Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Ordforråd/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Ordforråd/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Ordforråd/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011

2 Tidlig innsats – bedre resultater! Mål  Få kjennskap til området ordforråd/ metakognisjon  Knytte komponentene i området opp mot egen praksis

3 Tidlig innsats – bedre resultater!

4 Støttende stillaser Alene Sammen med andre Med modellering

5 Tidlig innsats – bedre resultater! 4. Ordforråd

6 Tidlig innsats – bedre resultater! Ordforråd Leselosdraftet retter bare oppmerksomheten mot en del av det store språkområdet Andre sider av elevenes språklige utvikling må selvfølgelig også utvikles og følges på andre måter enn Leselos

7 Tidlig innsats – bedre resultater! Ordforråd Hvis sentrale ord og begreper i en tekst er ukjente, og hvis de gir leseren få eller feil assosiasjoner, blir teksten lett uinteressant og lite inspirerende. Slik kan manglende ordforråd bli en stor snublestein på vei mot funksjonell leseferdighet.

8 Tidlig innsats – bedre resultater! Stopper opp ved og markerer ukjente ord i en tekst •I skjemaet •I veiledningsheftet  Hva vil det si å stoppe opp og markere ukjente ord i en tekst?  Hvordan utvikle dette området?  Hvordan observere dette området?

9 Tidlig innsats – bedre resultater! Stopper opp ved og markerer ukjente ord i en tekst …. Å utvikle ferdigheten: •Knyttenevetesten •Ved starten av et nytt tema, må faglærer modellere hvordan en kan utforske og utvikle større forståelse for nye ord og uttrykk •Oppfordre elevene til å stoppe opp

10 Tidlig innsats – bedre resultater! Knyttenevetesten •Slå opp på en tilfeldig valgt side i boka eller teksten du skal lese •Legg håndflata ned på bordet •Hver gang det dukker opp et ord du ikke forstår, skal du bøye en finger inn •Om alle fingrene bøyes inn og du får en knyttneve, kan denne teksten være for krevende •Gjør det samme med en side til •Får du knyttneve denne gangen også? Velg en annen tekst

11 Tidlig innsats – bedre resultater! Uforske nye ord i en tekst Jeg tror jeg vet hva disse ordene betyr… (sjekk forståelsen ved å snakke med lærer eller medelever) Jeg kjenner ikke disse ordene (hvordan arbeide med disse ordene?)

12 Tidlig innsats – bedre resultater! 12 V et … Har en idé …Aner ikke …

13 Tidlig innsats – bedre resultater! Å observere ferdigheten Stille de gode spørsmålene: -Kan du fortelle meg hva……er? -Hva gjør en når en…? Observere eleven i lesesituasjonen

14 Tidlig innsats – bedre resultater! Årsaksfaktorer om elevene ikke mestrer •De er generelt lette å avlede •De mangler motivasjon for leseoppdraget •Kodingsferdighetene deres er dårlig tilpasset kravene i teksten •Ordforrådet deres er dårlig tilpasset kravene i teksten •Komponenten har ikke vært vektlagt i undervisningen •Elevene mangler selvtillitt, mot, trygghet det kreves for å lese videre, selv om de ikke forstår enkelte ord

15 Tidlig innsats – bedre resultater! Refleksjonsstopp Hva er et godt nok ordforråd? Hvordan arbeider du med å utvikle elevenes ordforråd i din egen praksis?

16 Tidlig innsats – bedre resultater! TAR I BRUK STRATEGIER FOR Å LÆRE NYE ORD OG BRUKER NYE ORD I PRESENTASJONER •I skjemaet •I veiledningsheftet  Hva vil det si å ta i bruk strategier for å lære nye ord og bruke dem i presentasjoner?  Hvordan utvikle disse områdene?  Hvordan observere disse områdene?

17 Tidlig innsats – bedre resultater! UTVIKLE FERDIGHETENE: •Fokus på aktuelle ord og uttrykk •Uttale •Skrivemåte og betydning •Oppdeling i stavelser/morfemer •Autentiske fagtekster •Oversikt over nye ord •Ordbokforklaringer, synonymer, antonymer •Faste ordinnlæringsprogrammer

18 Tidlig innsats – bedre resultater! Hvis det dukker opp et ord jeg ikke forstår, kan jeg... ….lese ordet en gang til og sjekke om jeg har lest det rett ….lese hele setningen en gang til ….lese videre, kanskje blir ordet forklart senere ….slå opp i ordboka eller spørre medelever ….spørre lærer eller annen voksen ordforråd

19 Tidlig innsats – bedre resultater! Ord3F ForventningFormForklaring •Skap spenning om ordets betydning •Minn om sammenhengen de inngår i •Bokstavsekvens •Stavelser •Morfemer •Ord i ord •Øving: les, si, skriv •Orddiktat •Synonymer og antonymer •Daglige og faglige assosiasjoner •Tegning •Egne setninger •Fra ordliste

20 Tidlig innsats – bedre resultater! HVORDAN OBSERVERE FERDIGHETENE? •Hva gjør elevene faktisk når de støter på nye ord? Observer! •Bruker eleven de nye ordene i presentasjoner, fremføringer, samtaler eller skriftlige produkter? Vurder!

21 Tidlig innsats – bedre resultater! Forslag til refleksjonsoppgaver på egen skole •Hvordan forstår vi punktene på Leselos-draftet? •Hvordan legger vi opp undervisningen vår i forhold til dette? •Hvor mange ord skal elevene mine forventes å lære i uka eller i løpet av et tema? •Hvordan kan vi bidra til at elevene bruker nye ord i presentasjoner? •Hvordan vil vi arbeide videre med å legge til rette for arbeidet med å utvikle elevenes ordforråd?

22 Tidlig innsats – bedre resultater! Forslag til oppgave Ta utgangspunkt i et tema dere skal arbeide med før jul. Lag et undervisningsopplegg der dere spesielt har fokus på å utvikle elevenes ordforråd. Det kan involvere et eller flere fag


Laste ned ppt "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Ordforråd/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google