Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU Berger Skole Barbro Nordland Johannessen, FAU leder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU Berger Skole Barbro Nordland Johannessen, FAU leder"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU Berger Skole Barbro Nordland Johannessen, FAU leder

2 Innhold Hva er FAU? FAU ved Berger Skole Hva jobber FAU med?
Hvorfor bli med i FAU? Hvordan komme i kontakt med oss? Foreldrekontaktens rolle Leirskole

3 Hva er FAU? FAU = Foreldrerådets arbeidsutvalg.
Foreldrerådets medlemmer er alle foreldre/foresatte som har barn skolen. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet og skal være et bindeledd mellom foresatte og skolen og et forum for erfaringsutveksling

4 FAU i et større perspektiv: Oversikt over foreldrerepresentasjon i grunnskolesystemet
Kilde: FUG

5 KFU, SU/SMU og FUG KFU = Kommunalt Foreldre Utvalg
SU = Samarbeidsutvalg Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg. SU består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SMU = Skolemiljøutvalg Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte “Opplæringslovens § 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar og og § 11-5a Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar trådte i kraft i Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre deltakelse fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet.” FUG = Foreldreutvalget for grunnskolen Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i grunnskolen. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole

6 FAU ved Berger Skole Berger FAU har som formål å stimulere og legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom skolen og hjemmet, for derigjennom å skape et inkluderende miljø som ivaretar både faglige og sosiale interesser. Berger FAU er sammensatt av en foresatt fra hver klasse/gruppe, og fungerer som et styre for foreldrerådet. FAU- representantene velges for to år. Klassekontaktene er kommunikasjonsleddet mellom foreldrene og FAU.

7 Organisering av FAU og hva vi jobber med
Grupper Typiske arbeidsoppgaver Festgruppen Arrangementer i FAU og/eller foreldrenes regi 17.mai feiring juletrefest/juleball skoledisco Trygg/IKT gruppen Det sosiale skolemiljøet ”Storforledremøte” Kommunikasjon Foreldreskole Trafikk/miljøgruppen Det fysiske skolemiljøet Trafikksikkerhet i nærmiljøet og rundt skolen Skolebygget

8 Oppgaver og aktiviteter
Årlige tiltak Arrangerer Foreldreskolen i samarbeid med skolen og rektor Arrangerer Storforeldremøte hvert år 2007: ”Barnas digitale hverdag 2008: ”Samarbeidet hjem og skole” Arrangerer Juletrefester og juleball hvert år Skoledisco 17. mai arrangementet (Foreldre i 3 og 4 klasse) Bidro til at Vegvesenet satte ned fartsgrensen i Hellvikskogveien Bidro til at dusjene ble satt i stand Innkjøp av lys og musikkanlegg til skolen Bergers talenter (støtte til 6. trinn) Laget informasjon om og forslag til gjennomføring av leirskole Rydding i gjenglemte klær i uke 11/09. Resten av klærne ble vasket på dugnad og levert til Fattighuset Aktivitetspott 5-7 trinn Pågår/planer Etablere lite lager med ekstra ski/skøyter Utlånssentral (elevrådet)

9 Hvorfor bli med i FAU? Hver høst velges nye FAU medlemmer.
Som medlem i FAU kan du: Bli godt kjent med hvordan skolen fungerer Bli kjent med andre foreldre Mulighet til å bidra til utvikling av skolen Bidra til en bedre skolehverdag for elevene

10 Mer informasjon om FAU? NYE hjemmesider!!!

11

12 Foreldrekontaktens rolle
Sette opp liste med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til foreldre Forberede minst 2 foreldremøter (høst og vår) sammen med kontaktlærer. Være en kontakt person for kontaktlærer og for foreldrene. Er det saker som angår flere, kan du på vegne av disse ta opp dette direkte med lærer eller resten av foreldrene. Du skal ikke som klassekontakt gå inn i enkeltsaker som omhandler enkeltelever. Ved slike henvendelser skal du vise til klassens lærer eller rektor. På Berger skole er det vanlig at klassekontakten går i 17. mai toget. Klassekontakter på 3. trinnet er ansvarlig for leker på 17. Mai Klassekontakter på 4. trinnet er ansvarlig for 17. Mai arrangementet i sin helhet (i samarbeid med FAU). Bestyre klassekasse. Dette er frivillig og anonymt. Forslag er at foreldrene betaler inn maksimalt kroner 100 pr. skoleår – gitt i en navnløs konvolutt samlet inn i klassen eller setter inn på konto som klassekontakten oppretter. Ta initiativ til ulike arrangementer i klassen; eks høsttur, juleavslutning/verksted; vårtur, sommeravslutning etc.


Laste ned ppt "FAU Berger Skole Barbro Nordland Johannessen, FAU leder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google