Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7 Vekst og modellfunksjoner Bård Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7 Vekst og modellfunksjoner Bård Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7 Vekst og modellfunksjoner Bård Knudsen

2 En by har inn- byggere. La f(x) være folketallet om x år når folke- tallet øker med 100 hvert år f(x) x Utrykk for f(x) f(x) = · x Folketall år

3 Eksponentialfunksjonen Funksjonen kalles fordi er i eksponenten. Slike funksjoner brukes der vi har en økning eller reduksjon i en tidsperiode. eksponentialfunksjonen den frie variabelen x prosentvis

4 Vekstfaktor ved en økning med p prosent: Vekstfaktor ved en reduksjon med p prosent:

5 Vekstfaktor ved en økning med p prosent: Vekstfaktor ved en reduksjon med p prosent:

6 Vi multipliserer den gamle verdien med en vekstfaktor for å finne den nye verdien.

7 Eksempel: En bukse koster 300 kr og får et tillegg på 25 prosent. Hva blir ny pris? Vi multipliserer den gamle verdien med en vekstfaktor for å finne den nye verdien kr · 1,25 =375 kr

8 Eksempel: En jakke som kostet 2400 skal settes ned med 30%. Hva blir ny pris? Vi multipliserer den gamle verdien med en vekstfaktor for å finne den nye verdien kr · 0,70 = 1680 kr

9 Hva er vekstfaktor ved 10 % økning? Hva er vekstfaktor ved 20 % økning? Hva er vekstfaktor ved 50 % økning? Hva er vekstfaktor ved 60 % økning? Hva er vekstfaktor ved 80 % økning? 1,10 1,20 1,50 1,60 1,80

10 Hva er vekstfaktor ved 10 % minkning Hva er vekstfaktor ved 20 % minkning? Hva er vekstfaktor ved 30 % minkning? Hva er vekstfaktor ved 60 % minkning? Hva er vekstfaktor ved 80 % minkning? 0,9 0,80 0,70 0,40 0,20

11 Fordelen med vekstfaktor er når vi har mange like prosentvise endringer.

12 Rentesrente

13 Vi setter inn 20 tusen inn på en bankkonto Kapitalen = kr Vi får rente per år. Ved hvert årsskifte blir renten for det året som er gått, automatisk satt inn på kontoen. Vi sier at renten blir lagt til kapitalen. Etter et år er kapitalen vokst til: kr ·1,05= kr Rentesrente 5 %

14 Etter et år er kapitalen vokst til: kr ·1,05= kr Etter to år er kapitalen vokst til: kr ·1,05= kr·1,05 Etter tre år er kapitalen vokst til: kr ·1,05= ,5 kr·1,05 Etter fire år er kapitalen vokst til: kr ·1,05 = kr ·1,05 1,05 2 1,05 3 1,05 4

15 K= K0·K0· ( ) 1 + P 100 n Generelt kan kapitalen etter n år skrives: i start kapital 5 % rente 10 år K= · ( 1 + ) = 32577,89 Side 8 formelsamling i matematikk

16 Når vi skal tegne en kurve på kalkulatoren så innstiller vi verdiene i V-Window: X max X min Y max Y min Folketallet i en kommune er 8000 Hva er folketallet etter 9 år? Dersom det øker med 1% hvert år. f(x)= 8000· ( ) x

17 Dagens Oppgaver 1. Oppgave 7.2 side Studer eksempel 1 side Oppgave 7.3 side Oppgave 7.4 side Oppgave 7.6 side Oppgave 7.7 side Oppgave 7.9 side 207 Bruk kalkulator så mye som mulig


Laste ned ppt "Kapittel 7 Vekst og modellfunksjoner Bård Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google