Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leselos Ordforråd/metakognisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leselos Ordforråd/metakognisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leselos Ordforråd/metakognisjon
Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011

2 Mål Få kjennskap til området ordforråd/ metakognisjon
Knytte komponentene i området opp mot egen praksis 2

3

4 Støttende stillaser Alene Sammen med andre Med modellering 4

5 4. Ordforråd 5

6 Ordforråd Leselosdraftet retter bare oppmerksomheten mot en del av det store språkområdet Andre sider av elevenes språklige utvikling må selvfølgelig også utvikles og følges på andre måter enn Leselos Husk:

7 Ordforråd Hvis sentrale ord og begreper i en tekst er ukjente, og hvis de gir leseren få eller feil assosiasjoner, blir teksten lett uinteressant og lite inspirerende. Slik kan manglende ordforråd bli en stor snublestein på vei mot funksjonell leseferdighet. - I veiledningen står det…

8 Stopper opp ved og markerer ukjente ord i en tekst
I skjemaet I veiledningsheftet Hva vil det si å stoppe opp og markere ukjente ord i en tekst? Hvordan utvikle dette området? Hvordan observere dette området? Elever kan lese side opp og side ned uten å stoppe opp ved enkeltord, selv om lesingen deres viser at de ikke forstår Slik blir mange tekster uforståelige

9 Stopper opp ved og markerer ukjente ord i en tekst ….
Å utvikle ferdigheten: Knyttenevetesten Ved starten av et nytt tema, må faglærer modellere hvordan en kan utforske og utvikle større forståelse for nye ord og uttrykk Oppfordre elevene til å stoppe opp

10 Knyttenevetesten Slå opp på en tilfeldig valgt side i boka eller teksten du skal lese Legg håndflata ned på bordet Hver gang det dukker opp et ord du ikke forstår, skal du bøye en finger inn Om alle fingrene bøyes inn og du får en knyttneve, kan denne teksten være for krevende Gjør det samme med en side til Får du knyttneve denne gangen også? Velg en annen tekst

11 Uforske nye ord i en tekst
Jeg tror jeg vet hva disse ordene betyr… (sjekk forståelsen ved å snakke med lærer eller medelever) Jeg kjenner ikke disse ordene (hvordan arbeide med disse ordene?)

12 Vet … Har en idé … Aner ikke …
- Dette en metode å arbeide med ord i tekst.. 12

13 Å observere ferdigheten
Stille de gode spørsmålene: Kan du fortelle meg hva……er? Hva gjør en når en…? Observere eleven i lesesituasjonen

14 Årsaksfaktorer om elevene ikke mestrer
De er generelt lette å avlede De mangler motivasjon for leseoppdraget Kodingsferdighetene deres er dårlig tilpasset kravene i teksten Ordforrådet deres er dårlig tilpasset kravene i teksten Komponenten har ikke vært vektlagt i undervisningen Elevene mangler selvtillitt, mot, trygghet det kreves for å lese videre, selv om de ikke forstår enkelte ord Observasjoner fra ulike lesesituasjoner må samles og drøftes Reflektere rundt mulige årsaksforhold til mangelfull forståelse Hvilke tiltak vi iverksetter vil selvfølgelig avhenge av den hypotesen vi lager i forhold til årsaksforhold Hvordan er nivået på tekstene elevene eksponeres for?

15 Refleksjonsstopp Hva er et godt nok ordforråd?
Hvordan arbeider du med å utvikle elevenes ordforråd i din egen praksis?

16 TAR I BRUK STRATEGIER FOR Å LÆRE NYE ORD OG BRUKER NYE ORD I PRESENTASJONER
Hva vil det si å ta i bruk strategier for å lære nye ord og bruke dem i presentasjoner? Hvordan utvikle disse områdene? Hvordan observere disse områdene? I skjemaet I veiledningsheftet

17 UTVIKLE FERDIGHETENE:
Fokus på aktuelle ord og uttrykk Uttale Skrivemåte og betydning Oppdeling i stavelser/morfemer Autentiske fagtekster Oversikt over nye ord Ordbokforklaringer, synonymer, antonymer Faste ordinnlæringsprogrammer Den forrige komponenten fokuserte på identifisering av ukjente ord, rettes oppmerksomheten her mot arbeid med og bruk av nye ord På LeseLOSdraftet er dette satt opp som to separate komponenter Disse to områdene har mange fellestrekk Elevene skal fortelle, forklare, beskrive, uttrykke, drøfte Hvert fag har sine ord og spesielle uttrykksformer Alt må læres Lurt å få inn en rutine der det jobbes målrettet med ord Slike rutiner har gunstig effekt på utvikling av ordforråd

18 Hvis det dukker opp et ord jeg ikke forstår, kan jeg...
….lese ordet en gang til og sjekke om jeg har lest det rett ….lese hele setningen en gang til ….lese videre, kanskje blir ordet forklart senere ….slå opp i ordboka eller spørre medelever ….spørre lærer eller annen voksen ordforråd Denne er lur!!!! En oppskrift til hva elevene kan gjøre om de kommer til ord de ikke forstår Kan lages som plakat og henges opp Hvis det ikke hjelper kan jeg….

19 Ord3F Forventning Form Forklaring Skap spenning om ordets betydning
Minn om sammenhengen de inngår i Bokstavsekvens Stavelser Morfemer Ord i ord Øving: les, si, skriv Orddiktat Synonymer og antonymer Daglige og faglige assosiasjoner Tegning Egne setninger Fra ordliste Ordlæringsprogram i tre faser Fase 1 forventning, 2 ordenes form og 3 forklaring Tankekart og visuelle/grafiske støttestrukturer er erfaringsmessig nyttig for å systematisere og bearbeide assosiasjoner med ord De tre f-ene refererer til programmets tre punkter: forventning, form og forklaring Programmet kan gjennomføres enten som en aktivitet i spesialundervisningen eller i fellesøkter Erfaringer sier at dette programmet kan brukes på alle trinn, ordenes vanskelighetsgrad og arbeidsmåter må selvfølgelig tilpasses I programmets andre sekvens, rettes fokuset mot den skriftspråklige formen Den tredje fokuserer på forklaring eller bruk

20 HVORDAN OBSERVERE FERDIGHETENE?
Hva gjør elevene faktisk når de støter på nye ord? Observer! Bruker eleven de nye ordene i presentasjoner, fremføringer, samtaler eller skriftlige produkter? Vurder! Også her kommer innspill til hvordan ferdighetene kan observeres….. Tar elevene selvstendig initiativ for å utforske nye ord? Trenger de en påminnelse fra lærer om å bruke strategiene de har tilegnet seg? Bruker elevene de nye ordene i egne presentasjoner, eller må de minnes på det?

21 Forslag til refleksjonsoppgaver på egen skole
Hvordan forstår vi punktene på Leselos-draftet? Hvordan legger vi opp undervisningen vår i forhold til dette? Hvor mange ord skal elevene mine forventes å lære i uka eller i løpet av et tema? Hvordan kan vi bidra til at elevene bruker nye ord i presentasjoner? Hvordan vil vi arbeide videre med å legge til rette for arbeidet med å utvikle elevenes ordforråd?

22 Forslag til oppgave Ta utgangspunkt i et tema dere skal arbeide med før jul. Lag et undervisningsopplegg der dere spesielt har fokus på å utvikle elevenes ordforråd. Det kan involvere et eller flere fag


Laste ned ppt "Leselos Ordforråd/metakognisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google