Gjennom medieomtale i lokalpressen, samt å støtte opp omkring felles idrettstiltak fra kommunen i det omfang, Hamar IL svømming finner det relevant og har de nødvendige ressurser til å stille seg bak. Hamar IL svømming møter alltid opp til møter i kommunen når vi er invitert.


Laste ned ppt "HAMAR IL svømming Versjon 1 –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google