Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiB’s kompetansestrategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiB’s kompetansestrategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 UiB’s kompetansestrategi 2003 - 2005
Målgruppe: ledere, administrativ tilsatte, teknisk tilsatte Rådgiver Line Rye, Personal- og økonomiavdelingen, UiB

2 Fokus: Det er et lederansvar å legge til rette for kompetanseutvikling
Den enkelte medarbeider har et ansvar for å vedlikeholde og utvikle egen kompetanse Utvikling av nødvendig kompetanse er ikke frivillig for den enkelte

3 PRIORITERINGER I PLANPERIODEN 2003 - 2005
OMSTILLINGSPROGRAMMER FOR ADMINISTRATIVT OG TEKNISK PERSONALE LEDERUTVIKLING STUDENTSERVICE OG STUDENTOPPFØLGING IT-KOMPETANSE FORSKNINGSTEKNISK ASSISTANSE UTVIKLE/TESTE UT METODER FOR KOMPETANSEBYGGING

4 Hva gjør vi ? Konkrete tiltak
OMSTILLINGSPROGRAMMER FOR ADMINISTRATIVT OG TEKNISK PERSONALE Utvikling av kompetansetiltak for enheter og ansatte som er under omstilling Utvikle kompetansegivende kurstilbud tilpasset målgruppen

5 Hva gjør vi ? Konkrete tiltak
Utvikle kompetansegivende kurstilbud tilpasset målgruppen Målgruppebaserte opplæringsprogrammer: Samhandling, service og psykologi – program for førstelinjetjenesten (15 studiepoeng) Saksbehandling i offentlig sektor (30 studiepoeng) Kompetansegivende kurs i regnskap for økonomimedarbeidere ( 4 vt) Høyskolestudium i lønns- og personalarbeid (5+ 5 vt) Lederutvikling: Mellomlederprogram (kontorsjefer) (30 studiepoeng) Har hatt faste møteplasser for utvalgte ledergrupper (Styrerkonferanse, Stormøte, Lederforum) Utvikler nye lederutviklingstiltak fra høsten 2005: Instituttlederprogram + ”verktøykasse” og møteplasser God ledelse er en forutsetning for å lykkes i de omstillings- og endringsprosesser universitet står overfor

6 Hva gjør vi ? Konkrete tiltak
IT: Grunnleggende IT-kompetanse i Office-pakken: Økt satsing på IT-opplæring for vitenskapelig personale, Fleksibelt tilbud; klasserom, nettbasert opplæring, opplæring på arbeidsplassen etc. Kompetanse i bruk av administrative systemer Eksempel OF: Kurstilbud våren 2005 Elektronisk behandling av inngående fakturaer Grunnkurs for nytilsatte økonomimedarbeider Rapportkurs i Discoverer 11i Budsjettinnleggelse i B4 Fakturering i kundemodulen

7 Hva gjør vi ? Konkrete tiltak
Forskningsteknisk assistanse: Pilotprosjekt på institutt for biomedisin Ta med erfaringene fra Institutt for biologi


Laste ned ppt "UiB’s kompetansestrategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google