Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgingsplan - hvilken funksjon skal planen ha og hva må den inneholde ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgingsplan - hvilken funksjon skal planen ha og hva må den inneholde ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgingsplan - hvilken funksjon skal planen ha og hva må den inneholde ?

2 NAV, 30.06.2014Side 2 Oppfølgingsplanens funskjon Oppfølgingsplanen:  skal dokumentere resultater av samtaler mellom leder og ansatt om arbeidsmuligheter  skal gi informasjon til lege/behandler om muligheter og begrensninger på arbeidsplassen  skal dokumentere at tilretteleggingsplikten for arbeidsgiver og medvirkningsplikten for arbeidstaker et oppfylt (kravene i AML)  skal dokumentere utprøving eller vurdering av muligheter for bedriftsintern arbeidsutprøving  er grunnlag for drøftinger i de lovpålagte dialogmøtene etter 12 uker og 6 måneder  skal følge med som vedlegg ved søknad om tilretteleggingstilskudd

3 NAV, 30.06.2014Side 3 Hva må oppfølgingsplanen inneholde? 1. Beskrivelse av arbeidsoppgavene: • Lærer: underviser i 3. og 5. klasse med følgende fagområder… • Renholder: Arbeidsplass Oserød skole, følgende renholdsoppgaver… • Sykepleier: arbeidssted skjermet enhet med 10 beboere, 2 av de har periodevis mye utagerende atferd. Oppgaver: personlig hygiene, tillaging av måltider… 2. Funksjonsvurdering, hvilke oppgaver mestres, og hvilke mestres ikke? • Hva fungerer greit i forhold til de oppgavene som er beskrevet som arbeidsoppgaver • Hva fungerer ikke greit og beskriv hvorfor  Lærer: mestrer dårlig engelskundervisningen i 5. klassen pga mange elever som har veldig dårlig faglig nivå, resulterer i mye uro..  Renholder: mestrer ikke å vaske gulver med fliser pga smerter i skuldre og frakte bort søppel…  Sykepleier: Får store nakke- og ryggsmerter ved stell av beboere som må stelles i seng og yter motstand…

4 NAV, 30.06.2014Side 4 Hva må oppfølgingsplanen fort. 3. Tilretteleggingsforslag med vurdering av muligheter for gjennomføring • Alle forslag som vil kunne føre til aktivitet på arbeidsplassen beskrives, forslag fra både arbeidsgiver og arbeidstaker  Lærer: tolærersystem i 5. klasse  Renholder: Jobbe sammen i team…  Sykepleier: i en periode slippe å ha ansvaret for de mest utagerende beboerne, ha en assistent sammen med seg 2 timer i forbindelse med morgenstellet • Forslag som den ene part ikke finner det mulig å gjennomføre beskrives også og kommenteres om hvorfor det ikke kan gjennomføres.  Leder forslår at hun undersøker muligheter for veileding ift mestring av atferdsutfordringer i 5.kl. Lærer mener at hun ikke er psykisk klar for å takle dette enda.  Leder foreslår at renholder i en periode får annet arbeidssted der det er mindre arealer og belastninger ift tavle- og pultvasking. Renholder ønsker ikke å bytte arbeidssted. 4. Plan med beskrivelse av hva vi er enige om • Tilrettelegginger og endringer ift arbeidsoppgaver beskrives 5. Dato og tidspunkt for neste oppfølgingssamtale


Laste ned ppt "Oppfølgingsplan - hvilken funksjon skal planen ha og hva må den inneholde ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google