Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Haaland Sund 31.03.08 Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag Vurdering praktisk tverrfaglig eksamen – hvordan lage gode vurderingskriterier? Hvordan lage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Haaland Sund 31.03.08 Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag Vurdering praktisk tverrfaglig eksamen – hvordan lage gode vurderingskriterier? Hvordan lage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Haaland Sund 31.03.08 Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag Vurdering praktisk tverrfaglig eksamen – hvordan lage gode vurderingskriterier? Hvordan lage gode nivåbeskrivelser Kjennetegn på gode vurderingskriterier Fremgangsmåte på lage kriterier Sammenhengen mellom læreplanens kompetansemål og vurderingskriterier -generelt og spesifikt knyttet til oppgaver tverrfaglig eksamen, elevmedvirkning.

2 Grete Haaland Sund 31.03.08 Eksamensoppgaven bestemmer hva som kan vurderes – kriterier/ kjennetegn Derfor fokus på forholdet mellom kompetansen som skal vises, oppgaven elevene skal gjøre og vurderingskriterier/ kjennetegn på kvalitet og kompetanse

3 Grete Haaland Sund 31.03.08 Hva skal vurderes? Hva er yrkeskompetanse? – på Vg2? Hva kan elevene vise til eksamen? Hva skal ligge til grunn for vurderingen – prosess, produkt/tjeneste, dokumentasjon? Hvilke kriterier/ kjennetegn kan vi bruke i vurderingsarbeidet?

4 Grete Haaland Sund 31.03.08 Kompetansevurdering - og forholdet mellom generell og fagspesifikk læreplan

5 Grete Haaland Sund 31.03.08 Kompetanse i Felles programfag knyttet til ”Yrket”? Tilpasset opplæring/eksamen – elevmedvirkning? Hvordan kan/skal de vise kompetanse i programfagene? Læreplanene gir i stor grad rom for at elevene kan vise kompetanse i forhold til målene gjennom å gjøre praktiske arbeidsoppgaver i selvvalgt lærefag innen utdanningprogrammet

6 Grete Haaland Sund 31.03.08 Eksempel - elevmedvirkning Vg2 - Byggteknikk Vg3 - Betongfaget Vg3 - Murerfaget Vg3 - Stillasbyggerfaget Vg3 - Tømrerfaget Produksjon Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: - planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid - velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr Bransjelære - gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv - tegne skisser og konstruksjoner i målestokk - bruke digitale verktøy til å lage tegninger og foreta beregninger - gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet som er relevant for byggteknikk

7 Grete Haaland Sund 31.03.08 Yrket/yrkene som utgangspunkt Hva kan/ skal elevene vise av yrkeskompetanse på eksamen?

8 Grete Haaland Sund 31.03.08 Kompetanse på ulike områder og ulikt nivå – Hva er en sammensatt utfordring? 1. Enkle utfordringer ”etter instruks” 2. Sammensatt utfordring ”åpent oppdrag” 3. Lære – overføre erfaringer 4. Vurdere yrkesutøvelse – i samfunns- bransje- og individuelt perspektiv

9 Grete Haaland Sund 31.03.08 Hva kan/ skal elevene vise på eksamen – hva sier oppgaveteksten?

10 Grete Haaland Sund 31.03.08 Kjennetegn - praktisk arbeid: 1.Konkretisering av og begrunnelse for arbeid i forhold til bestillingen 2.Planlegging av arbeidet, teknikker, arbeidsfordeling, tid…. 3.Gjennomføring – teknikk, samarbeid, orden, tidsbruk, … 4.Vurdering av kvalitet i forhold til bestilling, konkretisering, plan og gjennomføring 5.Læring – refleksjoner og vurdering av egenlæring, med tanke på hvordan arbeidet kan gjøres ”neste gang” og hvordan erfaringene kan overføres til andre arbeidsoppgaver - Vurdering av arbeidet i forhold til egne verdier, bedriftens og samfunnets behov

11 Grete Haaland Sund 31.03.08 Bestillingen /oppgaven bestemmer hva vurderingskriteriene kan være Instruks? – enkel utfordring Åpen/sammensatt utfordring?

12 Grete Haaland Sund 31.03.08 Gode vurderingskriterier - klare formuleringer om HVA skal vurderes – innhold i eksamensbesvarelsen om Hva som skal VEKTLEGGES i vurderingen Du skal vise Kunnskap om… Forståelse for… Evne til… Innsikt i… Kreativitet… Du skal vise at du kan Begrunne… Beskrive og forklare… Bruke aktuell teknikk… Samarbeide med… Dok. hensiktsmessig… Se og foreslå alternative løsn.

13 Grete Haaland Sund 31.03.08 Samme kriterier/kjennetegn for vurdering av ulike arbeider –resultat av elevmedvirkning Teknisk utførelse ServeringMatlaging Konkretisering? Begrunne design SkjørtHattVeskeSko Konkr.? Elevene viser samme kompetanse i forhold til læreplanen, men gjennom ulike arbeider

14 Grete Haaland Sund 31.03.08 Utfordringer -Riktig nivå i forhold til kompetansemålene -Formulering av kjennetegn, som er klare nok og samtidig så romslige at de kan brukes på alle elevarbeidene -Synliggjøre elevmedvirkningen -Å bestemme hva yrkeskompetanse er på Vg2 nivå – oppnå felles forståelse mellom elever, lærere og sensorer angående vektlegging og karakternivå


Laste ned ppt "Grete Haaland Sund 31.03.08 Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag Vurdering praktisk tverrfaglig eksamen – hvordan lage gode vurderingskriterier? Hvordan lage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google