Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHO Industrien (ICG) Telemark Fylke KS LO TQM Center Norway BI AFI FAFO Forskningsstiftelsene TelTek/TF ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHO Industrien (ICG) Telemark Fylke KS LO TQM Center Norway BI AFI FAFO Forskningsstiftelsene TelTek/TF ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NHO Industrien (ICG) Telemark Fylke KS LO TQM Center Norway BI AFI FAFO Forskningsstiftelsene TelTek/TF ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”

2 Delprosjekter Entreprenørskap i skolen Innovasjon Bransje ICG SV G Midt og vest- Telemark bedrifts nettverk Kommune- nettverk DP 3 Møteplass Vest-Telemark DP 3 Møteplass Midt DP 3 Møteplass Grenland DP 1 Hovedprogram, ”Dugelig ledelse” DP 2 Kurs og Nettverk DP 5 www.ledelsetelemark.no DP 4 Trainee – program Eksisterende og nye nettverk Ledelse Telemark

3 DP 3 Møteplassen Notodden Tinn og Kongsberg Vest- Telemark Midt- Telemark Kragerø/ Vestmar Grenland

4 Utvikling av programmet Dugelig Ledelse 1 •Nettverk av virksomheter med uttrykt endringsbehov •Målgruppen er grupper av deltagere fra ulike virksomheter (2-3 fra hver virksomhet, inkludert toppleder) •Fleksibilitet i programmet – tilpasning til ulike behov –Lederskap –Management –Kompetansegivende kurs (BI Telemark/Vestfold) •Bredde i faglige temaer – (”mer enn” TQM) •Fase inn fagrådets aktive medvirking Ledelse Telamark

5 Programmets forutsetning: - klare virkningsmål Kvalitet Kostnad Leveranse HMS Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S P D A S P D A S Kjerneprosessen :

6 Dugelig ledelse - Tre læringsprosesser 2) Utvikling I egen virksomhet Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S P D A S P D A S Kjerneprosessen : 3) Oppfølging I virksomhet Coaching Oppfølging av nøkkeltall Personlig Trener 1 : 1 Leder- Sirkler (Gjensidige Besøk) Støtteprosesser 1) Samlinger (kurs og trening) Støtteprosesser Samling 1 Grunnkurs 4 dager Samling 2a Samling 2b Samling 3Samling 5 Samling 4 Shiba Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse

7 2) Hovedprosessen forbedringsarbeid i egen virksomhet Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S P D A S P D A S Kjerneprosessen : 1. Klare mål: Sette egne utviklings/ forbedringsmål for virksomheten 2. Forankring hos eier, ledelse og fagforening 3. Spilleregler for å jobbe sammen for å utvikle organisasjonen

8 Mål og konkret utviklingsarbeid i virksomhetene Konkrete handlingsplaner hver enhet Praktisk forbedringsarbeid i daglig drift •Tydelig • Utfordrende • Realistisk • Målbart • Akseptert • Tidsatt ”TURMATiserte” mål

9 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg Kjerneprogram (Obligatorisk) Spesialprogram Lederskap Spesialprogram Ledelse Spesialprogram Med BI teoridel

10 Kjerneprogram (Obligatorisk) 1.Målprosess i virksomheten 2.Personlige mål 3.Praktisk ledelse (TQM +) 4.BI Undervisning tilsvarende 30 studiepoeng (Ledelse og Coaching) 5.Lederen som trener (Coaching) 6.Ledersirkler

11 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg Kjerneprogram (alle) Spesialprogram Samling 1 Grunnkurs 4 dager Samling 2a Samling 2b Samling 3Samling 6 Samling 5 Shiba Samling 4 Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse

12 Kommunisere visjoner og utfordrende mål Kommunisere og demonstrere verdier Inspirator og rollemodell Mål, strategier og handlingsplaner Organisere og delegere Etablere, vedlikeholde og forbedre arbeidsprosesser Evaluere, og forbedre Kultur- bygging Ledelse (management) Lederskap (leadership) Utvikle sterk kultur ”Give and give” – Løfte folks selvtillit til å gjøre ”det umulige” Ledelse og lederskap

13 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg Kjerneprogram (alle) Spesialprogram Samling 1 Grunnkurs 4 dager Være med videre? N J Ledelse? Lederskap?

14 Der skjer i Telamark.. Dr Shoji Sjiba Samling i Dugelig Ledelse I 1) Ledersamlinger og undervisning  5 samlinger av 2- 4 dagers varighet  Kombinasjon av undervisning, øvelser og læringsnettverk  BI står for deler av undervisning (Organisasjon og ledelse)  1 samling med Dr. Shoji Shiba (frivillig?)

15 BI-undervisning Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse Innarbeides i 3 – 4 samlinger - Praktiske ledelsesmetoder -Teamutvikling - Coaching Konkretiseres og spesifiseres med en X studiepoeng Og en Y studiepoeng (frivillig tilleggsundervisning)

16 Forskjellen basert på ”From Good to Great)

17 3)Tre typer coaching og oppfølging i egen virksomhet Input fra oppdragsgiver: - Forventninger P D A S P D A S P D A S 3.1: Oppfølging av nøkkeltall 3.3 Personlig Trener 1 : 1 3.2 Leder- Sirkler (Gjensidige Besøk)

18 3.1 Coaching: Oppfølging av nøkkeltall Pro- sess Mål Spilleregler (Gruppeavtale)  3 Faste møter i virksomheten (start – midtveis og ved slutten)  Fast agenda (Evaluering, analyse og iverksettelse av tiltak KKP)  Ledelsens personlige oppfølging av resultater og prosesser (Coaching( Resultatmål

19 3.3 Ledersirkler  Tre.. faste møter  Klart fokus på den enkeltes mål  Bidra til gjensidig læring gjennom å besøke hverandres virksomhet  Deltagere fra forskjellige virksomheter  Sirklene ledes av en profesjonell coach  Tilby spesialkompetanse ved behov (økonomi etc)  Treningsdagbok

20 3.3. Oppfølging 1 : 1 •1 : 1 Personlig trener –Egen målprosess –Innøving av nye vaner –”Treningsdagbok” – overføre metoder fra idretten •Oppfølging via LMS (e-læring)LMS

21 Hva ligger i ”Pakkene” ? Basis (Alle)  5 Samlinger av 2-4 dagers varighet inkludert BI undervisning tilsv. 30 poeng  3 Oppfølginger av målprosess ute i hver enkelt virksomhet  3 Ledersirkler med gjensidig besøk og oppfølging av personlige mål  Litteratur og læremateriell elektronisk og på papir Tileggskurs  BI – Organisasjon og ledelse  Professor Shoji Shiba – ”Five step discovery Process” Spesialprogram – lederskap  Egen samling (Fayence?)  Personlig coaching

22 Treninger og kurs Interaktive forsterkning Personlig forsterkning Web-based oppfølging Presentasjoner Film/bildebruk Case, læreeksempler Øvelser Verktøy og maler 5. Forsterking med e-læring

23 Evaluering •AFI utarbeider forslag (bestilling fra Styringsgruppen) •Fagrådet godkjenner evaluering og utvikler programmet videre: –Oppnådd målte virkninger i virksomheten? –Personlig utvikling –Læring på tvers, læringshastighet –Både Dugelig ledelse 1 og Dugelig ledelse 2

24 Hovedfaser i utvikling av Dugelig Ledelse 1960-1975 Samarbeidsforsøkene Emery&Thorsrud 1988-1998 Hydro TQM Juran Institute 1998-2004 ITESM/JUSE TQM Center Norway 2004---- Learning Community Shiba og VS 2010


Laste ned ppt "NHO Industrien (ICG) Telemark Fylke KS LO TQM Center Norway BI AFI FAFO Forskningsstiftelsene TelTek/TF ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google