Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårt tema: Pedagogisk utviklingsarbeid. Disposisjon Hva er ped. utviklingsarbeid –Innledning –4 viktige momenter til hjelp Forskjell fra aksjonslæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårt tema: Pedagogisk utviklingsarbeid. Disposisjon Hva er ped. utviklingsarbeid –Innledning –4 viktige momenter til hjelp Forskjell fra aksjonslæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårt tema: Pedagogisk utviklingsarbeid

2 Disposisjon Hva er ped. utviklingsarbeid –Innledning –4 viktige momenter til hjelp Forskjell fra aksjonslæring og –forskning?

3 Innledning: Forsknings- og/eller utviklingsarbeid Å se forskjell på forsknings- og utviklingsarbeid –Forskningsarbeid: ”…har som mål å finne ny viten” (Foss, Hyrve, Klages,Sataøen, 1998. s. 42) –Utviklingsarbeid: …”å anvende den kunnskapen vi allerede har for å prøve og forandre, dvs forbedre praksis” (Foss, Hyrve, Klages,Sataøen, 1998. s. 42) Den kunnskapen vi allerede har: –Flere dimensjoner : »Har »Får/tilegner oss »Sitter igjen med til slutt

4 U på forskjellige områder Organisasjon Personal Økonomi Pedagogikk: vårt område

5 Oppgave: individuell Hovedpunkter i min forståelse av dette tema! Hva kan jeg? Hva vil jeg bidra med i tema- behandlingen? Læreplan. Hva ønsker jeg å lære? Hva jeg tror undervis- ningen vil inneholde i dag. Før opp noen punkter Refleksjon over tema

6 Oppgave Hva er forskjellen på pedagogisk utviklingsarbeid og aksjonsforskning/aksjonslæring?

7 4 viktige momenter til hjelp 1.Hva er pedagogisk utviklingsarbeid? 2.Arbeidsmetoder i pedagogisk utviklingsarbeid 3.Organisering av pedagogisk utviklingsarbeid 4.Dokumentasjon og publisering av pedagogisk utviklingsarbeid

8 1. Pedagogisk utviklingsarbeid Vi endrer praksis: –Men tar utgagnspunkt i teorien Pedagogikk: Læren om oppdragelse, læring og fostring Didaktikk: undervisningslære –Den didaktiske relasjonsmodellen Samtidig endrer vi ofte våre –verdier –holdninger –atferd. –Dette er i dypeste forstand: personlig utvikling: endring av oss selv

9 2. Metoder: Å ha en overordnet strategi for hvordan vi skal arbeide: –Prosess med faser: nyttig inndeling Her og nå? Hva vil vi? Hvordan komme dit? Forskningsmetoder: finne ut av noe!

10 Prosess med faser 1.Her og nå: Analyse: hvor er vi? Litteratur 2.Hva vil vi? Drøfting Refleksjon Problemformulering Sluttmål Prosessmål Litteratur 3.Hvordan kommer dit? Planlegging Handling/iverksetting Litteratur Evaluering –Underveis og til slutt –Litteratur

11 3. Organisering,dvs. styring av prosjektet Modell fra prosjektorganisering (utviklingsprosjekt) –Styringsgruppe –Utviklingsgruppen (prosjektgruppen) –Felles drøftingsmøter –Milepelplan –Logger

12 4. Dokumentasjon Rapport: skriftlig Publisering: framlegg og eksamen

13 Info: Hva vi finner i pensumlitteraturen Innhold –Kvalitet i pedagogisk arbeid Kommunikasjon (kap. 2) Handling (kap. 3) Prosesser: undervisning (kap. 4) Prosesser: veiledning (kap 5) Relasjonell handlingskompetanse (kap. 6) –Arbeidsmetode –Her og nå Innhenting av kunnskap og analyse –Pedagogisk feltforskning (kap. 9) –Hva vil vi? (se kvalitet i ped. arb.) Drøfting Refleksjon Målsetting: –Sluttmål –eller –Prosessmål –Hvordan komme dit? Planlegging –Rapport/publisering Skriveprosessen i kvalitativ forskning (kap. 10)


Laste ned ppt "Vårt tema: Pedagogisk utviklingsarbeid. Disposisjon Hva er ped. utviklingsarbeid –Innledning –4 viktige momenter til hjelp Forskjell fra aksjonslæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google